Utbildningsutbud

Dokumentärfilm, konstkandidat och konstmagister

Kandidatstudierna i dokumentärfilm syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer. De studerande lär sig att i rollen som regissör behärska dokumentärfilmens olika arbetsskeden. Studerandena blir insatta i filmens och särskilt den dokumentära genrens historia samt ingående i den samtida dokumentärens nya former.
dok2

Examen:

Konstkandidat + konstmagister

Ansökningsperiod:

18.3.2020 – 1.4.2020

Undervisningsspråk:

finska
svenska

Längd:

3+2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Allmän högskolebehörighet

Utbildningsområde:

Det konstnärliga utbildningsområdet

Studiepoäng:

180+120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för konst, design och arkitektur

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

Mål för utbildningen

Mål för utbildningen i kandidatprogrammet

Kandidatstudierna i dokumentärfilm syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer.

De studerande lär sig att i rollen som regissör behärska dokumentärfilmens olika arbetsskeden. Studerandena blir insatta i filmens och särskilt den dokumentära genrens historia samt ingående i den samtida dokumentärens nya former. I produktionen av övningar och övningsfilmer (BA-film) lär de sig behärska regi- och filmproduktionsprocessen och samarbeta med proffsen på de andra yrkesområdena inom film.

Vid sidan av att utvecklas som regissör är det viktigt att behärska de olika skedena samt de tekniska och produktionsrelaterade aspekterna av att skapa film. I examen ingår som slutarbete en kort dokumentärfilm, där den studerande svarar för manuskript och regi. Filmen görs i samarbete med de andra huvudämnen.

Den som fullgjort studierna i huvudämnet Dokumentärfilm kan:

 • arbeta självständigt som dokumentärfilmsregissör samt i tillämpade regissörsuppgifter, till exempel som regissör av dokumentära beställningsprogram.
 • identifiera sina starka sidor som dokumentärskapare.
 • identifiera och använda tillvägagångssätt, begreppsapparat, forskningsrön och konstnärliga uttrycksmedel i sin bransch.
 • förvärva den kunskap som behövs och komplettera sina färdigheter.
 • gå vidare med sina studier till magisterexamen.

Mål för utbildningen i magisterprogrammet

Huvudämnet Dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer som skapar branschens framtid. I magisterstudierna fördjupar studerandena sin syn på genrens teori, historia och samtidsuttryck, samt förkovrar sitt kunnande på dokumentärfilmens föränderliga yrkesfält.

Studeranden blir även väl insatt i branschens utveckling och framtidsutsikter med regissörens kompetens och yrkesroll som utgångspunkt. Examensarbetet görs i form av ett regiuppdrag som utgör stommen i arbetet med att stärka yrkeskompetensen inom genren och samtidigt ge en möjlighet att utveckla den traditionella uttrycksformen.

Den som fullgjort studierna i huvudämnet Dokumentärfilm (magisterprogram) kan:

 • arbeta självständigt som dokumentärfilmsregissör, lärare, utbildare eller med olika arbetsuppgifter med anknytning till dokumentärfilm (till exempel festivaler, finansiering, distribution, produktion, produktion av beställningsfilmer)
 • identifiera sin stil som regissör
 • ifrågasätta och utveckla praxis inom branschen
 • ifrågasätta och reflektera kring genrens tradition och söka sig till forskarstudier inom film.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisningsspråket i kandidatprogrammet

Undervisningspråket i huvudämnet i dokumentärfilm är finska. Utöver finska kan examen avläggas också på svenska; studeranden kan göra kursuppgifterna och lärdomsproven på svenska. Undervisningen ges ändå på finska.

Undervisningsspråket i magisterprogrammet

Undervisningsspråket i magisterprogrammet i filmkonst, huvudämnet dokumentärfilm är finska, medan en del av undervisningen ges på engelska. Utöver finska kan examen avläggas på engelska eller på svenska.

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter i kandidatprogrammet

Kandidaterna i dokumentärfilm arbetar som självständiga dokumentärfilmsregissörer, med andra yrkesuppgifter i filmbranschen, som aktörer i filmbranschens finansieringssystem, filmlärare, filmjournalister samt i andra olika relaterade yrken inom till exempel nya medier, som journalister eller andra medie- eller tv-proffs.

Karriärmöjligheter i magisterprogrammet

Studerandena utexamineras till självständiga filmregissörer med en möjlighet att forma genrens framtid i form av skapare, lärare, kritiker eller evenemangsarrangörer i olika branschorganisationer och på festivaler och på ett bredare kulturfält.  Magisterstudier är ett krav särskilt för undervisningsuppgifter. Studerande som utexaminerats från magisterprogrammet hör på sitt område till landets främsta med stort inflytande som regissörer eller andra aktörer i branschen. Studerande som fullgjort sina studier i dokumentärfilm får god synlighet för sina arbeten på olika internationella festivaler.

Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll i kandidatprogrammet

Utbildningen består av studier i gemensamma ämnen, huvudämne, biämne samt valbara kurser vid Högskolan i konst, design och arkitektur. Undervisningen sker i form av verkstäder och föreläsningar. De studerande fördjupar sig i filmens och särskilt den dokumentära genrens historia samt ingående i den samtida dokumentärens nya former.  Att analysera filmer, att dryfta villkoren för det egna mediet, att skriva och att reflektera är viktiga undervisningsformer som stöder det praktiska arbetet. Det är viktigt att känna till andra konstarter och experimentell och fiktiv film samt att sätta sig in i dokumentär framställning inom fältet för bildkonst och andra medier.  Inom ramen för kurser, verkstäder, övningsuppgifter samt övningsfilmsproduktioner utvecklas förmågan att iaktta och tolka verkligheten, beredskapen att möta människor, den kritiska reflektionen, experimentlustan samt förmågan att arbeta i grupp.

För mer information om utbildningens innehåll framgår av studieguiden 2020-2022.

Utbildningens innehåll i magisterprogrammet

I huvudämnet Dokumentärfilm i magisterprogrammet i filmkonst fördjupar den studerande sin vision om dokumentärfilmsregi. Undervisningen består av verkstäder och föresläsningshelheter kring olika varierande teman, till stöd för examensarbetets filmproduktionsprocess, och behandlar genrens olika metoder och stilar, tradition och historia, samtidsdokumentärens nya former. I helheten ingår även fördjupade studier i teorin på området. Magisterprogrammets skriftliga lärdomsprov och examensarbetets regiuppdrag utgör alltså en viktig stomme som de övriga studierna stöder.

Undervisningen sker i form av verkstäder och föreläsningar, mästarkurser som ges av gästande lärare samt som självständigt projektarbete. Studeranden blir förtrogen med filmens och särskilt dokumentärfilmens historia samt blir väl insatt i samtidsdokumentärens nya former. Olika undervisningsformer behövs till stöd för det praktiska arbetet, så som att analysera filmer, dryfta villkoren för det egna mediet, skriva och reflektera. Det är viktigt att känna till andra konstarter, experimentell och fiktiv film samt att sätta sig in i dokumentär framställning i nya medier, bildkonst och andra medier. De ovan nämnda undervisningsmetoderna utvecklar förmågan att iaktta och tolka verkligheten, beredskapen att möta människor, den kritiska reflektionen, experimentlustan samt förmågan till grupparbete.

För mer information om utbildningens innehåll se studieguiden 2020-2022 (på engelska).

 

Internationalisering

Studerandena besöker internationella filmfestivaler både i Finland och utomlands och representerar sina filmer på dem.

Studeranden uppmuntras att avlägga en del av studierna via internationella utbytesprogram eller arbetspraktik utomlands. Internationella gästande lärare och studerande berikar undervisningen och hjälper den studerande att skapa nätverk.

Olika internationella filmevenemang, seminarier och verkstäder är en nödvändig del av undervisningen i dokumentärfilm.

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga kandidatutbildningar

Ansökningstiden har avslutats. Tidtabell för gemensamma ansökningar år 2021 är följande:
Den första gemensamma ansökan 7.1.-20.1.2021
Den andra gemensamma ansökan 17.-31.3.2021

Notera! Ansökningsalternativ och anvisningar för året 2021 publiceras på hösten 2020. De nuvarande instruktionerna gäller ansökningsrunden 2020. 
 

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat