Landscape architecture

Green heritage of landscape architecture

The project examines the cultural heritage of landscape architecture and the evaluation and preservation of historical landscapes.
Kulttuuriperintö_Ranja_Hautamäki

Duration:
2018-

With:
Ranja Hautamäki, Julia Donner, Silja Laine (2019)

Publications:
Hautamäki, R. & Laine, S. 2020. Heritage of the Finnish Civil War Monuments in Tampere. Landscape Research, 742-757.  https://doi.org/10.1080/01426397.2020.1749580  

Hautamäki, R. 2020. The Encounter of Manors and City:  Manor Landscapes in Urban Planning in Helsinki. Nordic Journal of Architectural Research 1/2020, 73-98. The Encounter between Manor and City: Manor Landscapes in Urban Planning in Helsinki | Ranja | NA (arkitekturforskning.net)

Laine, S. & Hautamäki, R, 2020. Monumenttien muuttuvat maisemat – Mannerheim-patsaat Tampereella, Seinäjoella, Mikkelissä, Lahdessa ja Helsingissä. Terra: Maantieteellinen aikakauskirja, vol. 132, no. 1, 17-30. https://doi.org/10.30677/terra.83307

Hautamäki, R. & Donner, J. 2020. Park in Flux – Change and Continuity in Planning Discourse of Kaisaniemi Park. Built Environment and Architecture as a Resource. NAAR – the Nordic Association of Architectural Research. ISBN: 978-91-983797-4-7, 153-180. 117-27-PB.pdf (aalto.fi)

Hautamäki, R. & Donner, J. 2019. Historiallinen kerroksellisuus Kaisaniemen puiston suojelun ja vaalimisen avaimena. Historiallinen aikakauskirja. 2019:4, 373-386. HAik_4_2019_Hautamäki-Donner.pdf (historiallinenaikakauskirja.fi)

Hautamäki, R. 2017. Kartanot esikaupunkialueiden ytiminä. Teoksessa Kaupungin piirteet. Toim. J. Ilonen. Helsinki: Pro Helsingfors, 44–61.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!