Koulutustarjonta

Industrial Energy Processes - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Teollisuus tuottaa maailmanlaajuisesti noin 20 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Toisaalta teollisuus hyödyntää jo nyt runsaasti uusiutuvaa energiaa omassa energiatuotannossaan. Teollisten prosessien dekarbonisaatiolla ja uusiutuvan energian lisäämisellä teollisuuden omassa energiantuotannossa on siten keskeinen rooli hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050-2060 mennessä. Muun muassa näiden tulevaisuuden haasteiden takaisemiseksi alalle tarvitaan runsaasti uusia teollisuuden energiatekniikan osaajia. Jos sinua kiinnostaa ura yhteiskunnan energia-asioiden parissa tai tulevaisuuden teollisten energiaratkaisujen kehittäjänä, Master’s Programme in Advanced Energy Solutions voi olla sinulle erinomainen valinta. Industrial Energy Processes -pääaine tarjoaa perustason tiedot ja syventävää tietoa teollisista energiaprosesseista, esittelee teollisuuden tämän hetken keskeisimmät energiahaasteet ja valaisee mahdollisia polkuja kestävään tulevaisuuteen.
Two students in the battery lab

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma sisältää neljä pääainetta. Jokaisen pääaineen ensimmäisessä vaiheessa luodaan vankka teoriapohja, jonka varaan muu osaaminen rakennetaan. Myöhemmissä opinnoissa laajennat ja syvennät ymmärrystäsi yhteiskuntamme kohtaamista energiahaasteista.

Industrial Energy Processes -pääaine tarjoaa hyvän kokonaiskuvan energiaintensiivisestä prosessiteollisuudesta sekä siihen liittyvistä energian konversioprosesseista. Pääaineen keskeisiä teemoja ovat teollisuuden yksikköprosessit, energian varastointiin liittyvät kemialliset prosessit, energiakonversioprosessit, kierrätysteknologiat, energiatehokkuus ja kestävään kehitykseen, kuten hiilineutraaliuteen liittyvät teemat. Pääaineen oppimissisältöihin kuuluvat mm. termodynamiikka, kemiallinen tasapaino, katalyytit, rajapinnat sekä lämmön- ja aineensiirto. Pääaineen kursseilla hyödynnetään mallinnus- ja simulointityökaluja, joilla on tärkeä rooli todellisten prosessien suunnittelussa ja analysoinnissa.

Advanced Energy Solutions -maisteriohjelman muut pääaineet ovat:

 • Energy in Buildings and Built Environment
 • Energy Conversion Processes
 • Energy Systems and Markets

Opetuskieli

Opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto on 120 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu pääaineopinnot, diplomityö ja valinnaiset opinnot.

Pääaineen opinnot (66 op) koostuvat

 • 16 op yhteisiä opintoja kaikille Advanced Energy Solutions -ohjelman pääaineille
 • 20 op pääaineen yhteisiä opintoja
 • 30 op pääaineen syventäviä opintoja

Ohjelman yhteisten opinnot varmistavat samat perustiedot kaikille opiskelijoille heidän taustastaan riippumatta. Pääaineen yhteiset opinnot antavat perustiedot pääaineen alaan. Erikoistuminen tapahtuu pääaineen syventävillä opinnoilla, johon opiskelija voi valita opintoja ehdotetuista opintopoluista. Industrial Energy Process -pääaineen opintopolut ovat: Chemical processes and energy, Industrial energy processes ja Energy automation and control.

Valinnaiset opinnot (24 op) voidaan valita täysin vapaasti tai ne voivat muodostaa sivuaineen. Tutkintoon kuuluu myös 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö (diplomityö).

Lisätietoa saatavissa ohjelman sivuilta.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions

Suuntautumisvaihtoehdot

Industrial Energy Process -pääaineen opintopolut ovat: Chemical processes and energy, Industrial energy processes ja Energy automation and control.

Kansainvälistyminen

Ohjelman opiskeluympäristö on kansainvälinen ja opinnot suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Maisteriohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon Aallon kumppanuusyliopistoihin.

Aalto-yliopiston opiskelija voi lisäksi kansainvälistyä monin muun eri tavoin, esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa
 • suorittamalla kursseja Unite! -verkoston yliopistoissa virtuaalivaihdon kautta (Unite! (aalto.fi)).

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille. Lisätietoa saatavissa Aalto-yliopiston tohtoriohjelmista.

Kemian tekniikan tohtoriohjelma

Uramahdollisuudet

Opiskelijat voivat toimia asiantuntijoina ainakin yhdessä seuraavista aloista, valitusta pääaineesta riippuen: energiajärjestelmät ja markkinat, energian tuotantoteknologiat, yhdyskuntien energiaratkaisut, bioenergia ja teollisuuden energiankäyttö.

Industrial Energy Processes –pääaineesta valmistuneet opiskelijat työskentelevät yleensä energiaintensiivisen teollisuuden parissa, konsulttitoimistoissa, energia-alan yrityksissä tai julkisella sektorilla. Tämä pääaine antaa myös hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Lisäksi pääaine mahdollistaa yhteistyön tekemisen erilaisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

Tämän pääaineen tutkimus liittyy useisiin kemian tekniikan korkeakoulun ja insinööritieteiden korkeakoulun tutkimusalueisiin. Aalto University Energy Platform on tiiviisti yhteydessä tähän ohjelmaan. Lisätietoa pääaineen tutkimuksesta löytyy myös Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen sivuilta: https://www.aalto.fi/fi/kemian-tekniikan-ja-metallurgian-laitos

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa. Opiskelijat tekevät diplomityönsä yleensä yhteistyössä teollisuusyrityksen kanssa. Ohjelmaan kuuluu Advanced Energy Project kurssi (AAE-E3000), jossa opiskelijat harjoittelevat konsultointitaitoja ratkaisemalla teollisuuteen liittyviä ongelmia.

Haku maisterikoulutuksiin

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2023 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Koulutusohjelman johtaja

Ilkka Keppo

Programme director, professor

Francesco Corona

Professor-in-charge, Industrial Energy Processes major

Yhteystiedot

Suvi Jämsä

Koulutusohjelman suunnittelija (ohjelman sisältö ja opinnot)

[email protected]

Kemian tekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulun tarjoamia opintoja koskevat kysymykset

[email protected]

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Hakuprosessiin, pakollisiin hakuasiakirjoihin tai englannin kielen taitoon liittyvissä tiedusteluissa ota yhteyttä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: