Strategiamme

Radikaali luovuus

Radikaali luovuus on yksi Aalto-yliopiston uuden strategian kolmesta läpileikkaavasta teemasta.
Radical creativity illustration: Anna Muchenikova

Maailma ympärillämme muuttuu ennennäkemättömän nopeasti. Tavoitteemme on rakentaa vahva, luova yhteisö tukemaan uutta ajattelua. Radikaali luovuus on yksi Aalto-yliopiston uuden strategian kolmesta läpileikkaavasta teemasta. Seuraavien vuosien aikana panostamme radikaalia luovuutta lisäävien uusien ajattelutapojen, osaamisen, prosessien ja tilojen kehittämiseen. 

Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme,olemme valinneet seuraavia kehitystoimia: Kehitämme kokeilukulttuuria rakentamalla tiloja ja käytäntöjä, jotka rohkaisevat rikkomaan rajoja ja luomaan uusia näkökulmia. Aloitamme kehitystoimien suunnittelun yhdessä vuoden 2020 aikana osana elävää strategiaamme.

Muut toimintaamme läpileikkaavat teemat ovat:

Ratkaisuja kestävään kehitykseen

Yrittäjämäinen ajattelutapa

Radikaalin luovuuden strategiset vastuuhenkilöt Aallossa

Radikaali luovuus

Tutustu strategisiin suunnitelmiimme vuosille 2021–2024 (englanniksi, edellyttää kirjautumista Aalto-tunnuksilla).

Tarvitsemme radikaalia luovuutta

Tuomas Auvinen

Tuomas Auvinen: Kulttuurina radikaali luovuus

Luovuus on kokeilemista, ja siksi se on merkittävä taito kaikille alati muuttuvassa ja monitasoisesti verkottuneessa maailmassa.

Uutiset
Riikka Mäkikoskela

Taiteen tohtori Riikka Mäkikoskela nimitetty radikaalin luovuuden vetäjäksi Aallossa

Luovuus on tärkeä kyvykkyys, kun koulutamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja uudistamme yhteiskuntaa. Radikaalin luovuuden kulttuuri pohjautuu siihen, että opimme jatkuvasti uutta tutkimalla, kokeilemalla ja epäonnistumisten kautta.

Uutiset
Provost Kristiina Mäkelä. Photo: Jaakko Kahilaniemi

Radikaali luovuus edellyttää uusia ajattelemisen tapoja

Aalto haluaa olla kansainvälisesti tunnettu radikaalista luovuudestaan.

Uutiset
Imagining alternative futures Illustration: Janne Kuisma

Luovuuden keinoin kohti vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

Luovuus on muodikas termi – mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Uutiset
Christian Guckelsberger in front of graffiti

Luovuutta tietokoneille: Christian Guckelsberger haluaa antaa tekoälylle motivaation etsiä odottamatonta

Sisäisen motivaation tutkimus voi vastata peruskysymyksiin luovuuden luonteesta, mutta myös parantaa kotitalousrobotiikkaa ja jopa itseohjautuvia autoja.

Uutiset

Lisää radikaalista luovuudesta

Maria Joutsenvirta
Tutkimus ja taide Julkaistu:

U-teoria – Miten johdetaan tulevaisuudesta käsin samalla kun tulevaisuus syntyy?

Luovat ihmiset, kuten taiteilijat ja tieteilijät, keksivät ja luovat uutta astumalla näkyvästä maailmasta näkymättömään mielikuvituksen maailmaan ja sieltä takaisin näkyvään. Tätä luovuuden edellyttämää herkkyyttä ja intuitiota voi oppia ja edesauttaa.
Social Presencing Theater UN Cambodia
Yliopisto Julkaistu:

Oppimista tulevaisuutta varten: systeemiset ratkaisut edellyttävät uudenlaisia tapoja oppia ja tehdä yhteistyötä

Kiinnostuneet aaltolaiset pääsevät tänä keväänä kokeilemaan transformatiivisen oppimisen menetelmiä, jotka voivat käynnistää omaan maailmankuvaan vaikuttavia muutoksia sekä poistaa luovuutta rajoittavia esteitä.
Aalto Startup Center
Kampus, Yhteistyö Julkaistu:

Aalto-yliopisto mukana Helsingin kaupungin uudessa Kampusinkubaattorit-ohjelmassa

Uuden Kampusinkubaattorit-ohjelman kautta syntyvien palveluiden myötä tavoitteena on synnyttää 100 uutta yritystä vuodessa.
Aalto innovations present at Flow Festival, photo by Samuli Pentti
Yliopisto Julkaistu:

Radikaali luovuus edistää uudelleenajattelua

Älykkyys nähdään yleensä kykynä ajatella ja oppia. Mutta kun maailma muuttuu ennennäkemättömän nopeasti, tärkein taito voikin olla kyky ajatella toisin ja poisoppia vanhoista toimintamalleista.
Professor of practice Tua Björklund. Photo: Mortti Saarnia

"Aallon matala hierarkia ja avoimet kokeiluympäristöt muodostavat perustan kukoistavalle luovalle yhteisölle, mistä kertoo sekä henkilöstömme että opiskelijoidemme tuottamien patenttien, hankkeiden ja aloitteiden määrä."

