Aalto-käsikirja

Muita toimijoita

Muita keskeisiä toimijoita ovat mm lakisääteiset toimikunnat ja komiteat sekä akateemisia asioita edistävät työryhmät ja yksiköt.

Tutkimuseettinen toimikunta varmistaa yliopiston tutkimushankkeiden eettisen eheyden suorittamalla alustavia tutkimussuunnitelmien tarkastelua. Tutkintolautakunta käsittelee opintosuoritusten arvostelua tai opintosuoritusten siirtoa koskevat valitukset. EDI-komitea käsittelee ja varmistaa tasa-arvo-, monimuotoisuus- ja inkluusiotoimien toteutumista. Opiskelijat ovat edustettuina niin tutkintolautakunnassa kuin EDI-komiteassa.

Oposeminaari 2018

Tutkimuseettinen toimikunta

Tutkimuseettinen toimikunta huolehtii ihmiseen kohdistuvan ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä yliopistossa.

Palvelut
Brain and Mind Symposium 2019 in Dipoli, Otaniemi. Photo by Jaakko Järvinen.

Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuustoimikunta (EDI committee)

EDI-toimikunta päättää tarvittavista yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja inklusiivisuustoimista ja niiden toteutuksesta sekä linjaa EDI-suunnitelman 3 vuoden jaksolle. Toimikunta arvioi toimintaa ja seuraa toimintasuunnitelmia.

Aalto-yliopisto

Yhteistoimintaneuvottelukunta (YTN) on yhteistoiminta-asioita varten perustettu toimija.

Tohtorikoulutuksen työryhmä DEWG kehittää ja ohjaa yliopiston tohtorikoulutusta. Opiskelijat ovat edustettuina DEWG:ssä.

Dipoli (2017) by Tuomas_Uusheimo

Tohtorinkoulutuksen työryhmä (DEWG)

Rehtori on asettanut Aalto-yliopiston tohtorinkoulutuksen työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää yliopiston tohtorinkoulutusta, keskustella tohtorinkoulutuksen yhteisistä kysymyksistä ja valmistella yliopiston linjauksia.

Aalto-käsikirja

Merkittävien tutkimusinfrastruktuurien toimintaa ohjaa ja tukee oma johtoryhmä. 

Picture of OtaNano lab equipment.

Aalto-yliopiston merkittävien tutkimusinfrastruktuurien strateginen johtoryhmä

Provosti on perustanu strategisen johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata Aalto-yliopiston merkittäviä tutkimusinfrastruktuureja.

Aalto-käsikirja
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: