Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.
Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Det viktigaste elementet i doktorandutbildningen är relationen mellan handledaren och doktoranden. Fältbaserad utbildning av hög kvalitet och skräddarsydd träning av överförbara färdigheter tillsammans med nätverksbyggande säkerställer att doktorandernas vetenskapliga kvalifikationer utvecklas parallellt med deras individuellt orienterade färdigheter för arbetslivet. Universitetet erbjuder också yrkesvägledning och mentorhandledning.

Doktorandprogram

 Doktorandutbildning erbjuds genom sex olika doktorandprogram:

Så här söker du till ett doktorandprogram

Doktorander vid Aalto-universitetet kan avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen. Beräknad tid för doktorsprogrammet är fyra år. Intagningarna organiseras individuellt av varje doktorandprogram.

Läs mer
OtaNano

Läranderesultat i doktorandutbildningen

Examinerade doktorer har förmågan att arbeta i en multidisciplinär och internationell miljö tillsammans med olika aktörer. De har förmåga att leda arbete och/eller människor.

Läs mer
Keskustelua promootiaktin jälkeen. Kuva: Aalto-yliopisto / Adolfo Vera

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar vid Aalto-universitetet publiceras öppet i publiceringsarkivet Aaltodoc. Majoriteten av avhandlingarna är artikelbaserade avhandlingar med flera publikationer i kvalitetsgranskade internationella tidskrifter.

Läs mer
Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Nätverkande

Aalto-universitetet nätverkar aktivt, det ger doktoranderna många möjligheter att skapa kontakter och få kollegialt stöd. Universitetet har flera internationella temabaserade doktorandprogram som pågår inom ramen för de sex doktorandprogrammen på Aalto-universitetet.

Läs mer
Aalto ELEC Project Gala 8.12.2016
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat