Koulutustarjonta

Energy Conversion Processes - Advanced Energy Solutions, Master of Science (Technology)

Tuuli- ja aurinkoenergian osuus kasvaa jatkuvasti. Suomessa tuulivoiman suhteellinen osuus on kasvanut miltei tyhjästä jo 12 prosenttiin viimeisen vuosikymmenen aikana. Tehokkaat energiajärjestelmät edellyttävät myös luotettavaa energian varastointia. Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma tarjoaa erinomaisen lähtökohdan tulevaisuuden energiajärjestelmien kehittämiselle.
Students in the lab

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

30.11.2023 – 2.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot) Lue lisää

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma sisältää neljä pääainetta. Jokaisen pääaineen ensimmäisessä vaiheessa luodaan vankka teoriapohja, jonka varaan muu osaaminen rakennetaan. Myöhemmissä opinnoissa laajennat ja syvennät ymmärrystäsi yhteiskuntamme kohtaamista energiahaasteista.

Energy Conversion Processes -pääaineessa pureudutaan energiakonversion taustalla toimiviin fyysisiin ja kemiallisiin ilmiöihin – kuten lämmönsiirtoon, termodynamiikkaan ja fluidivirtauksiin – sekä energiakonversiojärjestelmiin kokonaisuutena. Pääaine tarjoaa opiskelijoille tiedot, joita tarvitaan mm. tulevaisuuden voimalaitosprosessien suunnittelussa, jätteen ja biomassan konversioprosesseissa, suunniteltaessa tuulipuistoja sekä energianvarastoinnin järjestelmiä.

Advanced Energy Solutions -maisteriohjelman muut pääaineet ovat:

 • Industrial Energy Processes
 • Energy in Buildings and Built Environment
 • Energy Systems and Markets

Opetuskieli

Koulutusohjelman opetuskieli on englanti. Lisätietoa tutkinto- ja opetuskielistä Aalto-yliopistossa saatavissa yliopiston verkkosivuilta.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto on 120 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu pääaineopinnot, diplomityö ja valinnaiset opinnot.

Pääaineen opinnot (66 op) koostuu

 • 16 op yhteisiä opintoja kaikille Advanced Energy Solutions -ohjelman pääaineille
 • 20 op pääaineen yhteisiä opintoja
 • 30 op pääaineen syventäviä opintoja

Ohjelman yhteisten opinnot varmistavat samat perustiedot kaikille opiskelijoille heidän taustastaan riippumatta. Pääaineen yhteiset opinnot antavat perustiedot pääaineen alaan. Erikoistuminen tapahtuu pääaineen syventävillä opinnoilla, johon opiskelija voi valita opintoja ehdotetuista opintopoluista. Energy Conversion Processes -pääaineen opintopolut ovat: Conversion and Storage, Methods, and Systems and Technologies.

Valinnaiset opinnot (24 op) voidaan valita täysin vapaasti tai ne voivat muodostaa sivuaineen. Tutkintoon kuuluu myös 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö (diplomityö).

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Advanced Energy Solutions

Suuntautumisvaihtoehdot

Energy Conversion Processes -pääaineen opintopolut ovat: Conversion and Storage, Methods, and Systems and Technologies.

Opiskelija hakee opiskelupaikkaa suoraan valitsemastaan pääaineesta. Pääainetta ei voi vaihtaa myöhemmin.

Kansainvälistyminen

Ohjelman opiskeluympäristö on kansainvälinen ja opinnot suoritetaan monikulttuurisissa ryhmissä. Maisteriohjelma tarjoaa hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon Aallon kumppanuusyliopistoihin.

Aalto-yliopiston opiskelija voi lisäksi kansainvälistyä monin muun eri tavoin, esimerkiksi:

 • opiskelemalla kesäkurssilla tai -koulussa ulkomailla
 • tekemällä työharjoittelun ulkomailla
 • opiskelemalla englanninkielisillä kursseilla
 • opiskelemalla kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää
 • toimimalla kv-ISOna Aalto-yliopiston ulkomaisille opiskelijoille ja osallistumalla AYY:n ja kiltojen kansainväliseen toimintaan
 • tekemällä diplomityön ulkomailla
 • hakemalla kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan DI-vaiheessa
 • suorittamalla kursseja Unite! -verkoston yliopistoissa virtuaalivaihdon kautta (Unite!).

Jatko-opintomahdollisuudet

Aalto-yliopiston Advanced Energy Solutions -maisteriohjelma antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille. Lisätietoa Aalto-yliopiston tohtoriohjelmista: https://www.aalto.fi/fi/tutkimus-ja-taide/tohtoriohjelmat

Uramahdollisuudet

Energy Conversion Processes -pääaineen opinnoissa käsitellään uusiutuvaa energiatekniikkaa, energia-alan laskennallisen virtausdynamiikan metodeja, energiajärjestelmien simulointia, energian varastointia, biomassan muuntamista sekä voimalaitostekniikkaa. Pääaineesta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat johtavia asiantuntijoita esimerkiksi bioenergian, vaihtoehtoisen energian, termisten prosessien sekä energian mallintamisen ja simuloinnin alueilla.

Innovaatioihin perustuva ajattelu, yhteistyö, vahvat viestintätaidot ja kyky ymmärtää energiajärjestelmiä kokonaisuutena ovat tärkeitä oppimistuloksia tällä pääaineella. Valmistumisen jälkeen sinulla on monipuolinen ja monialainen osaamispaketti vastaamaan energia-alan moniin kehityshaasteisiin.

Tutkimuksen painopisteet

Energy Conversion Processes -pääaineen opiskelijat opiskelevat vuorovaikutuksessa mm. vedyntuotannon, laskennallisen virtausmekaniikan, energiavarastoinnin, synteettisten polttoaineiden, biopolttoaineiden sekä hiilen talteenottoa tutkivien tutkijoiden kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto ja ohjelman laitokset tekevät yhteistyötä monien korkeatasoisten yliopistojen kanssa ympäri maailmaa. Opiskelijat tekevät diplomityönsä yleensä yhteistyössä teollisuusyrityksen kanssa. Ohjelmaan kuuluu Advanced Energy Project kurssi (AAE-E3000), jossa opiskelijat harjoittelevat konsultointitaitoja ratkaisemalla teollisuuteen liittyviä ongelmia.

Haku maisterikoulutuksiin

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
4 students taking a selfie on the steps of the Amphitheatre on Otaniemi Campus

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2023 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

 • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
 • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
 • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
 • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.
 • Muu osaaminen; Työkokemus ja muu hankittu osaaminen, esimerkiksi julkaisut.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Koulutusohjelman johtaja

Ilkka Keppo

Professor, programme director

Ville Vuorinen

Professor-in-charge, Sustainable Energy Conversion Processes major

Yhteystiedot

Suvi Jämsä

koulutusohjelman suunnittelija (ohjelman sisältö ja opinnot)

[email protected]

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

Hakuprosessiin, pakollisiin hakuasiakirjoihin tai englannin kielen taitoon liittyvissä tiedusteluissa ota yhteyttä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: