Department of Computer Science

Teaching assistants for Computer Science courses spring 2021

Computer Science research group working, photo: Matti Ahlgren, Aalto University

Teaching assistants for Computer Science courses spring 2021! 

The applications for teaching assistant positions are submitted via Teaching Assistant Pool.

Sign up for the Teaching Assistant Pool right here

The process is easy,

 1. complete the query form by answering a few simple questions, and
 2. supply any relevant attachments, such as a recent study transcript and application

Please, note that you may update your preferences and attachments at any time by resubmitting the relevant forms. For example, you can remove yourself from the pool just as easily as you signed up — just resubmit the query form with the participation box unchecked.

The deadline for applications is 16 November 2020 and you can register any time. However, the teachers may ask earlier if anyone has been interested, and get the applications of that moment. Upload your application here.

At the moment, the courses seeking teaching assistants and participating in Teaching Assistant Pool are listed below with descriptions of tasks of the TAs and requirements the course may have.

 

CS-A1120 Programming 2

Main responsibilities: Student guidance in exercise sessions in the computer labs (depending on the current situation) and online using rocket.chat [slack]/zoom.

Prerequisites: Good command of programming using Scala, as demonstrated by (for example) passing the Programming 2 course at least with grade 4.

The teaching language of the course is English.

Working time is roughly 6-8 hours a week.

More information: Lukas Ahrenberg ([email protected])

 

CS-A1121 Ohjelmoinnin peruskurssi Y2

Haemme kurssille CS-A1121 tuntiassistentteja sekä kurssin projektitöiden ohjaukseen että laskuharjoitusten pitämiseen (100h) tai vain projektitöiden ohjaamiseen (50h). Jokainen assistentti huolehtii tiettyihin, itse toivomiinsa aiheisiin liittyvistä projekteista. Assistentin tehtävä on tukea opiskelijoiden oppimista vastaamalla kysymyksiin ja antamalla ohjaavaa palautetta. Lisäksi osa palkatuista assistenteista huolehtii opiskelijoiden ohjauksesta laskuharjoitustilaisuuksissa. Assistenttitehtävän laajuus on 50-100 tuntia työtä kevään aikana riippuen siihen kuuluvista tehtävistä. Laskuharjoitustilaisuudet ovat pääosin kevään ensimmäisellä periodilla (todennäköisesti etänä Zoomissa)ja projektien ohjaustyön painottuu sitä seuraaviin periodeihin. Assistenttityö pyritään rytmittämään niin, että opintoja itse suorittavilla assistenteilla on hyvä mahdollisuus keskittyä myös omiin opintoihinsa. Samojen assareiden avulla on tarkoitus hoitaa myös englannin kielisen sisarkurssin (CS-A1123) harjoitukset ja projektit, mutta vain jos assistentti on itse halukas ohjaamaan myös englanniksi.

Tehtävä edellyttää kykyä ohjata opiskelijota heitä kuunnellen sekä Pythonin ja PyQt-kirjaston tuntemista ja mieluusti suoritusta tästä kurssista hyvällä arvosanalla.

Lisätietoja tehtävästä ja palkkauksesta antaa Sanna Suoranta, [email protected]

 

CS-A1130 Tietotekniikka sovelluksissa

Tietotekniikka sovelluksissa (CS-A1130) on Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille suunnattu kurssi, joka järjestetään kevätlukukaudella periodeissa III-IV. Kurssilla opetellaan erilaisten ohjelmistojen käyttöä perustasolla.

Harjoitusten aiheita on Python, tietokannat, Matlab, Excel, Simulink ja HTML5. Emme odota assareiden osaavan kaikkien harjoitusten aihealueita etukäteen, mutta yleinen tietotekninen osaaminen ja opetuskokemus on plussaa. Assarin toimenkuvaan kuuluu harjoitustilaisuuksien pitäminen, opiskelijoiden neuvominen, tehtyjen tehtävien tarkastaminen ja niistä palautteen antaminen opiskelijoille.

Lisätietoja Ari Korhoselta, [email protected].

 

CS-A1150 Tietokannat

Etsin kurssiapulaisia (tuntiassistentteja) keväälle 2020 kurssille CS-A1150 Tietokannat.

Useimpien kurssiapulaisten tehtäviin kuuluu kahden noin joka toinen tai kolmas viikko kokoontuvan harjoitusryhmän ohjaus (kumpikin ryhmä kokoontuu kevätlukukauden aikana yhteensä 5 kertaa 1.3.-22.5.2021 välisenä aikana), kurssin harjoitustöiden arvostelu (15-50 harjoitustyötä) sekä harjoitustyöhön liittyvien neuvontavastaanottojen pitäminen. Kurssiapulaisen arvioitu kokonaistyöaika koko kevään aikana on 130-220 tuntia sen mukaan, kuinka monen harjoitustyön arvostelusta kunkin kurssiapulaisen kanssa sovitaan ja kuinka monta harjoitustyötä kurssilla palautetaan (tuntimäärä sisältää myös harjoitustyöaiheeseen tutustumiseen ja harjoituksiin valmistautumiseen kuluvan ajan).

