Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston konserni

Konserni muodostuu Aalto-korkeakoulusäätiöstä ja sen omistamista tytäryrityksistä. Tältä sivulta löydät konsernin tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset.
Aalto University / Learning Centre / Photo by Tuomas Uusheimo

Säätiö ja sen omistamat tytäryritykset muodostavat Aalto-yliopistokonsernin. Sen johtamisesta vastaa yliopistolain 63 §:n mukaisesti yliopiston hallitus ja rehtori. Konsernijohdon vastuulla on yliopistokonsernin ohjaus ja konsernivalvonnan järjestäminen. Kullakin yrityksellä on päivittäisestä toiminnasta vastaava toimiva johto.

Säätiöllä on lisäksi 20–50 prosentin suuruinen osakeomistus eräissä yrityksissä, jotka ovat säätiön osakkuusyrityksiä.

Aalto-korkeakoulusäätiön kiinteistöt

Aalto-korkeakoulusäätiön omistamat kiinteistöt on jaettu 22 keskinäiseen kiinteistöyhtiöön. Lisäksi säätiö omistaa palveluyhtiön, joka vastaa tilojen ja kiinteistöjen vuokrauksesta, ylläpidosta ja hoidosta sekä niihin liittyvistä tukipalveluista.
Aalto-yliopistokiinteistöt, Aalto CRE (acre.aalto.fi)

Aalto Holding Oy

Aalto Holding Oy on Aalto-korkeakoulusäätiön kokonaan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa säätiön osakeomistuksia tytäryhtiöissä ja muissa yhtiöissä. Tytäryhtiöiden toimialana on tyypillisesti uusimman tiedon käytön hyödyntäminen ja edistäminen yliopiston ja muiden asiantuntijoiden toimesta tuotanto- ja muussa yritystoiminnassa. Yhtiöt myyvät koulutus- ja tutkimuspalveluja sekä koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan konsultointipalveluja.
Aalto Holding Oy:n yhteystiedot

  • Aalto University Executive Education

Aalto Holding Oy:n suurin tytäryhtiö, Aalto University Executive Education Oy (Aalto EE), tuottaa korkeatasoisia liikkeenjohdon koulutuspalveluja. Niiden pohjana on Aalto-yliopiston ja Aalto EE:n kansainvälisen verkoston vahva asiantuntijuus. Suomen lisäksi Aalto EE tarjoaa koulutuspalveluja laajasti eri puolilla maailmaa. Yhtiöllä on yksi tytäryhtiö: Aalto Executive Academy Pte Ltd (Singapore).
Aalto University Executive Education (aaltoee.fi)

Osakkuusyritykset

Säätiön osakkuusyritykset

  • Otahalli Oy

Yhtiö ylläpitää Otaniemessä Otahallia, joka on nykyisin pääosin vuokrattu Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita palvelevan Unisport-palveluyksikön käyttöön.
Otahalli (otahalli.fi)

  • Kiinteistö Oy Helsingin Pohjoinen Hesperiankatu 23A

Aalto-korkeakoulusäätiö omistaa tasaosuuksin Helsingin yliopiston kanssa kiinteistöyhtiön, joka tarjoaa Pohjoisella Hesperiankadulla asuntoja lyhytaikaisesti (viikko–6 kk) ulkomaisten vierailevien tutkijoiden käyttöön. Palvelu tarjotaan Helsingin yliopiston Unihome-yksikön kautta.
Unihome (unihome.fi)

Aalto Holding Oy:n omistukset

  • Unigrafia Oy

Holdingyhtiöllä on 31 prosentin omistus Unigrafia Oy:stä, joka tarjoaa graafisen alan palveluja ja painopalveluja erityisesti Helsingin yliopistolle, Aalto-yliopistolle, Taideyliopistolle ja Haaga-Helia ammattikorkeakoululle.
Unigrafia (unigrafia.fi)

  • Funidata Oy

Aalto Holding Oy omistaa 18,5 % Funidata Oy:stä, joka toteuttaa opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointia omistajayliopistoilleen.
Funidata (funidata.fi)

  • Unihome Oy

Aalto Holding Oy omistaa 19,0 % Unihome Oy:stä, joka tarjoaa kalustettuja ja muuttovalmiita huoneita sekä huoneistoja Helsingistä ja Espoosta.
Unihome (unihome.fi)

Aalto-yliopistokonsernin rakenne

Avaintietoa vuodesta 2021 ja vuosittaiset raportit

Uuden strategian myötä yliopisto on ottanut määrätietoisen suunnan kohti kestävää tulevaisuutta.

Lue lisää
väre
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: