Zhenyu Xu

Doctoral Researcher
T304 Dept. Applied Physics
Doctoral Researcher
Department of Applied Physics
Doctoral Researcher
NanoMaterials
Phone number
+358505059415

Research groups

  • NanoMaterials, Doctoral Researcher
  • NanoMaterials, Visitor (Faculty)

Publications

High-permittivity Solvents Increase MXene Stability and Stacking Order Enabling Ultraefficient Terahertz Shielding

Xiaodan Hong, Zhenyu Xu, Zhong Peng Lv, Zhen Lin, Mohsen Ahmadi, Linfan Cui, Ville Liljeström, Volodymyr Dudko, Jiali Sheng, Xiaoqi Cui, Alexey P. Tsapenko, Josef Breu, Zhipei Sun, Qiang Zhang, Esko Kauppinen, Bo Peng, Olli Ikkala 2023

Direct Synthesis of Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes Toward High-Performance Electronics

Peng Liu, Abu Taher Khan, Er Xiong Ding, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Xueyin Bai, Nan Wei, Ying Tian, Diao Li, Hua Jiang, Harri Lipsanen, Zhipei Sun, Esko I. Kauppinen 2023

Broadband synchronization of ultrafast pulse generation with double-walled carbon nanotubes

Jiancheng Zheng, Diao Li, Peng Liu, Xiaoqi Cui, Bin Zhang, Wei Geng, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2023

Synchronized triple-wavelength fiber lasers at 1, 1.55, and 1.9 µm

Jiancheng Zheng, Diao Li, Peng Liu, Xiaoqi Cui, Wei Geng, Qiang Zhang, Zhenyu Xu, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2023

Molybdenum Disulfide/Double-Wall Carbon Nanotube Mixed-Dimensional Heterostructures

Xueyin Bai, Zhenyu Xu, Qiang Zhang, Shisheng Li, Yunyun Dai, Xiaoqi Cui, Hoon Hahn Yoon, Lide Yao, Hua Jiang, Mingde Du, Yi Zhang, Esko I. Kauppinen, Zhipei Sun 2022