Yhden kurssiapulaisen tehtäviin kuuluu harjoitustehtäväpalautusten arvostelu kolmelta harjoitustehtäväkierrokselta (osa kierroksen tehtävistä). Kurssiapulainen arvostelee opiskelijoiden sähköisesti palauttamia ratkaisuja Rubyric-järjestelmän avulla. (Aikaisempi kokemus järjestelmän käytöstä ei ole tarpeen.) Kokonaistyöaika kevään ajalta on noin 70 tuntia. Työ ajoittuu suurimmalta osalta huhtikuun loppupuolelle ja toukokuulle, mutta osa arvostelusta tulee tehtäväksi maaliskuun alkupuolella. Tämä tehtävä poikkeaa tyypillisestä kurssiapulaisen tehtävästä siten, että se ei vaadi suullista vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa.

Lisäksi haen yhtä kurssiapulaista, jonka tehtävänä on kurssilla käytettävän A+-järjestelmän ylläpito tämän kurssin sivujen ja tehtävien osalta. Tässä tehtävässä suurin osa töistä ajoittuu tammi- ja helmikuulle. Tehtävän työmäärä kevään ajalta on yhteensä noin 40 tuntia. Tehtävään ei kuulu varsinaista opetusta, mutta tämän tehtävän voi myös yhdistää kurssiapulaisen niin halutessa jompaankumpaan edellä mainituista tehtävistä.

Kurssiapulaisen vaatimuksena on kurssin (tai toisen yliopiston vastaavan kurssin) suoritus hyvällä arvosanalla. Muiden tietokantakurssien suoritus ja/tai käytännön kokemus tietokannoista on eduksi, samoin kuin aikaisempi opetuskokemus. Koska useimpien harjoitusryhmien kieli on suomi ja useimmat harjoitustehtäväpalautukset ovat suomenkielisiä, on hyvä suomen kielen taito välttämätön. Muu kielitaito on eduksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa Kerttu Pollari-Malmi, [email protected]. Lähetä hakemuksesi CS-laitoksen Tuntiassistenttipoolin. Liitä hakemuksen mukaan Oodi-ote ja CV. Kerro hakemuksessasi, oletko kiinnostunut kaikista ym. tehtävistä vai vain jostain niistä.

 

CS-C2120 Ohjelmointistudio 2 

Kurssille tarvitaan uusia tuntiassistentteja. Tehtäviin kuuluu

 • Opiskelijoiden ohjaus viikkoharjoituksissa tai verkon kautta (Piazza, Zoom)
 • Projektitöihin liittyvä ohjaus ja töiden arviointi.  Kukin assistentti ohjaa joukkoa opiskelijoita, jotka ovat valinneet tietyt projektiaiheet.

Työaikaa tarvitaan keskimäärin 8-10 tuntia viikossa tammikuun puolivälistä noin toukokuun puoliväliin.  
3-periodilla työ painottuu harjoitusten ohjaamiseen, 4-periodilla projektien ohjaamiseen ja 5-periodilla projektien arviointiin.

Vaatimukset:  Hyvä Scala-ohjelmointitaito, jonka voi osoittaa esimerkiksi sillä, että on suorittanut tämän ja/tai Ohjelmointi 2 -kurssin vähintään arvosanalla 4. 

Lisätietoja antaa Otto Seppälä,  [email protected]

 

CS-C2105 Programming Studio A

Teaching assistants are recruited for the course. Tasks include
· Student guidance in weekly exercise sessions or online (Piazza, Zoom)
· Project work guidance and evaluation. Each assistant monitors and guides a group of students who have selected some specific project topics.

Working hours are on average 8-10 hours per week from mid-January till mid-May. In the period 3, the work focuses on the guidance on weekly exercises, 
in the period 4, guidance of projects and in the period 5, the evaluation of the projects.

Requirements: Good Scala programming skills, which can be demonstrated, for example, by having passed this and / or Programming 2 course with a grade of at least 4.

For more information, please contact Otto Seppälä, [email protected]

 

CS-C2160 Theory of Computation

The earlier course CS-C2150 Theoretical Computer Science has been  renamed to better reflect its subject matter and international naming
practices. The contents and format of the course remain mostly the same as in 2020.

The responsibilities of the teaching assistants will be to manage 2-3  weekly tutorial groups each, assist in grading the final exam, and  contribute a small number of typeset solutions to a compilation of  solved example problems. The existing materials can be viewed on the  course's 2020 MyCourses pages at https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=24323.

The TA's should have taken the course (or an equivalent one at some other university) with excellent grades and be comfortable with the course material, including the underlying concepts and techniques from discrete mathematics.

More information, please contact Pekka Orponen ([email protected]aalto.fi)

 

CS-C3240 Machine Learning

Machine learning increasingly shapes our every-day life. The recommendation systems used in movie or music streaming services or on social networks are powered by machine learning techniques. Whenever you submit a thesis at Aalto, some machine learning algorithm is used for plagiarism detection. The prediction of coronavirus infections during the next week is a machine learning problem.

We are looking for teaching assistants to help with the brand-new Bachelor-level course CS-C3240 Machine Learning (machinelearning.cs.aalto.fi) For this role, you should have excellent grip on linear algebra, e.g., computing the eigenvalue decomposition of a positive semidefinte matrix, and some experience in using Python for implementing linear algebra, e.g., efficent matrix inversion.

The TAs tasks include supervising the peer-grading of student project reports and answering student questions within the course discussion platform. The TAs will also help with organizing live-coding demonstrations using Python notebooks.

For more information, please contact Alex Jung ([email protected]aalto.fi

 

CS-E4160 Laboratory Works in Networking and Security

The assistants will help students who do assignments, and checks the student demos when they return the assignments. Prerequisites: the course should be taken with good grade.

More information from Antti Ylä-Jääski [email protected]

 

CS-E4350 Security Engineering

Responsibilities: Support in weekly exercises, both in organizing sessions and on-line support. Support in grading.

Requirements: Good spoken and written English. Must have taken other security classes before.

More information from Janne Lindqvist, [email protected]

 

CS-E4640 Big Data Platforms

During the course, the course assistants responsibilities are to:

 • Help students to nagivate/select their big data platform software stack for practices
 • Help students to learn how to do programming in big data platforms
 • Help to carry out hands-on tutorials.
 • Help students to work on their assignments
 • Work with PhD students to grade student solutions in assignments

Except the assignment evaluation, most of the activities are done through online questions/answers, helping solving programming and runtime issues and supporting hands-on.

The potential candidates should:

 • Pass the previous big data platforms 2019 and/or the advanced topics in software systems with very good/excellent grades.
 • Have very good programming and engineering skills in key technologies in Big Data platforms (e.g., Cassandra, Apache Spark, Apache Airflow, Hadoop, Flink, and other open source big data frameworks in Cloud-based big data platforms).
 • Be able to program in common languages for big data platforms, such as Python, GoLang, Javascript, Java and Scala. No Jupyter notebooks experience is required.
 • Be not enrol the course in Spring 2021.

Further information about the course content can be found from the current course GIT (and here). More information from Linh Truong ([email protected]aalto.fi).

 

CS-E4800 Artificial Intelligence

Responsibilities: Support in weekly exercises, presumably only on-line and mostly with Slack. The course format will be roughly the same as in 2020. Primary language is English, but more than half of the students are Finnish-speaking, so Finnish-only TAs are OK too.

Prerequisites: We prefer TAs who have passed CS-E4800 with a good grade (preferably 4 or 5, possibly 3), and also ones with good presentation and communication skills.

More information from [email protected].

 

CS-E4840 Information Visualization 

The assistants will help with grading exercise solutions  and the exam. Model solutions will be provided.  Prerequisites: the course assistant should have taken the  course or be otherwise fairly familiar with the material  (Tufte's principles of good visualization, visual  perception, and dimensionality reduction techniques). Last year's course homepage is here.

More information from Tassu Takala, [email protected]

 

CS-E4890 Deep Learning

Teaching assistants will help with designing exercise problems, running exercise sessions, grading exercise solutions and (possibly) grading the exam. Prerequisites: The assistant should have taken the course or be fluent with PyTorch.

More information from Alexander Ilin, [email protected].

 

CS-E4950 Software Architectures

Wanted: Teaching assistants for Software Architectures course in Spring 2020
 
Would you like to work in a teaching team with great team spirit, a fun atmosphere, and the opportunity to go deeply into the topic of software architecture?

The Software Architectures course is a Masters-level course focusing on essential knowledge and skills that are relevant for designing software systems that meet stakeholder needs. We are looking for teaching assistants who are interested in software engineering and have a passion for working with teaching in a team of peers. The work includes assignment grading as well as discussion and feedback to students. The work is done in a team. Prior knowledge in software architecture is considered a bonus. The course language is English. The position is for the Spring semester, periods III-V (January - April 2020) and paid according to Aalto guidelines.

This teaching assistant role can be flexibly combined with a Master's Thesis or other studies. If you're interested, please contact Fabian Fagerholm <[email protected]>

 

Job opportunities at the department of computer science

Software Developers for Programming Courses' Learning Environment

The CS department is looking to hire programmers for open-source  software that supports the department's programming courses and helps  thousands of students.  More specifically, you will join a team working to create the next incarnation of the A+ Courses IDE plugin for IntelliJ IDEA (https://github.com/Aalto-LeTech/intellij-plugin/).

This job is suitable for university students with programming experience  and others with similar qualifications.  You can do it part-time during
semesters and full time during Summer 2021; the details are negotiable.

For more details, please see the full job ad

 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!