Tua Björklund
Työelämäprofessori, Design Factory
Insinööritieteiden korkeakoulu

 

Aallon tutkijoiden näkemyksiä radikaalista luovuudesta

Aalto-yliopisto, Otaniemi stories: Jaan Praks, apulaisprofessori, radiotieteen ja -tekniikan laitos / Kuvaaja: Sinikoski

Luovuus on uhkapeliä

Ensimmäinen suomalainen satelliitti oli luova ja uhkarohkea projekti.

Uutiset
Julia Lohmann and Department of Seaweed. Photo: Mikko Raskinen

Uutta tietoa kuvittelemassa ja muodostamassa

Julia Lohmann näkee muotoilun sillanrakentajana, joka mahdollistaa yhteistyön ja vuoropuhelun yli tieteen ja taiteen rajojen.

Uutiset
man standing in a storage in front of the window, wearing a white laboratory coat, smiling

Luovuus syntyy erilaisista taustoista

Eritaustaisten ihmisten tuominen yhteen ruokkii luovuutta, sanoo professori Tapani Vuorinen.

Uutiset
Professor of Practice Niina Nurmi Photo: Jaakko Kahilaniemi

Vallitsevaa tilaa ravistelemassa

Työelämäprofessori Niina Nurmen mukaan luovuuden johtaminen voi tuntua paradoksaaliselta, koska se sisältää usein vanhojen toimintatapojen tuhoutumista, epävarmuutta ja ristiriitoja.

Uutiset
Associate professor Elisa Mekler. Photo: Matti Ahlgren

Parempaa tulevaisuutta luomassa

Radikaali luovuus on oman elämäni eliksiiri, se motivoi minua ja pitää yllä kiinnostustani tutkimusta ja koko maailmaa kohtaan, sanoo apulaisprofessori Elisa Mekler.

Uutiset
Henri Weijo Aalto

Pohjoismaisen järjestelmän ytimessä

Henri Weijo pohtii työssään päivittäin, mitä luovuus on ja miten se voisi hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa kokonaisuutena.

Uutiset
Professor of practice Lauri Järvilehto. Photo: Mikko Raskinen

Yrittäjyyden polttoainetta

Työelämäprofessori Lauri Järvilehto näkee, että radikaali luovuus on olennainen osa yrittäjyyttä.

Uutiset
a man smiling, wearing a dark red pullover

Älykkäitä digitaalisia maailmoja

Hyödynnämme rohkeasti monipuolisia, koulujen rajat ylittäviä verkko-oppimisen teknologioita, sanoo Tomi Kauppinen.

Uutiset
Professor of practice Tua Björklund. Photo: Mortti Saarnia

Kokeilua ja uuden tutkimista

Uteliaisuus lisää luovuutta, sanoo työelämäprofessori Tua Björklund.

Uutiset

Se voi lähteä hullulta kuulostavasta ideasta - uskalla epäonnistua!

Aalto innovations present at Flow Festival, photo by Samuli Pentti

Radikaali luovuus vie uuden äärelle

Aluksi hullulta kuulostava idea voi olla avain isojen haasteiden ratkaisemiseen. Aalto-yliopistossa on otollinen maaperä rohkeille avauksille, jotka auttavat löytämään aidosti uutta.

Lahjoita tulevaisuus
Kuvassa Pasi Herranen, Orvokki Ihalainen ja Panu Miettinen

Kaikkea muuta kuin tavallinen kasvihuone

Umpinainen puurakenteinen kasvihuone vie puolet vähemmän energiaa kuin lasinen. Ruoantuotannon lisäksi Pasi Herrasen keksintö voi tulevaisuudessa tuottaa sähköä ja ylimääräistä lämpöä.

Uutiset
Valokuvassa on kaksi talitiaista oksalla, toinen lintu seisoo toisen päällä. Kuva: Sanna Kannisto.

Epäonnistu taitavammin

Kun epäonnistuminen iskee nopeasti, myös palkitseva lopputulos löytyy vikkelämmin. Neljä aaltolaista kertoo, mitä he ovat oppineet epäonnistumisista.

Uutiset
Professori Adam Foster pitelee kättään pään takana ja katselee hymyillen yläviistoon.

