Utbildningsutbud

Urban Studies and Planning in Real Estate Economics, Master of Science (Technology)

I programmet Urban Studies and Planning in Real Estate Economics lär du dig att granska städer, urbanisering och relaterade utmaningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Du känner till termerna och paradigmen för stadsforskningens centrala ämnesområden och stadsplaneringsprocessen. Du lär dig arbeta som en del av en tvärvetenskaplig och multidisciplinär grupp och utveckla lösningar tillsammans.
Students meeting at Aalto University

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Urban studies and planning magisterprogrammet är en gemensam tvärvetenskaplig programhelhet för två ledande finländska universitet, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. I båda universiteten kan programstudierna leda till olika examina beroende på intagningsvägen. Aalto-universitetet erbjuder två intagningsvägar till programmet, Urban Studies and Planning in Real Estate Economics och Urban Studies and Planning in Architecture.

I programmet Urban Studies and Planning in Real Estate Economics lär du dig att granska städer, urbanisering och relaterade utmaningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Du känner till termerna och paradigmen för stadsforskningens centrala ämnesområden och stadsplaneringsprocessen. Du lär dig arbeta som en del av en tvärvetenskaplig och multidisciplinär grupp och utveckla lösningar tillsammans.

Undervisningsspråk

Programmet är engelskspråkigt. Möjlighet att tenta på finska eller svenska på begäran. Mer information om riktlinjerna för Aalto-universitetets examens- och undervisningsspråk via den här länken.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Diplomingenjörsexamen omfattar 120 studiepoäng (ECTS).

Magisterprogrammet innefattar

  • 64 studiepoäng huvudämnesstudier
  • 26 studiepoäng valfria studier
  • 30 studiepoäng diplomarbete

Hälften av huvudämnesstudierna är gemensamma kurser för USP-programmet där tematiska frågor granskas tvärvetenskapligt. Hälften av huvudämnesstudierna utgörs av fastighetsekonomistudier.

Examen innefattar ett lärdomsprov som omfattar 30 studiepoäng. Mer information om studierna finns på Aalto-universitetets websidan.

Inriktningsalternativ

Aalto-universitetet erbjuder två intagningsvägar till programmet, Urban Studies and Planning in Real Estate Economics och Urban Studies and Planning in Architecture.

Under studiernas gång lär du dig fastighetsekonomins viktigaste tillvägagångssätt för att granska fenomen och du kan tillämpa dessa i olika situationer.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta möjligheter för utbytesstudier runt om i världen. Vi uppmuntrar till utbytesstudier och det uppskattas även i arbetslivet.

Möjlighet till fortsatta studier

Avlagd diplomingenjörsexamen ger en stabil grund för studier som leder till doktorsexamen vid Aalto-universitetet eller vid något annat universitet i Finland eller utomlands.

Karriärmöjligheter

Examen ger mångsidiga karriärmöjligheter inom en betydande och växande bransch. Examen ger färdigheter till mångsidiga uppgifter inom den privata och offentliga sektorn.

Tyngdpunkter inom forskning

Fastighetsekonomin granskar fastighetsmarknadens dynamik ur bland annat affärsverksamhetens, planeringens, värdeskapandets och lagens perspektiv. Aalto-universitetet täcker som enda universitet i Finland en övergripande undersökning av fastighetsbranschen. Du kan läsa mer om våra forskningar här.

Samarbete med andra aktörer

Programmet genomförs i samarbete med Helsingfors universitet. Programmet sammanför viktiga forskningsområden för stadsforskningen, såsom stadsgeografi, stadssociologi, stadsplanering, stadsekologi och fastighetsekonomi.

Akademiska bedömningsgrunder 2024

Följande används som kriterier för akademiska bedömningen 2024 (bara på engelska):

Academic performance
What is evaluated: Grades of the previous degree/CGPA
Admission requirements: Grades need to mainly very good or excellent
Evaluated documents: Transcript of records

Relevance of previous studies
What is evaluated: Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
What we look for in an applicant: Content suit very well or excellent to the study option
Evaluated documents: Transcript(s) of records, degree certificate(s)

Recognition and quality of institution
What is evaluated: Recognition and quality of the applicant's previous institution
Admission requirements: Recognized for high quality of education and research
Method of demonstrating competence: International and national rankings of higher education institutions

Suitability
What is evaluated: Applicant’s further applicability to the study option, motivation, and commitment for studies
What we look for in an applicant: The applicant should be motivated to study and commit to full-time studies with a plan to complete a master’s degree in two years. Motivation should be clearly related to the programme.
In the motivation letter applicant should clearly state the reasons for applying and why she/he would be a good candidate for this programme.
Motivation letter in mandatory. Please see further instructions for the motivation letter below.
Evaluated documents: Motivation letter (mandatory)

To ensure that the students have sufficient skills and knowledge for the Master’s studies, a miminum requirement in student selection is that earlier studies (either bachelor's degree or other studies) include at least basics of economics. Priority will be given to students whose prior studies include courses in real estate, urban studies or urban geography. If completed individual courses or studies on these topics that are not included in the degree that is used as grounds for the application, the certificates should be attached on these studies in the application.

The applied pedagogic approach relies heavily on multi-disciplinary group work, dialogue and co-creation. Thus, students are expected to participate in the teaching sessions and studios, and participation is in many cases obligatory. This characteristic assumes that students in the program commit to full-time studying and active participation. Applicants are encouraged to discuss this also in their motivation letter, and students who present a credible plan for full-time studies are given priority.

Ansökan till magisterutbildning

Kontakt information

Heidi Falkenbach

professor

[email protected]

Päivi Kauppinen

planerare

[email protected]

Aalto-universitetets ansökningsservice

Mer information om ansökningsförfarandet ger Aalto-universitetets ansökningsservice.

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: