School of Engineering

Funding

Here you can find more information about the organizations funding our research.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Vesilaitosten kehittämisrahasto
HS-Vesi
Vaasan Vesi
Mikkelin vesilaitos
Lappeenrannan Energia Oy
Kuopion Vesi, Porvoon vesi
Jyväskylän seudun puhdistamo Oy
Turun seudun puhdistamo Oy

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!