Oho: Laukaisu epäonnistui

Professori Adam Foster haaveili aikoinaan tähtitaivaan tutkimisesta, mutta pitkäksi venähtänyt loma keskeytti lähtölaskennan.

Uutiset

Mitä on luova pedagogiikka?

Luovuus on jatkuva mahdollisuus ajatella ja toimia eri tavalla. 

Juuso Tervo (picture by Tuuli Saarelainen)

Luova pedagogiikka

Tutkivia kokeiluja kehittyvillä tietämisen ja tekemisen aloilla.

Uutiset
A woman talking by the table, a tv screen nearby showing what the topic is

Luovan pedagogiikan kehittämisen seuraavat vaiheet

Aalto-yliopiston uudessa strategiassa kannustetaan käymään vuoropuhelua, rakentamaan ymmärrystä ja edistämään luovuutta pedagogiikan eri aloilla.

Uutiset
red color making sliding shapes on blue background

Poisoppimisen oppiminen: mitä radikaalisti luova koulutus voisi olla?

Juuso Tervo kehottaa meitä paitsi oppimaan uusia asioita myös oppimaan pois jo opitusta.

Uutiset
Colorful Made in Aalto University -t-shirts hanging at Aalto University Shop's wall

Aalto-yliopisto tarjoaa muotoilukoulutusta kaikille opiskelijoilleen

Muotoilu ja sen käytännöt avaavat uusia näkökulmia, joita ei muuten löydettäisi. Siksi Aalto-yliopisto tuo muotoilun koulutusta eri alojen opetukseen.

Uutiset
U-CREATE 2020: Creativity amid Crisis. Graphic Design by Heini Hälinen

U-Create 2020: Luovuus kriisin keskellä

U-Create 2020 järjestetään virtuaalitapahtumana, joka kutsuu Aalto-yliopiston professoreja sekä kansainvälisiä tutkijoita puhumaan luovuudesta kriisin keskellä.

Tutkimus ja taide

Esimerkkejä luovista lähestymistavoista

U-Create teaching symposium's live illustration about producing collective knowledge by Apila Pepita Miettinen

Rohkeus ja luovuus korkeakouluissa – miten sitä voidaan opettaa?

Monimutkaisiin, muuttuviin ja toisiinsa kytkeytyneisiin ongelmiin vastaaminen edellyttää perinteisten työskentelytapojen ja tiedonhankinnan uudelleenajattelua. Tätä mieltä olivat puhujat Aalto-yliopistolla keväällä järjestetyssä taiteen ja muotoilun poikkitieteellisen opettamisen seminaarissa.

Uutiset
What is contemporary design?

Nykymuotoilu pohjautuu kriittiseen ajatteluun

Muotoilu on menetelmä, jolla muovaamme maailmaa. Uusi nykymuotoilun maisteriohjelma yhdistää materiaalilähtöisen muotoilun kriittisen ja käsitteellisen ajattelun käytäntöihin.

Uutiset
Students participating in the 2040+Helsinki=? event held in Väre building. Photos: Valtteri Heinilä, Aino Vaarno

Helsinki 2040: tulevaisuus on toivoa täynnä!

Viitisenkymmentä Aallon taiteiden, tekniikan ja talouden opiskelijaa esitti lupaavan vision Helsingistä vuonna 2040.

Uutiset
E-textile sample by Emmi Pouta

Taide ja luovuus innovoinnin ja ihmisläheisten teknologioiden innoittajina

Suomalaisen yhteiskunnan, koulutusjärjestelmän ja eri toimialojen kestävän kehityksen osaaminen on jotain, mitä maailmalla ollaan innokkaita oppimaan Pohjoismailta.

Uutiset
people sitting on sofas with laptops

Tutkimushanke CreaTures edistää kestävää kehitystä luovuuden menetelmillä

Monialainen hanke korostaa luovia menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia edistää vastuullisuusajattelua ja kestävää kehitystä. Projektin tavoitteena on löytää ja havainnollistaa tehokkaita polkuja kohti vastuullista, sosiaalisesti oikeudenmukaista ja rauhanomaista tulevaisuutta.

Uutiset

Creativity Unfolded

Aalto-yliopiston blogisarja Creativity Unfolded käsittelee luovuuteen liittyviä aiheita, kuten designia, teknologiaa, eri medioita, arkkitehtuuria, elokuvaa, pelejä ja taideteoriaa. Lue ja seuraa blogia sekä osallistu keskusteluun (blogi julkaistaan englanniksi).

Lue lisää
Creativity Unfolded_blogi_visu_Milja Komulainen

Unfolded

Unfolded -lehti esittelee luovuuteen ja vastuullisiin muutoksiin liittyviä monialaisia hankkeita, kokeiluja ja ajattelumalleja.

Lue lisää
Unfolded_logo
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu