Utbildningsutbud

Strategic management in a changing world, Master of Science (Economics and Business Administration)

Strategic Management in a Changing World är ett unikt magisterprogram. Studerandena lär sig lägga upp fungerande strategier i en ständigt föränderlig omvärld. De utexaminerade är analytiska beslutsfattare som identifierar möjligheter och risker och kan agera enligt dem. Programmet ger studerandena värdefulla färdigheter och kunskap om strategi, hållbar affärsverksamhet, ledarskap och entreprenörskap.
A student and an assistant professor on Aalto University campus in Otaniemi

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet Strategic Management in a Changing World kombinerar på ett unikt sätt affärsverksamhet, hållbar utveckling, ledarskap och entreprenörskap. Studerandena lär sig lägga upp och uppdatera en effektiv strategi i en komplex och föränderlig affärsmiljö. Programmet ger studerandena värdefull know-how om strategiskt, databaserat beslutsfattande.

På listan European Business Schools 2020 rankar tidskriften Financial Times Aalto-universitetet som etta i Finland, trea i Norden och på 37 plats i Europa. Den högklassiga forskningen och undervisningen ger utexaminerade från programmet Strategic Management in a Changing World:

En holistisk förståelse för företagets strategi. De utexaminerade har de färdigheter som krävs för ett effektivt strategiskt ledarskap, de har förståelse för globala trender och kan bedöma möjligheter och risker.

En djupgående kunskap om hållbar företagsverksamhet nu och i framtiden. Som experter på strategiskt beslutsfattande kan de utexaminerade också mångsidigt beakta hållbarhet i affärsverksamheten.

Färdigheter som krävs för framgångsrikt beslutsfattande. De utexaminerade är innovativa problemlösare, tänker analytiskt, är goda kommunikatörer och är vana vid grupparbete.

Utmärkta färdigheter i ledarskap. De utexaminerade är hemmastadda i komplexa organisationer och kan leda team effektivt och inklusivt.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket för programmet är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Magisterprogrammet Strategic Management in a Changing World omfattar totalt 120 sp. Det tvååriga magisterprogrammet består av:

● Huvudämnesstudier (90 sp), innefattande examensarbetet

● Valbara, fördjupade eller biämnesstudier (30 sp)

Master's Programme in Strategic Management in a Changing World

In addition to gaining an academic understanding of organisational functions, you will be challenged to develop your tangible skills.

Ryoko Yamada, student

Inriktningsalternativ

Magisterprogrammet Strategic Management in a Changing World kombinerar på ett unikt sätt affärsverksamhet, hållbar utveckling, ledarskap och entreprenörskap. Studerandena lär sig lägga upp och uppdatera en effektiv strategi i en komplex och föränderlig affärsmiljö. Programmet ger studerandena värdefull know-how om strategiskt, databaserat beslutsfattande.

På listan European Business Schools 2020 rankar tidskriften Financial Times Aalto-universitetet som etta i Finland, trea i Norden och på 37 plats i Europa. Den högklassiga forskningen och undervisningen ger utexaminerade från programmet Strategic Management in a Changing World:

En holistisk förståelse för företagets strategi. De utexaminerade har de färdigheter som krävs för ett effektivt strategiskt ledarskap, de har förståelse för globala trender och kan bedöma möjligheter och risker.

En djupgående kunskap om hållbar företagsverksamhet nu och i framtiden. Som experter på strategiskt beslutsfattande kan de utexaminerade också mångsidigt beakta hållbarhet i affärsverksamheten.

Färdigheter som krävs för framgångsrikt beslutsfattande. De utexaminerade är innovativa problemlösare, tänker analytiskt, är goda kommunikatörer och är vana vid grupparbete.

Utmärkta färdigheter i ledarskap. De utexaminerade är hemmastadda i komplexa organisationer och kan leda team effektivt och inklusivt.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsaktiviteter, evenemang och festiviteter på campus. Examensprogrammens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Studerande på programmet kan också ansöka om att få studera på det ansedda programmet CEMS Master’s in Management vid sidan av sitt eget magisterprogram (https://www.aalto.fi/cems).

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

De utexaminerade från programmet har kompetens att verka på många områden och i olika roller, exempelvis:

● Industry Analyst

● Business Analyst

● Sustainability Analyst

● Product-line or Regional Manager

● Business Development Associate

● Strategic Planner

● General Management

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder anställningsmöjligheterna i Finland och utomlands. Studerande från Aalto-universitetet har i allmänhet lätt att hitta goda jobb efter examen. Den mycket aktiva andan av entreprenörskap på universitetet fungerar också som språngbräda för att grunda företag. Om du är intresserad av en akademisk bana ger magisterprogrammet Strategic Management in a Changing World en god grund för doktorand- och forskarstudier.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Handelshögskolan. Mer information om huvudämnesforskningen finns på Institutionen för för ledarskapsstudier sidor: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-ledarskapsstudier

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen.

De studerande kan dra nytta av studieutbudet vid andra högskolor vid Aalto-universitetet och JOO-studier vid andra universitet samt de internationella kontakter och utbytesmöjligheter som finns inom huvudämnet.

Internationella möjligheter

Aalto-universitetet är internationellt till sin natur och välkomnar årligen tusentals studerande från utlandet för examen och utbyte. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via mångahanda fritidsaktiviteter, evenemang och festiviteter på campus. Examensprogrammens administratörer, den aktiva tutorverksamheten och stödtjänsterna hjälper internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig hemma i Finland.

Studerande på programmet kan också ansöka om att få studera på det ansedda programmet CEMS Master’s in Management vid sidan av sitt eget magisterprogram (https://www.aalto.fi/cems).

Webinar | Strategic Management in a Changing World

Hurdana är studierna på magisterprogrammet Strategic Management in a Changing World? Titta på vår webbinarieinspelning och lär dig mer om studier, karriärmöjligheter och mycket mer!

Titta på inspelningen
A student and an assistant professor on Aalto University campus in Otaniemi

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Prata med våra studerande!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Study-option-specific Admission Procedure and Evaluation Criteria

Applicants meeting Aalto’s general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The applications to Master’s Programme in Strategic Management in a Changing World are evaluated based on the following criteria.

Admission group 1: Bachelor’s degree from a university in Finland

Relevance of previous studies  
What is evaluated? Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
Admission requirements

To be considered for admission the applicant must have completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of business and economics, management, industrial engineering, or related fields of study (e.g. social sciences, law, information sciences, communication sciences, or behavioral sciences).

Internships can be included in the credits. The previous studies are assessed by a representative of the programme. Applicants who fulfill the above requirement of previous studies are ranked according to the following criteria.

Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Academic performance  
What is evaluated? Grades of the previous degree(s)
Admission requirements Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of study success. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 are not eligible for admission.
Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Suitability  
What is evaluated? Motivation letter, CV
Admission requirements

The needed documents are 1) a motivation letter and 2) the applicant’s CV.

There are four questions for the motivation letter; yet, the applicants are encouraged to not feel constrained by these guiding questions:

  1. Why are you applying to this program?
  2. How will you contribute to enriching the learning experience of other students in the program?
  3. How have your previous achievements prepared you for this program?
  4. Why is a master’s degree in a Strategic Management in a Changing World important to you? Why do you think it will be an ideal learning experience?

The motivation letter will be a maximum of 1200 words, including a 200 word summary and a 1000 word ‘main’ section.

CVs will be a maximum of two pages, highlighting most relevant experiences and skills.

Applicants selected to the interview phase will receive further information of the format and schedule of the interviews after the initial evaluation.

Evaluated documents Motivation letter and CV
Criticality Critical (0 points = rejection)

Phase 2

Suitability  
What is evaluated? Interview
Admission requirements Interviews will be carried out online. The interview panel will assess the applicant’s suitability to the study option based on general cognitive ability, critical thinking skills, learning orientation, pro-social orientation and communication skills.
Evaluated documents Interview
Criticality Critical (0 = rejection)

Admission group 2: Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Relevance of previous studies  
What is evaluated? Content and quantity in relation to the applied study-option-specific requirements
Admission requirements To be considered for admission the applicant must have completed at least 60 ECTS of courses covering the domains of business and economics, management, industrial engineering, or related fields of study (e.g. social sciences, law, information sciences, communication sciences, or behavioral sciences). 

Internships can be included in the credits. The previous studies are assessed by a representative of the programme. Applicants who fulfill the above requirement of previous studies are ranked according to the following criteria.
Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Academic performance  
What is evaluated? Grades of the previous degree(s)
Admission requirements Weighted GPA of previous degree and overall evaluation of study success. Applicants with a weighted GPA of previous degree lower than 3.50 are not eligible for admission.
Evaluated documents Transcript(s) of records, degree certificate(s)
Criticality Critical (0 points = rejection)
Standardized tests  
What is evaluated? Analytical and quantitative skills
Admission requirements GMAT or GRE is obligatory in admission group 2 (minimum score 550 in GMAT, 515 in GMAT Focus edition or GRE score of 154 verbal reasoning - 155 quantitative reasoning). 
Evaluated documents GMAT/ GRE test results
Criticality Critical (0 points = rejection)
Suitability  
What is evaluated? Motivation letter, CV
Admission requirements

The needed documents are 1) a motivation letter and 3) the applicant’s CV.

There are four questions for the motivation letter; yet, the applicants are encouraged to not feel constrained by these guiding questions:

  1. Why are you applying to this program?
  2. How will you contribute to enriching the learning experience of other students in the program?
  3. How have your previous achievements prepared you for this program?
  4. Why is a master’s degree in a Strategic Management in a Changing World important to you? Why do you think it will be an ideal learning experience?

The motivation letter will be a maximum of 1200 words, including a 200 word summary and a 1000 word ‘main’ section.

CVs will be a maximum of two pages, highlighting most relevant experiences and skills.

Applicants selected to the interview phase will receive further information of the format and schedule of the interviews after the initial evaluation.

Evaluated documents Motivation letter and CV
Criticality Critical (0 points = rejection)

Phase 2

Suitability  
What is evaluated? Interview
Admission requirements Interviews will be carried out online. The interview panel will assess the applicant’s suitability to the study option based on general cognitive ability, critical thinking skills, learning orientation, pro-social orientation and communication skills.
Evaluated documents Interview
Criticality Critical (0 = rejection)

Bekanta dig med oss!

School of Business students sitting

School of Business alumni stories

Here you can find School of Business alumni stories. Our alumni share their professional journeys and give advice and tips regarding working life. The stories have been sorted based on the alumni's majors. The newest publications are placed first in the major groups.

School of Business
Students sitting and discussing in a lounge area with coffee and notebooks

Career opportunities and employability for Aalto students

Learn about future opportunities, discover alumni stories and explore services that help you to plan your dream career.

Study at Aalto
Two Aalto University students sitting under a big oak, drinking coffee and talking.

Studying at the Aalto campus

Aalto's main campus is an ideal environment for living, studying and leisure. Find out what our beautiful Otaniemi campus has to offer to its student community.

Study at Aalto

Följ oss!

Kontakt information

Handelshögskolan

[email protected] /[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: