Utbildningsutbud

Energy in Buildings and Built Environment - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Visste du att i detta nu är byggnadernas andel av slutanvändningen av primär energi 40 % och av elförbrukningen cirka 50 %? Master's Programme in Advanced Energy Solutions är ett utmärkt val för dig om du vill göra din andel av att lösa utmaningarna beträffande klimatförändringen och kvaliteten på inomhusluften och andra samhälleliga utmaningar. Genom att studera planering av VVS-teknik och hur energi används effektivt i byggnads- och husteknik kan du arbeta för att åstadkomma hållbara och bekväma inomhusutrymmen.
Students in the house lab with test dummy

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Utvecklingen av energisystem strävar för närvarande efter hållbarhet, intelligens och flexibilitet. I förändringen behövs ett nytt sätt att tänka med avseende på energikällorna, energimarknaden och -produktionen samt överföringen och användningen av energin. Master's Programme in Advanced Energy Solutions är ett utmärkt sätt att börja forma framtidens energisystem.

Magisterprogrammet Advanced Energy Solutions har fyra huvudämnen. I det första skedet av alla huvudämnen skapas en stabil teorigrund på vilken du kan bygga dina övriga kunskaper. I de senare studierna utvidgar och fördjupar du din förståelse för de energiutmaningar som vårt samhälle står inför.

Huvudämnet Energy in Buildings and Built Environment ger bland annat följande kunskaper och färdigheter:

 • Teoretisk grund och praktiskt kunnande som du behöver i planeringsarbeten inom energibranschen samt för utveckling av ny teknik och nya tjänster. De fördjupade studierna i huvudämnet behandlar byggnads- och husteknikens energieffektivitet samt planering av VVS-system. Vårt kursutbud omfattar även högeffektiva VVS-system och inomhusluftens kvalitet.
 • En uppfattning om utmaningarna och möjligheterna med hållbar energi för byggnader. Huvudämnet utbildar ingenjörer som kan gestalta nuläget och framtiden för byggandet och hustekniken. Utöver att identifiera problem lär du dig att planera och genomföra hälsosamma, intelligenta och hållbara inomhusmiljöer.
 • Branscherfarenhet. I samband med studierna får du förstahandserfarenhet av att planera och testa VVS-system.

Övriga huvudämnen i magisterprogrammet Advanced Energy Solutions är:

 • Industrial Energy Processes
 • Energy Conversion Processes
 • Energy Systems and Markets

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska. Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet via den här länken.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Diplomingenjörsexamen omfattar 120 studiepoäng. Examen omfattar huvudämnesstudier, diplomarbete och valfria studier.

Huvudämnesstudierna (66 sp) utgörs av

 • 16 sp gemensamma studier för alla huvudämnen i programmet Advanced Energy Solutions
 • 15 sp gemensamma studier i huvudämnet
 • 35 sp fördjupade studier i huvudämnet

Programmets gemensamma studier säkerställer samma grundläggande färdigheter för alla studerande oberoende av deras bakgrund. De gemensamma studierna i huvudämnet ger grundläggande kunskaper i huvudämnet. Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet till vilka den studerande kan välja studier från föreslagna studieinriktningar. Huvudämnet Buildings and Built Environment har följande inriktningsalternativ: HVAC Technology, Building Engineering Services och Building Technology and Energy.

Valfria studier (24 sp) kan väljas helt fritt eller så kan de bilda ett biämne. Examen omfattar även ett lärdomsprov på 30 studiepoäng (diplomarbete).

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions

Inriktningsalternativ

Huvudämnet Buildings and Built Environment har följande inriktningsalternativ: HVAC Technology, Building Engineering Services och Building Technology and Energy.

Internationell verksamhet

Programmets studiemiljö är internationell och studierna bedrivs i en mångkulturell grupp av studerande. Magisterprogrammet erbjuder goda möjligheter till utbyte vid Aaltos partneruniversitet.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetets magisterprogram Advanced Energy Solutions ger en god grund för fortsatta studier. Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram: https://www.aalto.fi/sv/forskning-och-konst/doktorandprogram

Ilari Ranta-Aho wakeboarding

Alumnus Ilari Ranta-Aho was supposed to become an architect, but HVAC technology stole his heart

Ilari Ranta-Aho’s best study memories are connected to his good study friends. He also advises new students to network and get to know the other students.

People

Karriärmöjligheter

Utexaminerade från huvudämnet Energy in Buildings and Built Environment är experter inom åtminstone ett av följande områden: VVS-teknik, husteknik eller energiteknik. Magisterprogrammet ger även goda färdigheter för forskarstudier.

Typiska arbetsgivare är ingenjörs- och konsultbyråer samt enhetstillverkare, VVS-entreprenörer och myndigheter. Huvudämnet ger färdigheter att tillämpa moderna kunskaper i arbetet. Med hjälp av våra nära kontakter till industrin får du arbeta med företag och andra intressentgrupper inom energibranschen redan under studietiden, vilket ger dig ett gott utgångsläge i din karriär.

Tyngdpunkter inom forskning

Inom huvudämnet Energy in Buildings and Built Environment bedrivs forskning inom byggnader och deras energisystem med simuleringsprogram, med vilka man kan optimera förhållandena i inomhusmiljön och byggnadernas energiförbrukning.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen. Studerande gör vanligtvis sitt diplomarbete i samarbete med industriföretag. I programmet ingår kursen Advanced Energy Project (AAE-E3000) där studerande övar konsultationsfärdigheter genom att lösa industriella problem.

Ansökan till magisterutbildning

(bara på engelska)

Admission requirements 2023

Aalto University's student selection process is competitive and paper-based. Applications that pass the eligibility check (administrative evaluation) conducted by Aalto University Admissions Services proceed to the school's programme-specific academic evaluation.

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements. Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated and ranked according to the evaluation criteria decided in advance for each study option.

The selection process for those who meet the general eligibility criteria is described next. Firstly, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria.

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

Evaluation criteria

Study option -specific documents requirements

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to this study-option are requested to provide the following study-option-specific documents:

Program direktör

Ilkka Keppo

Professor, programme director

Risto Kosonen

Professor-in-charge, Sustainable Energy in Buildings and Built Environment major

Kontakt information

Suvi Jämsä

planerare (programmets studier)

[email protected]

Aalto-universitet Ansökningsservice

Mer information om ansökningsprocessen:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: