Feng Feng

Visitor
Visitor
T313 Dept. Computer Science
Full researcher profile
https://research.aalto.fi/...
Phone number
+358504776096

Research groups

  • Professorship Lindqvist Janne, Postdoctoral Researcher

Publications

Measurement of pressure discomfort threshold in auricular concha for in-ear wearables design

Xinyi Yuan, Zijian Wang, Feng Feng, Yuanyuan Bu, Zhijun Fan, Heshan Liu, Puhong Li, Luan Zhang, Xiao Li, Zhiwei Hu 2023 Applied Ergonomics