Anne Petroff
HR Services

Anne Petroff

HR Specialist

Contact information

Mobile phone
+358400790094

Description

1.9.2007 HR-asiantuntijana Helsinkin Kauppakorkeakoululla tehtävinä henkilöstökoulutus ja henkilöstön työhyvinvointi

2010-2016 HRD-asiantuntijana ja Henkilöstönkehittämispäällikkönä.

Tehtävinä/vastuulla:

Aallon henkilöstön osaamisen kehittäminen ja kaikile yhteisen henkilöstökoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä muiden oppimisen tapojen kehittäminen.

Aallon koulutuskorvausprosessista vastaaminen.

Aallon työhyvinvoinnin kokonaisuuden kehittäminen, kuten työhyvinvointiverkoston toiminta ja Aallon työyhteisösovittelusta vastaaminen sekä vuosittaisesta Aalto Wellbeing-viikosta vastaaminen. Toimin myös yhtenä Aallon työyhteisösovittelijana, 360-palautteenantajana ja fasilitoijana.

Työkierrossa 9/2016-8/2017 Sähkötekniikan korkeakoulun Tietoliikenneverkko- ja tietotekniikan laitoksen henkilöstöpalvelussa vastaten laitoksen henkilöstöhallinnosta yhdessä kahden HR-sihteerin kanssa
.

Sijaistamassa 9/2017 - 4/2018 Kauppakorkeakoulun Laskentatoimen, rahoituksen ja tieto- ja palvelujohtamisen laitoksien HR-vastaavana vastaten yksin kaikista 3 laitoksen henkilöstöhallinnon tehtävistä.

5/2018 lähtien Aallon yhteisten HR-palvelujen Työyhteisöpalvelut-tiimissä HR-asiantuntijana. Vastuullani ovat erilaiset työhyvinvointiin liittyvät tehtävät: muun muassa häirintäasiat (tapausten tilastointi Aalto-tasoisesti, toisena häirintäyhdyshenkilönä toimiminen, ja häirinnän ehkäisyn koulutus/tiedotus), Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat (EQU-toimikunnan sihteeri, EQU-suunnitelma), liikuntapalvelut, työyhteisösovitteluprosessi, vuosittainen Aalto Wellbeing Week ja joka 2. vuosi toteutettava Aallon henkilöstökysely.