Studera vid Aalto

Förhandsuppgifter för konstnärliga området 2024

Förhandsuppgifterna för konstnärliga området 2024 har publicerats på denna sida 12.2.2024.
Aalto logo at Otakaari 1

Allmänna anvisningar

Du ska lämna in förhandsuppgifterna elektroniskt i Studieinfo senast 27.3.2024 före kl. 15.00 finsk tid. Inlämningen ska vara slutförd kl. 14.59.

Förhandsuppgifter som lämnas in för sent beaktas inte. Observera att det kan vara rusning i Studieinfo under de sista ansökningsdagarna och timmarna, vilket kan påverka systemets kapacitet. Ladda upp förhandsuppgifterna i god tid, så att de säkert hinner laddas upp innan ansökningstiden går ut. Du som sökande ansvarar för att uppgifterna lämnas in på det sätt som krävs inom utsatt tid.

Gör så här:

  1. Läs de här allmänna anvisningarna och nedan anvisningarna som gäller ditt ansökningsalternativ. Följ anvisningarna. Du ska göra alla uppgifter som hör till ansökningsalternativet. Du kan göra uppgifterna på svenska eller finska.  
  2. Spara uppgifterna i det format som anges i uppgiftsanvisningarna. Uppgifter som lämnas in i andra format beaktas inte. Varje uppgift ska lämnas in som en separat fil. Filen kan ha flera sidor. Lämna endast in det antal filer som anges i uppgiftsanvisningarna. Om uppgifterna inkluderar en video finns det anvisningar för inlämningen i uppgiftsanvisningarna.
  3. Namnge filerna enligt anvisningarna. Filerna får inte ha samma namn.
  4. Kontrollera att filerna fungerar. Bristfälliga ansökningar bedöms inte. Vi rekommenderar att du lämnar in högst 100 MB stora filer. Filer som laddas upp i Studieinfo kan vara högst 1 GB stora. Uppgiften ska vara vänd rätt väg i filen (en vågrät bilaga vågrätt och en lodrät lodrätt).
  5. Bifoga förhandsuppgifterna till ansökningsblanketten i Studieinfo. Ansökningsblanketten har en förfrågan om bilagor. Förhandsuppgifterna ska vara uppladdade och ansökan inlämnad före slutet av ansökningstiden 27.3.2024 kl. 15.00 finsk tid. Inlämningen ska vara slutförd kl. 14.59.

Viktigt! Förhandsuppgifterna utgör den första fasen i antagningsprocessen. Förhandsuppgifterna ska göras självständigt och utan handledning. Universitetets personal ger varken närmare information eller anvisningar som rör uppgifterna. Dina förhandsuppgifter kan underkännas om det framkommer att du fått hjälp med uppgifterna som du lämnat in av en tredje part, till exempel på en kommersiell preparandkurs.

Se ditt ansökningsalternativs anvisningar för ansökan i Studieinfo. Ansökningsalternativen inom området för konst är listade på sidan https://www.aalto.fi/sv/ansokningsservice/ansokan-till-kandidatutbildningar, där du hittar länkar till anvisningar för ansökan i Studieinfo.

Ansökningsalternativen

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: