Events

CIV Master's Thesis Seminar 1/2019 - 18.2.2019

Master's Thesis Seminar in Master's Programme in Building Technology will be held in the department of Civil Engineering on Monday 18th February 2019. Welcome to listen!

Hykkönen Tuomas, Hämeri Johannes, Kuosmanen Teemu, Pasila Hans, Rolander Hannes, Takala Oskari, Tirkkonen Janne and Vakati Bhavyasree

will present his/her M.Sc. Thesis at the Department of Civil Engineering on Monday 18th February at 9 in lecure hall R2, Rakentajanaukio 4.

Chairmen: Jouni Punkki  presentations 1-4,  Antti Peltokorpi  5-6 and Vishal Singh 7-8

Presentations last á 15 minutes + 5 minutes reserved for questions:

Presentations are in the following order of authors:

1.   Hämeri Johannes (Jouni Punkki)

2.   Kuosmanen Teemu Jouni Punkki)

3.   Rolander Hannes (Jouni Punkki)

4.   Tirkkonen Janne (Heidi Salonen)  Lyhyt tauko/Short break

5.   Pasila Hans (Olli Seppänen)

6.   Takala Oskari  (Antti Peltokorpi)

7.   Hykkönen Tuomas (Vishal Singh)

8.   Vakati Bhavyasree (Vishal Singh)

Authors in alphabetical order/M.Sc. Thesis title/Supervisor/Instructor/Short description of the M.Sc. thesis

Author: Hykkönen, Tuomas

Title: Scaling BIM implementation up from housing pilot projects (Tietomallintamisen implementointi asuinrakennushankkeisiin)

Supervisor: Assistant prof. Vishal Singh, Building information modelling

Instructor: DI Marko Oinas, YIT Asumisen liiketoiminnan kehitysjohtaja

Tavoitteena oli tutkia pilotoinnista saatuja kokemuksia ja niiden hyödyntämistä implementoinnin skaalauksessa. Tutkimuksen lähestymistapa oli holistinen ja siinä tutkittiin tietomallintamisen implementoinnin elementtejä kuten teknologiaa, prosesseja, kompetensseja, tietomallien hyödyntämistä ja yhteistyötä, sekä elementtien riippuvuussuhteita.

Esittelijä: Hämeri, Johannes        

DI-työn nimi: Kuitubetonin käyttö jo mitoittaminen kiinnitetyissä pintabetonilattioissa

Valvoja: Prof. Jouni Punkki, betonitekniikka

Ohjaaja: DI, Toimitusjohtaja, Johan Rosqvist, Pontek Oy

Di-työssä käsitellään alustaan kiinni valettuja kuitubetonilla vahvistettuja pintalattioita ja niiden halkeilun hallintaa käyttämällä kuitubetonia normaalin raudoituksen sijaan. Työssä perehdytään pintalattioiden toteutukseen, betonin kutistumishalkeiluun, betonin ominaisuuksiin, kuitumateriaaleihin sekä niiden ominaisuuksiin betonissa ja lopuksi kirjallisuudesta löytyvillä kaavoilla arvioidaan pintalattioihin syntyviä halkeamavälejä ja halkeamaleveyksiä.

Esittelijä: Kuosmanen, Teemu 

DI-työn nimi: Ainetta rikkomattomien tutkimusmenetelmien hyödyntäminen betonirakenteiden laadunvarmistuksessa

Valvoja: Prof. Jouni Punkki, betonitekniikka

Ohjaaja: DI Jyrki Jalli (IdeaStructura Oy), TkT Fahim Al-Neshawy (Aalto-yliopisto)

Diplomityössä tutkittiin mahdollisuutta hyödyntää ainetta rikkomattomia tutkimuslaitteita betonin laadunvarmistuksessa. Aihetta käsitellään olemassa olevan kirjallisuuden sekä kahdessa korjauskohteessa toteutetun tapaustutkimuksen avulla.

Author: Pasila, Hans 

MSc Thesis title: Impact of Lean-Intervention on Productivity

Supervisor: Prof. Olli Seppänen, Operation management in Construction (Rakentamisen tuotantotalous)

Instructor:  Risto Kärkkäinen (Doctoral Candidate), Aalto University

The thesis investigates the impact of lean methodology to the productivity of a single construction phase. Productivity is increased by minimizing the waste of the studied phase. Video recordings and icons positioning are used to analyze two workers in a three step study.

Author: Rolander, Hannes

Title: Potential applications for high-strength concrete in cast in-situ structures

Supervisor: Prof. Jouni Punkki, betonitekniikka

Instructor: DI Elina Paukku, Sweco Finland

The thesis investigates the strengths and weaknesses of high-strength concrete and consequently how this material has been and could be utilized further. A comparison was carried out to evaluate how increasing concrete strength classes affects the final dimensions and costs of load bearing columns in high-rise buildings.

Esittelijä: Takala, Oskari

Aihe: Requirements for project management software in the tendering phase of infrastructure projects

Valvoja: Apulaisprofessori Antti Peltokorpi, Rakentamisen tuotantotalous

Ohjaaja: DI Juuso Mäkinen, Novatron

Työssä tutkittiin vaatimuksia projektinhallintajärjestelmille infrarakentamisen tarjousvaiheessa. Aihetta käsiteltiin kirjallisuustutkimuksen sekä yrityksessä suoritetun case-tutkimuksen avulla.

Esittelijä: Tirkkonen, Janne

DI-työn nimi: Peruskorjattujen ja uusien julkisten palvelurakennusten kuntotutkimuksissa havaitut vauriot ja muut haittatekijät

Valvoja: Apulaisprofessori Heidi Salonen, sisäympäristötekniikka

Ohjaajat: Sisäilma-asiantuntija Kirsi Torikka-Jalkanen (Helsingin kaupunki), Camilla Vornanen-Winqvist (Aalto-yliopisto)

Työssä tutkittiin julkisissa palvelurakennuksissa peruskorjausten ja uudisrakentamisen jälkeen havaittuja vaurioita ja muita haittatekijöitä. Lisäksi arvioitiin ongelmien havaitsemista peruskorjausta edeltävissä kuntotutkimuksissa sekä havaittujen ongelmien syitä ja annettuja toimenpide-ehdotuksia.

Author: Vakati, Bhavyasree

Title:  Application of Artificial Intelligence in Bridge Engineering

Supervisor: Assistant professor Singh Vishal, Building information modelling (BIM)

Instructor: M.Sc. Ari Hartikainen, Ramboll Finland

This thesis investigates the applications of AI in bridge design and maintenance process which could help the designer in their tedious process. A survey was done with the bridge engineering professionals to find the areas in the design process where AI could help to make the designer’s process less tedious.

  • Published:
  • Updated: