Utbildningsutbud

Energy Conversion Processes - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Vind- och solenergins andel ökar ständigt. I Finland har den relativa andelen vindkraft ökat från så gott som noll till 12 procent under det senaste årtiondet. Effektiva energisystem förutsätter även en tillförlitlig energilagring. Magisterprogrammet Advanced Energy Solutions ger ett utmärkt utgångsläge för utveckling av framtidens energisystem.
Students in the lab

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet Advanced Energy Solutions har fyra huvudämnen. I det första skedet av alla huvudämnen skapas en stabil teorigrund på vilken du kan bygga dina övriga kunskaper. I de senare studierna utvidgar och fördjupar du din förståelse för de energiutmaningar som vårt samhälle står inför.

I huvudämnet Energy Conversion Processes fördjupar du dig i de fysiska och kemiska fenomen, såsom värmeöverföring, termodynamik och fluidströmning, som ligger bakom energikonverteringen samt energikonverteringssystemen som helhet. Huvudämnet ger de studerande kunskaper som behövs för planering av bland annat framtida kraftverksprocesser, konverteringsprocesser för avfall och biomassa samt vindparker och system för energilagring.

Övriga huvudämnen i magisterprogrammet Advanced Energy Solutions är:

 • Industrial Energy Processes
 • Energy in Buildings and Built Environment
 • Energy Systems and Markets

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska. Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet via den här länken.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Diplomingenjörsexamen omfattar 120 studiepoäng. Examen omfattar huvudämnesstudier, diplomarbete och valfria studier.

Huvudämnesstudierna (66 sp) utgörs av

 • 16 sp gemensamma studier för alla huvudämnen i programmet Advanced Energy Solutions
 • 20 sp gemensamma studier i huvudämnet
 • 30 sp fördjupade studier i huvudämnet

Programmets gemensamma studier säkerställer samma grundläggande färdigheter för alla studerande oberoende av deras bakgrund. De gemensamma studierna i huvudämnet ger grundläggande kunskaper i huvudämnet. Specialiseringen sker genom fördjupade studier i huvudämnet till vilka den studerande kan välja studier från föreslagna studieinriktningar. Huvudämnet Energy Conversion Processes har följande inriktningsalternativ: Conversion and Storage, Methods och Systems and Technologies.

Valfria studier (24 sp) kan väljas helt fritt eller så kan de bilda ett biämne. Examen innefattar även ett lärdomsprov (diplomarbete) på 30 studiepoäng.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions

Inriktningsalternativ

Den studerande ansöker om studieplats inom ett specifikt huvudämne. Det är inte möjligt att byta huvudämne senare.

Internationell verksamhet

Programmets studiemiljö är internationell och studierna bedrivs i en mångkulturell grupp av studerande. Magisterprogrammet erbjuder goda möjligheter till utbyte vid Aaltos partneruniversitet.

Möjlighet till fortsatta studier

Aalto-universitetets magisterprogram Advanced Energy Solutions ger en god grund för fortsatta studier. Mer information om Aalto-universitetets doktorandprogram: https://www.aalto.fi/sv/forskning-och-konst/doktorandprogram

Karriärmöjligheter

Studierna i huvudämnet Energy Conversion Processes innefattar förnybar energiteknik, metoder för beräkning av strömningsdynamik i energibranschen, simulering av energisystem, lagring av energi, omvandling av biomassa och kraftverksteknik. Diplomingenjörer som utexaminerats från huvudämnet är ledande experter inom till exempel bioenergi, alternativ energi, termiska processer samt modellering och simulering inom energibranschen.

Tyngdpunkter inom forskning

Studerande inom huvudämnet Energy Conversion Processes bedriver sina studier i samverkan med forskare inom bland annat väteproduktion, beräkningsmässig flödesmekanik, energilagring, syntetiskt bränsle, biobränsle och lagring av kol.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet och programmets institutioner samarbetar med många universitet på hög nivå runt om i världen. Studerande gör vanligtvis sitt diplomarbete i samarbete med industriföretag. I programmet ingår kursen Advanced Energy Project (AAE-E3000) där studerande övar konsultationsfärdigheter genom att lösa industriella problem.

Ansökan till magisterutbildning

(bara på engelska)

Admission requirements 2023

The applicants are first evaluated based on Aalto’s general eligibility requirements (https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes). Applicants meeting the general eligibility criteria for master's studies are evaluated according to the evaluation criteria below.

Firstly, the applications are evaluated based on the following (critical) criteria.

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Suitability

Only the applications who fulfill the requirements for these criteria will be evaluated against the full set of evaluation criteria.

After the evaluation of the remaining criteria below, the best applicants will be selected based on the joint evaluation of all criteria.

 • Recognition and quality of institution
 • Other areas of competence

Evaluation criteria

Study option -specific documents

The documents required from all applicants are listed on https://www.aalto.fi/en/study-at-aalto/applying-to-masters-programmes. In addition, applicants to this programme are requested to provide the following study option-specific documents (if applicable):

Program direktör

Ilkka Keppo

Professor, programme director

Ville Vuorinen

Professor-in-charge, Sustainable Energy Conversion Processes major

Kontakt information

Suvi Jämsä

planerare (programmets innehåll och studier)

[email protected]

Aalto-universitet, Ansökningsservice

Mer information om ansökningsprocessen och antagning:

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: