Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.
Aalto-yliopisto / promootio

Det viktigaste elementet i doktorandutbildningen är relationen mellan handledaren och doktoranden. Fältbaserad utbildning av hög kvalitet och skräddarsydd träning av överförbara färdigheter tillsammans med nätverksbyggande säkerställer att doktorandernas vetenskapliga kvalifikationer utvecklas parallellt med deras individuellt orienterade färdigheter för arbetslivet. Universitetet erbjuder också yrkesvägledning och mentorhandledning.

Doktorandprogram

 Doktorandutbildning erbjuds genom sex olika doktorandprogram:

Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Fabric

Arts, Design and Architecture

We offer doctoral education in multidisciplinary, international environment in the areas of architecture, art, design, media, film and scenography. The dissertations may include art productions or product development projects.

Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu / Aki-Pekka Sinikoski

Business, Economics and Finance

We offer a doctoral programme for those seeking academic careers or high level positions in business. The programme is highly international and the doctoral candidates have the possibility of completing part of their studies abroad.

Department of Chemistry and Materials Science Aalto University

Chemical Engineering

The Doctoral Programme trains Doctors of Science (Technology), skilled in independent research work, for positions in academic and business sectors as well as in public administration

Aalto University School of Electrical Engineering

Electrical Engineering

The doctoral programme focuses on the development of key technologies and on research problems posed by great societal challenges. Energy, environment and health and well-being are central themes.

006_aalto_university_chem_organic_electrode_coating_microbatteries_18-3-2015_photo_mikko_raskinen_jpg.jpg

Engineering

The programme educates researchers and future professors as well as experts and game-changers for the engineering industry and other sectors.

Materials Science

Science

The focus areas of the programme are physics, mathematics, biomedical engineering, computer science, and industrial engineering. Graduates are prepared for demanding academic research and expert positions in development and management.

kuvituskuva biomag tutkimusta

Hur söker jag till ett doktorandprogram?

På Aalto-universitetet kan man avlägga ekonomie, konst- och teknologie doktorsexamen. Intagningarna organiseras individuellt av varje doktorandprogram.

Behörighet och urvalskriterier

 

Uudet tekniikan tohtorit keskustelevat promootioaktin jälkeen. Kuvaaja: Aalto-yliopisto / Adolfo Vera

Läranderesultat i doktorandutbildningen

Examinerade doktorer har förmåga att arbeta i en multidisciplinär och internationell miljö tillsammans med olika aktörer. De har förmåga att leda arbete och/eller människor. De har förmåga att söka efter och tillämpa kunskap, använda vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap.

Läs mer

 

KUVITUSKUVA

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar vid Aalto-universitetet publiceras öppet i publiceringsarkivet Aaltodoc. Majoriteten av avhandlingarna är artikelbaserade avhandlingar med flera publikationer i kvalitetsgranskade internationella tidskrifter. Monografier antas också. Inom konst och design kan en avhandling också omfatta konstnärliga komponenter, som en konstproduktion eller en serie sammankopplade konstproduktioner.

Se doktorsavhandlingarna här!

 

networking

Nätverkande 

Aalto-universitetet arbetar aktivt för att skapa nationella och internationella nätverk. Det ger doktoranderna olika möjligheter att skapa kontakter och få kollegialt stöd. Universitetet har flera internationella temabaserade doktorandprogram som pågår inom ramen för de sex doktorandprogrammen på Aalto-universitetet. Universitetet erbjuder också doktoranderna möjligheter till individuell internationell handledning enligt ett Cotutelle-avtal med partneruniversitet.

Läs mer om nätverkande!

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat