Emma Holmlund

Suunnittelija, opintoasiat
Suunnittelija
U901 Research Services

About me

I work in Doctoral Education Services. My responsibilities include administrative tasks in the Doctoral Programme in Electrical Engineering (ELEC) and its Doctoral Programme Committee.

You can contact me in matters related to the development of the programme, curriculum of the programme, pre-examination process, doctoral student funded positions, and international matters of the programme.

Keywords: Doctoral programme in Electrical Engineering (ELEC); pre-examination, doctoral education services, doctoral programme committee

Työskentelen tohtorinkoulutuspalveluissa. Minun vastuullani ovat hallinnolliset tehtävät Sähkötekniikan tohtoriohjelmassa sekä ohjelman tohtorinkoulutusneuvostossa.

Voitte olla minuun yhteydessä, kun asiasi koskee ohjelman kehittämistä, ohjelman opetussuunnitelmaa, esitarkastusprosessia, tohtorikoulutettavien rahoitettuja paikkoja tai ohjelman kansainvälisiin asioihin liittyen.

Avainsanat: Sähkötekniikan tohtoriohjelma (ELEC); esitarkastus; tohtorinkoulutuspalvelut, tohtorinkoulutusneuvosto

Phone number
+358505766517