Utbildningsutbud

Master's Programme in Creative Sustainability - MSc in Economics and Business Administration

Master's program in Creative Sustainability (CS) ger de studerande färdigheter och kunskap att främja hållbar utveckling genom ekonomi. För att övervinna samhälleliga och miljöbetingade utmaningar förenas studerande med olika bakgrunder av de kreativa lösningar, praktiska metoder och delade värderingar som karaktäriserar programmet. De utexaminerade är väl förberedda för ledarbefattningar som kräver starka insikter i ekonomi för att nå globala mål för hållbar utveckling.
School of Business Creative Sustainability

Examen:

Ekonomie magister

Ansökningsperiod:

1.12.2020 – 4.1.2021

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det ekonomiska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Handelshögskolan

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökningsperioden har slutat

Ansökan till magisterutbildning

Business can be harnessed for sustainability - students learn to build profitable businesses that drive environmental and social improvement

Minna Halme, Professor

Studiemål

Utmaningar när det gäller hållbarhet kräver lösningar på många plan som innebär en lång rad parter med intressen som ofta konkurrerar sinsemellan. Programmet kreativ hållbarhet ger dig beredskap att svara på dessa utmaningar via sin internationella och tvärvetenskapliga lärplattform som kombinerar ekonomi, design och byggnadsteknik. De som utexamineras från kreativ hållbarhet har:

 • Förmåga att nå globala mål för hållbar utveckling. De utexaminerade kan lösa globala miljöbetingade och samhälleliga problem genom att lägga sig till med ett ekonomiskt tänkesätt.
 • Systembaserad syn på världen. De som utexamineras vidgar sina perspektiv för att skapa nya holistiska insikter om komplicerade situationer både i globala och lokala sammanhang.
 • Toppmodern kunskap. De som utexamineras har sakkunskap om de sammanlänkade miljöbetingade, ekonomiska och sociokulturella aspekterna av hållbarhet.
 • Tvärvetenskaplig kompetens. De utexaminerade har förmågan att arbeta i tvärvetenskapliga team och att förstå olika parters roller i utvecklandet av ekonomisk hållbarhet.
 • Kunskaper i kreativ problemlösning. De utexaminerade har förmågan att utnyttja designtänkande och inkluderande designmetoder för att definiera problem, utveckla idéer och nå fram till hållbara lösningar.
 • Kunskaper i företagsledning. De utexaminerade är utrustade för att skapa hållbara ekonomiska modeller och att arbeta proaktivt i organisationer för att utveckla ansvarsfull ekonomisk praxis.

Utöver examen från programmet kreativ hållbarhet kommer de utexaminerade att ha unika och konkurrenskraftiga yrkesprofiler som kombinerar kunskap som fokuserar på hållbarhet med mycket tillämpliga kunskaper i ledarskap, design och kommunikation.

Rankings& listings

Financial times_ranking

Creative Sustainability is on the Financial Times' list of best practices in responsible business education. Creative Sustainability made to the list of best practices in teaching, and the Capstone was highlighted in the "Student Projects" section. 

Eduniversal ranking_CS

Creative Sustainability is ranked 4th in TOP 100 Best Masters in Sustainable Development and Environmental Management.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften är 15 000 € för studerande som inte är medborgare i ett EU-/EEA-land.
Presumativa studerande som utsätts för läsårsavgifter är berättigade att ansöka om Aalto-universitetets stipendium.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Studiernas uppbyggnad

Programmet kreativ hållbarhet ordnas gemensamt av Handelshögskolan och Högskolan för konst, design och arkitektur. Studerande i kreativ hållbarhet som inleder programmet via Handelshögskolan utexamineras med examen som ekonomie magister. Det övergripande temat för programmet är hållbarhet som studeras med ett ekonomiskt tänkesätt men som betraktas ur tvärvetenskapliga synvinklar.

Det tvååriga programmet består av totalt 120 studiepoäng fördelade på:

 • Obligatoriska gemensamma studier i kreativ hållbarhet (84 sp)
 • Obligatoriska studier i ledarskap (18 sp)
 • Valbara studier med ett fritt valt biämne (18 sp)
 • Pro gradu (30 sp)

I dina studier kan du också inkludera studier som leds någon annanstans på Aalto-universitetet eller på något annat universitet i Finland eller utomlands.

Möjligheter för fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

This course confirmed that I can put my business knowledge at the service of a better world.

Capstone in Creative Sustainability course student

Utbildningens innehåll

Den pedagogiska undervisningen i programmet kreativ hållbarhet betonar inlärning som baseras på utmaningar, samordning av undervisning och forskning och en stark koppling till praktiska resultat. Undervisningsmetoderna sträcker sig från interaktiva lektioner i klass till grupparbeten och praktiska projekt som utförs för partnerorganisationer.

Exempel från det breda kursutbudet:

 • Design Approaches to Sustainable Consumption (5 sp)
 • Sustainability Politics (5 sp)
 • State of the World and Development (2 sp)
 • Accounting for Sustainability (6 sp)
 • Sustainability in Business (6 sp)

Se alla kurser

School of Business Creative Sustainability word cloud
Varför nuvarande studerande valde Creative Sustainability

Internationella möjligheter

Hållbar utveckling är extremt global till sin natur. Mer än hälften av de studerande inom kreativ hållbarhet kommer från utlandet vilket gör programmet till ett av de mest internationella och mångfaldiga på Aalto-universitetet. Den aktiva studentkåren i kreativ hållbarhet samlar människor från olika bakgrunder och bildar en tät gemenskap och ett tätt nätverk.

Som en del av studierna har de studerande i kreativ hållbarhet möjlighet att fara på utbyte till ett av Aalto-universitetets många partneruniversitet i toppklass världen runt. Kursspecifika fall ur verkliga livet innefattar ofta möjligheter till fältprojekt t.ex. i Afrika och Asien för studerande som är intresserade av hållbara lösningar i utvecklingsländer.

Aalto-universitetet har en internationell karaktär och tar emot tusentals studerande för examen och utbyte från utlandet varje år. De studerande förenas i den mångsidiga Aalto-gemenskapen, inte enbart genom studier utan också via många olika fritidsevenemang, aktiviteter och festligheter runt om på campus. Aktiva tutorprogram och stödtjänster arbetar hårt för att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den nordiska kulturen och känna sig som hemma i Finland.

Tvärvetenskapliga möjligheter

Eftersom det kräver tvärvetenskaplig kompetens för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling kommer de studerande inom kreativ hållbarhet från olika studieområden och kulturella bakgrunder. Man kan till exempel hitta kopplingar mellan byggnadsteknik och företagsekonomi, kemiteknik och design samt mellan materiallösningar och konst. Utöver studierna på det tvärvetenskapliga programmet kan de studerande fritt välja biämnen från andra högskolor vid Aalto eller vid andra universitet.

Aalto-universitetet är känt för att bygga broar mellan disciplinerna ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Ett livligt campus och friheten att välja valbara kurser samlar studerande från olika områden under samma tak. Denna extremt spontana tvärvetenskaplighet tänder gnistor till nya idéer, samlar entusiaster kring dem och ger upphov till vänskap, nätverk och eventuellt startupföretag.

Möjligheter i framtiden

Eftersom kopplingarna mellan ekonomi och hållbarhet är mycket viktiga i nutida organisationer finns det många möjligheter till karriär för den som har relevant sakkunskap. De som utexamineras från programmet kreativ hållbarhet kan arbeta som specialister på hållbarhet, konsulter eller entreprenörer i multinationella företag, lokala organisationer, icke-statliga organisationer, offentliga sektorn, mindre initiativ och startupföretag.

Redan under studietiden leds många projekt i samarbete med företag och andra partnerorganisationer. Detta jämnar vägen inför framtiden genom att skapa värdefulla nätverk och sätta fart på karriärer.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som kan hjälpa dig att få arbete i Finland och utomlands. Tack vare den flexibla studieplanen arbetar många Aalto-studerande redan under studietiden och skaffar sin första arbetsplats redan innan de utexamineras. Det råder också en mycket aktiv anda av entreprenörskap på Aalto, som fungerar som språngbräda för dem som vill grunda företag. Om du är en intresserad av en akademisk karriär kan vilket magisterprogram som helst vid Aalto anses utgöra en stabil grund för doktorandstudier och för platser som kräver doktorsexamen.

CS - possbile work positions

Ansökning

Antagningarna till magisterprogrammen i ekonomi vid Aalto-universitetet ordnas en gång om året. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2021 pågår från 1 december 2020 till 4 januari 2021.

Här är de viktigaste datumen att komma ihåg:

 • 1 december 2020 – Ansökningstiden börjar, ansökningssystemet online öppnas
 • 4 januari 2021 – Ansökningstiden slutar, ansökningssystemet online stängs
 • 22 mars 2021 – Antagningsresultaten publiceras tidigast
 • 20 april 2021 – Deadline för att ta emot den erbjudna studieplatsen

Programme-specific Admission Requirements

In addition to these programme-specific admission requirements, applicants must also fulfill the general admission requirements.

Admission group 1

Bachelor’s degree from a university in Finland

Phase 1

Phase 2

Admission group 2

Bachelor’s degree from a university of applied science in Finland or from a higher education institution abroad

Phase 1

Phase 2

Kontakt

För frågor som gäller specifika program, vänligen kontakta programmets planerande tjänsteman programmeco[email protected]. Vänligen notera att programmet inte bedömer sökandes dokument eller tidigare studier i förväg.

Om du har öppna frågor om antagningarna och instruktionerna om ansökningar kan du rikta dem till [email protected].

Du kan läsa mer om programmet på programmets webbplats.

Bekanta dig med oss

School of Business

Handelshögskolan

Vid Handelshögskolan arbetar vi för ett bättre företagande och ett bättre samhälle. Vi utbildar framtidens experter och ledare och bidrar till samhället genom effektiv forskning, långsiktiga partnerskap och samhällsengagemang. Vi är en av de ledande handelsskolorna i Europa.

Aalto-yliopisto Oppismiskeskus / Tuomas Uusheimo

Otnäs är den finländska arkitekturens pärla

I centrum av Otnäs står campuset från 1950-talet skapat enligt Alvar Aaltos detaljplan och smyckat med flera byggnader designade av Aalto själv samt av andra kända finländska arkitekter, till exempel Reima och Raili Pietilä och Heikki och Kaija Sirén.

Campus
Kauppakorkeakoulu

Ansökningsperioden har slutat

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat