Utbildningsutbud

International Design Business Management, Master of Science (Technology) (School of Science)

IDBM är ett banbrytande program med gått rykte, som på riktigt konkretiserar Aaltos vision att integrera formgivning och teknologi med global företagsutveckling. Genom tvärvetenskapligt samarbete och utmaningar ur det verkliga affärslivet, som våra framstående samarbetspartner inom industrin erbjuder, förbereder programmet sina studerande för en karriär som nästa generation av kreativa proffs. IDBM har en unik ställning och är det enda programmet som erbjuds hos samtliga sex Aalto-skolor. Studerande utexamineras med en magistersexamen i företagsekonomi, formgivning eller teknik.
IDBM students standing in a group talking and listening to one another.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Vi arbetar inte i en silo, varför skulle vi då studera i en? IDBM studerande griper sig an komplexa utmaningar ur verkliga livet i tvärvetenskapliga team och utvecklar helhetsperspektiv på framtida utmaningar. Programmet har ett bredare angreppssätt på design som metod, tankesätt och konkurrensfördel. Det här sker genom att lägga fokus på produkt-, service- och företagsdesign, teknik och innovationsledning. IDBM studenter har:

 • Förmåga att arbeta och leda olika typer av team. Upptäckt och öppnat upp sin potential i tvärvetenskapliga team. Utvecklat viktiga kunskaper i växelverkan mellan människor och kommunikation genom samarbete i industriella projekt. Lärt sig att samarbeta genom att förbättra sina viktiga kunskaper i projektmanagement.
 • En framsynt bild av vår värld. Kunskaper om dagens och framtidens trender som formar organisationer och samhällen.
 • Inte endast sinne för företagande utan också för design och teknik. Utvidgat dina färdigheter inom företagsekonomi genom att ta med design- och teknikperspektiven för en mera genomgripande bild av hur man skapar mervärde för slutanvändarna.
 • Kompetens att administrera, utveckla och leda strategier med utgångspunkt i design. Få en uppfattning om hur design administreras och hur dess påverkan kan bedömas och analyseras. Lära sig av ledare inom industrin hur man skapar nya idéer och genomför dem med designstyrda strategier och processer.

Efter att ha genomgått IDBM programmet har studenten de färdigheter som behövs för betydande roller i team som arbetar i gränsområdet mellan design, företagsekonomi och teknik. De kan arbeta för innovation och gå i spetsen för nya företagssatsningar i globala omgivningar.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Programmet består av sammanlagt 120 studiepoäng:

50 studiepoäng IDBM-huvudämnesstudier, till exempel:

 • JOIN-E7009 IDBM Challenge 6 cr
 • ELEC-E9900 Networked Partnering and Product Innovation 5 cr
 • 26E04350 Business Model Design 6 cr
 • JOIN-E7007 IDBM Capstone: Industry Project 15 cr
 • Dessutom omfattar huvudämnet kurser inom produktionsekonomi relaterad till organisationsutformning, ledarskap, produktutveckling och forskningsmetoder.

20 studiepoäng specialiserande studier i teknik/biämnesstudier

Fritt valbara studier 20 studiepoäng

Lärdomsprov 30 studiepoäng

Vissa förändringar kan ske i kursutbudet för läsåren 2024–2026, de nya undervisningsplanerna publiceras i april 2024.

Inriktningsalternativ

Alla magisterstuderande vid de olika inriktningarna (Design, Science and Technology, Business) går huvudsakligen samma obligatoriska IDBM-kurser under det första studieåret. Kurserna omfattar ämnen såsom creative teamwork och business model design. En av de viktigaste kurserna vid programmet är den sex månader långa kursen Industry Project där mångvetenskapliga studerandeteam tillsammans tacklar verkliga problem från industripartner

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet erbjuder mångsidiga möjligheter att utveckla sin globala kompetens genom att:

 • välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande
 • avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande
 • göra praktik eller diplomarbetet utomlands
 • delta i sommarkurser utomlands.

Möjlighet till fortsatta studier

Examen ger behörighet för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

Programmet ger färdigheter för en karriär i kreativa branscher och i organisationer vars konkurrenskraft bygger på kreativitet, design och teknologi. Dessa karriärmöjligheter erbjuds i både stora internationella företag och startupföretag inom en rad olika branscher i och med att organisationer blir allt mer medvetna om vikten av design för att bibehålla sin relevans och skapa bättre värde. I arbetsuppgifter som innefattar allt från tjänstedesign till design och strategi kan de utexaminerade dra nytta av design för att skapa nya produkter och tjänster som ofta bygger på den senaste tekniken.

Aalto-universitetet har väletablerade karriärtjänster som stöder din sysselsättning i Finland och utomlands. Aalto-studerande brukar ha lätt att hitta bra jobb efter utexamineringen. Aalto har också en aktiv företagargemenskap som fungerar som en språngbräda för att grunda ett företag. Magisterprogrammet Master’s programme in International Design Business Management vid Aalto är en utmärkt grund för doktorandstudier och post doc-positioner.

Tyngdpunkter inom forskning

Ytterligare information: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-produktionsekonomi.

Samarbete med andra aktörer

IDBM är ett mångvetenskapligt program som förkroppsligar Aaltos vision: en gemenskap av djärva tänkare där vetenskap och konst möter teknik och ekonomi. Du har en unik möjlighet att studera och arbeta tillsammans med målmedvetna studerande från Högskolan för konst, design och arkitektur, Handelshögskolan och de tekniska högskolorna (ingenjörsvetenskaper, kemiteknik, elektroteknik och teknikvetenskaper).

Aalto-universitetet är välkänt för att kombinera ekonomi, konst, teknik och vetenskap. Vårt livliga campus och friheten att välja fritt valbara kurser från hela universitetets utbud sammanför studerande från olika områden under samma tak. Denna spontana mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, sammanför entusiaster och leder till vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Ansökan till magisterutbildning

Programme-specific admission requirements

International Design Business Management (School of Science) applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the below Evaluation criteria. The evaluation process is described under Applicant evaluation process. In addition to the obligatory application documents, this study option asks the applicants to submit also the documents listed under Requested documents.

Chatta med våra studerande

Funderar du på hur det är att studera vid Aalto-universitetet? Chatta direkt med våra studentambassadörer!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Group of students taking a selfie on the Aalto University Campus

Get to know us

Two Aalto University students sitting under a big oak, drinking coffee and talking.

Student benefits and services

Your quick guide to student perks, student union, and services for students.

Study at Aalto

Institutionen för produktionsekonomi

Institutionen för produktionsekonomi bedriver slagkraftig undervisning och studerar omvandlingen av teknikbaserad affärsverksamhet. Vår långvariga tekniska, ekonomiska och organisatoriska kunskap är förankrad i ett nära samarbete med industrin.

Artistic depiction of a bright light in space / made by Ray Scipak

Högskolan för teknikvetenskaper

Vi är en banbrytande forsknings- och utbildningsenhet som är engagerade i en hög standard av internationell förträfflighet. Vi utökar forskningsgränserna med beslutsamhet genom att skapa ny kunskap och en djupare förståelse. Vi matchar högteknologiska avancemang inom forskning och teknik med samhällsbehov, vilket resulterar i långtgående inverkan som möjliggörs med nya kombinationer av kärnvetenskaper. Vi utbildar ansvarstagande och mångsidiga experter till att bli framtidens ledare och visionärer.

Kontakt information

IDBM Programme Manager

Johanna Rametta

[email protected]

Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, obligatoriska ansökningsdokument eller språkkunskaper i engelska, kontakta ansökningsservicen

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: