Laura Kitinoja

Laura Kitinoja

Program Manager
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...

About me

I work with international short-term mobility, life-wide learning and challenge-based learning as a programme manager at Aalto University Summer School and the Digital Business Master Class (School of Business)

You can contact me about: 

  • Summer School admissions, tuition fee payments and the related processes and systems
  • Summer School website and other communications
  • Digital Business Master Class
  • Short-term and virtual mobility

---

Työskentelen elinikäisen oppimisen, lyhytkestoisen liikkuvuuden ja haastepohjaisen oppimisen parissa Aalto-yliopiston kesäkoulussa ja Digital Business Master Class -kurssilla. 

Voit olla minuun yhteydessä seuraavista:

  • Kesäkoulun opiskelijavalinnat, kurssimaksut ja näihin liittyvät prosessit ja järjestelmät
  • Kesäkoulun nettisivut ja muu viestintä
  • Digital Business Master Class
  • Lyhytkestoinen ja virtuaalinen liikkuvuus

Contact information

Phone number
+358505772755