Utbildningsutbud

Industrial Energy Processes - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Industrin producerar globalt cirka 20 % av alla växthusgasutsläpp. På andra sidan använder industrin redan nu mycket förnybar energi i sin egen energiproduktion. Dekarboniseringen av industriella processer och ökningen av förnybar energi i industrins egen energiproduktion spelar därmed en viktig roll i strävan efter koldioxidneutralitet fram till år 2050-2060. För att bland annat möta dessa framtida utmaningar behövs många nya experter inom industriell energiteknik i branschen. Master’s Programme in Advanced Energy Solutions -magisterprogrammet ger en grundläggande förståelse för energisystem, de största utmaningarna våra energilösningar möter idag och möjligheter till en hållbar framtid. Huvudämnet Industrial Energy Processes ger en god helhetsbild av den energiintensiva processindustrin samt relaterade energikonverteringsprocesser.
Two students in the battery lab

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för kemiteknik

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet Advanced Energy Solutions har fyra huvudämnen. I det första skedet av alla huvudämnen skapas en stabil teorigrund på vilken du kan bygga dina övriga kunskaper. I de senare studierna utvidgar och fördjupar du din förståelse för de energiutmaningar som vårt samhälle står inför.

Huvudämnet Industrial Energy Processes ger en god helhetsbild av den energiintensiva processindustrin samt relaterade energikonverteringsprocesser. Huvudämnets centrala teman är industriella enhetsprocesser, kemikaliska processer relaterade till energilagring, energikonverteringsprocesser, återvinningsteknik, energieffektivitet och teman i anknytning till hållbar utveckling, såsom kolneutralitet. Huvudämnet omfattar bland annat termodynamik, kemisk balans, katalys, gränssnitt samt värme- och massöverföring. I kurserna inom huvudämnet används modellerings- och simuleringsverktyg som spelar en viktig roll i planeringen och analysen av verkliga processer.

Övriga huvudämnen i magisterprogrammet Advanced Energy Solutions är:

 • Energy in Buildings and Built Environment
 • Energy Conversion Processes
 • Energy Systems and Markets

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Diplomingenjörsexamen omfattar 120 studiepoäng. Examen omfattar huvudämnesstudier, diplomarbete och valfria studier.

Huvudämnesstudierna (66 sp) utgörs av

 • 16 sp gemensamma studier för alla huvudämnen i programmet Advanced Energy Solutions
 • 20 sp gemensamma studier i huvudämnet
 • 30 sp fördjupade studier i huvudämnet

Programmets gemensamma studier säkerställer samma grundläggande färdigheter för alla studerande oberoende av deras bakgrund. De gemensamma studierna i huvudämnet ger grundläggande kunskaper i huvudämnet. Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet till vilka den studerande kan välja studier från föreslagna studieinriktningar. Huvudämnet Industrial Energy Processes har följande inriktningsalternativ: Chemical processes and energy, Industrial energy processes och Energy automation and control.

Valfria studier (24 sp) kan väljas helt fritt eller så kan de bilda ett biämne. Examen innefattar även ett lärdomsprov på 30 studiepoäng (diplomarbete).

Mer information på programmets sidor.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions

Inriktningsalternativ

Huvudämnet Industrial Energy Processes har följande inriktningsalternativ: Chemical processes and energy, Industrial energy processes och Energy automation and control.

Internationell verksamhet

Programmets studiemiljö är internationell och studierna bedrivs i en mångkulturell grupp av studerande. Magisterprogrammet erbjuder goda möjligheter till utbyte vid Aaltos partneruniversitet.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetets magisterprogram Advanced Energy Solutions ger en god grund för fortsatta studier. Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram här.

Så här söker du till ett doktorandprogram

Karriärmöjligheter

Studerande kan arbeta som experter inom åtminstone ett av följande områden beroende på huvudämne: energisystem och marknader, energiproduktionsteknologi, samhälleliga energilösningar, bioenergi och industriell energianvändning.

Studerande som utexamineras från huvudämnet Industrial Energy Processes arbetar vanligtvis inom energiintensiv industri, vid konsultbyråer, i företag inom energibranschen eller inom den offentliga sektorn. Det här huvudämnet ger även goda färdigheter för forskarstudier. Dessutom möjliggör huvudämnet samarbete med olika aktörer och intressentgrupper.

Tyngdpunkter inom forskning

Forskningen i huvudämnet är relaterad till flera forskningsområden vid Högskolan för kemiteknik och Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Aalto University Energy Platform har nära kontakt med det här programmet. Mer information om forskning i huvudämnet finns även på Institutionen för kemiteknik och metallurgis sidor: https://www.aalto.fi/sv/institutionen-for-kemiteknik-och-metallurgi

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen. Studerande gör vanligtvis sitt diplomarbete i samarbete med industriföretag. I programmet ingår kursen Advanced Energy Project (AAE-E3000) där studerande övar konsultationsfärdigheter genom att lösa problem relaterade till industrin.

Ansökan till magisterutbildning

(bara på engelska)

Admission requirements 2023

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the evaluation criteria below.

Firstly, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria.

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

Evaluation criteria

Study option -specific documents

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Program direktör

Ilkka Keppo

Programme director, professor

Francesco Corona

Professor-in-charge, Industrial Energy Processes major

Kontakt information

Suvi Jämsä

programmets planerare (programmets innehåll och studier)

[email protected]

Högskolan för kemiteknik

För frågor om studieinnehåll vid Högskolan för kemiteknik vänligen kontakta:

[email protected]

Aalto-universitetets ansökningsservice

Mer information om ansökningsprocessen och antagning:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: