Department of Design

Näytös16

Näytös is an annual fashion show for students majoring in fashion.
Aalto-yliopisto Muotoilun laitos, Näytös16. Kuvaaja: Mikko Raskinen.
  • Published:
  • Updated: