Forskning och konst

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.
Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Det viktigaste elementet i doktorandutbildningen är relationen mellan handledaren och doktoranden. Fältbaserad utbildning av hög kvalitet och skräddarsydd träning av överförbara färdigheter tillsammans med nätverksbyggande säkerställer att doktorandernas vetenskapliga kvalifikationer utvecklas parallellt med deras individuellt orienterade färdigheter för arbetslivet. Universitetet erbjuder också yrkesvägledning och mentorhandledning.

Doktorandprogram

 Doktorandutbildning erbjuds genom sex olika doktorandprogram:

Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Fabric

Doctoral Programme in Arts, Design and Architecture

We offer doctoral education in multidisciplinary, international environment in the areas of architecture, art, design, media, film and scenography. The dissertations may include art productions or product development projects.

Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu / Aki-Pekka Sinikoski

Doctoral Programme in Business, Economics and Finance

We offer a doctoral programme for those seeking academic careers or high level positions in business. The programme is highly international and the doctoral candidates have the possibility of completing part of their studies abroad.

Close-up on a pair of hands wearing white rubber gloves, holding a black plastic coaster.

Doctoral Programme in Chemical Engineering

The Doctoral Programme trains Doctors of Science (Technology), skilled in independent research work, for positions in academic and business sectors as well as in public administration

Aalto University School of Electrical Engineering

Doctoral Programme in Electrical Engineering

The doctoral programme focuses on the development of key technologies and on research problems posed by great societal challenges. Energy, environment and health and well-being are central themes.

Person in a lab coat is coating microbatteries with organic electrodes / Photo by Aalto University, Mikko Räskinen

Doctoral Programme in Engineering

The programme educates researchers and future professors as well as experts and game-changers for the engineering industry and other sectors.

Materials Science

Doctoral Programme in Science

The focus areas of the programme are physics, mathematics, biomedical engineering, computer science, and industrial engineering.

Så här söker du till ett doktorandprogram

Doktorander vid Aalto-universitetet kan avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen. Beräknad tid för doktorsprogrammet är fyra år. Intagningarna organiseras individuellt av varje doktorandprogram.

Läs mer
OtaNano

Läranderesultat i doktorandutbildningen

Examinerade doktorer har förmågan att arbeta i en multidisciplinär och internationell miljö tillsammans med olika aktörer. De har förmåga att leda arbete och/eller människor.

Läs mer
Keskustelua promootiaktin jälkeen. Kuva: Aalto-yliopisto / Adolfo Vera

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar vid Aalto-universitetet publiceras öppet i publiceringsarkivet Aaltodoc. Majoriteten av avhandlingarna är artikelbaserade avhandlingar med flera publikationer i kvalitetsgranskade internationella tidskrifter.

Läs mer
Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Nätverkande

Aalto-universitetet nätverkar aktivt, det ger doktoranderna många möjligheter att skapa kontakter och få kollegialt stöd. Universitetet har flera internationella temabaserade doktorandprogram som pågår inom ramen för de sex doktorandprogrammen på Aalto-universitetet.

Läs mer
Aalto ELEC Project Gala 8.12.2016

Lärandetjänster för doktorander

Lärandetjänster för doktorander är en del av lärandetjänster vid Aalto-universitetet.

Read more
Aalto Conferment 2018, Photo: Matti Rajala
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat