Koulutustarjonta

Dokumentaarinen elokuva - Elokuvataide, taiteen kandidaatti ja maisteri

Dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia. Opiskelijat oppivat hallitsemaan ohjaajan roolissa dokumentaarisen elokuvan eri työvaiheet. Opiskelijat perehtyvät elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historiaan sekä laajasti nykydokumentaarin uusiin muotoihin.
dokumentaarinen elokuva

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Dokumentaarisen elokuvan pääaineen tavoitteena on kouluttaa näkemyksellisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia.

Kandidaattiohjelmassa opiskelijat oppivat hallitsemaan ohjaajan roolissa dokumentaarisen elokuvan eri työvaiheet. Opiskelijat perehtyvät elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historiaan sekä laajasti nykydokumentaarin uusiin muotoihin. Harjoitteiden ja harjoituselokuvien (BA-elokuva) tuotannossa he oppivat ohjaamis- ja elokuvatuotannon prosessin hallintaa ja yhteistyötä elokuvan muiden ammattialueiden osaajien kanssa.

Ohjaajana kehittymisen ohessa elokuvanteon eri vaiheiden sekä elokuvan teknisten ja tuotannollisten ulottuvuuksien hallinta on keskeistä. Tutkintoon kuuluu lyhyt dokumentaarinen lopputyöelokuva, jonka käsikirjoittamisesta ja ohjaamisesta opiskelija vastaa. Elokuva toteutetaan yhteistyössä muiden pääaineiden kanssa.

Dokumentaarisen elokuvan kandidaattiohjelmasta valmistunut kykenee

  • tunnistamaan omat vahvuutensa dokumentaarisen elokuvan tekijänä.
  • toimimaan itsenäisesti dokumentaarisen elokuvan ohjaajan tehtävissä sekä soveltavissa ohjaajan tehtävissä, kuten dokumentaaristen tilaustöiden ohjaajana.
  • tunnistamaan, hyödyntämään ja soveltamaan oman alansa käytäntöjä, käsitteistöä, taiteellisia ilmaisukeinoja ja tutkimustietoa.
  • hankkimaan tarvitsemaansa tietoa ja täydentämään osaamistaan.
  • jatkamaan opintojaan taiteen maisterin tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Opetuskieli

Opetuskielet kandidaattiohjelmassa

Dokumentaarisen elokuvan pääaineen opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Opetus tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opintojen rakenne

Koulutuksen sisältö kandidaattiohjelmassa

Koulutus muodostuu Aalto ARTSin kaikille yhteisistä, pääaineen, sivuaineen sekä valinnaisista opinnoista.

Opetusta tarjotaan työpajamuotoisena sekä luentokursseina. Opiskelijat perehtyvät elokuvan ja erityisesti dokumentaarisen lajin historiaan, sekä nykydokumentaarin uusiin muotoihin. Elokuvien analysointi, oman välineen ehtojen pohtiminen, kirjoittaminen ja ajattelu ovat tärkeitä opetusmuotoja käytännön tekemisen tukena. Muiden taiteiden, kokeellisen ja fiktiivisen elokuvan tuntemus sekä perehtyminen uuden median, kuvataiteen ja muun median kentällä tapahtuvaan dokumentaariseen ilmaisuun on tärkeää. Opiskelijoiden kykyä havainnoida ja tulkita todellisuutta, valmiutta ihmisten kohtaamiseen, kriittistä ajattelukykyä, kokeilunhalua sekä kykyä ryhmätyöskentelyyn kehitetään kurssien, työpajojen, harjoitustehtävien sekä harjoituselokuvatuotantojen puitteissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta kohdasta Opetussuunnitelma.

Koulutuksen sisältö maisteriohjelmassa

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta kohdasta Opetussuunnitelma.

Elokuvataiteen kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Elokuvataiteen maisteriohjelman dokumentaarisen elokuvan pääaine on jatkoa dokumentaarisen elokuvan kandidaattiopintoihin. Kandidaattiohjelmasta valmistunut voi jatkaa suoraan maisteriohjelmaan ilman erillistä hakua. Lisätietoa maisteriohjelmasta täältä.

Kansainvälistyminen

Kansainväliset vierailevat opettajat ja opiskelijat rikastuttavat opetusta ja auttavat opiskelijaa verkostoitumaan. Erilaiset kansainväliset elokuvatapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat välttämätön osa dokumentaarisen elokuvan opetusta. Opiskelijat vierailevat ja edustavat elokuviaan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla sekä ulkomailla, että kotimaassa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteiden ja suunnittelun tohtoriohjelma tarjoaa tohtoriopintoja arkkitehtuurin, elokuvan ja lavastuksen, median, muotoilun ja taiteen aloilla. Opintojen tavoitteellinen suorittamisaika on neljä vuotta.

Uramahdollisuudet

Dokumentaarisen elokuvan pääaineen kandidaatit työllistyvät itsenäisinä dokumentaarisen elokuvan ohjaajina, elokuva-alan muissa ammattitehtävissä, elokuva-alan rahoitusjärjestelmän toimijoina, elokuvan opettajina, festivaalijärjestäjinä, elokuvatoimittajina, sekä erilaisissa muissa soveltavissa ammateissa kuten uuden median alueella, toimittajina tai muina median tai television ammattilaisina.

Tutkimuksen painopisteet

Elokuvataiteen laitoksen tutkimus luo uutta ymmärrystä elokuva- ja lavastustaiteen ilmaisukeinoista ja tuotantoprosesseista. Tutkimusorientaatio perustuu teorian ja käytännön hedelmälliseen dialogiin. Laitoksen tutkimuksesta ja tutkimusryhmistä löydät lisätietoa täältä: https://www.aalto.fi/fi/elokuvataiteen-ja-lavastustaiteen-laitos-elo

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Dokumentaarisen elokuvan pääaine koordinoi opiskelijayhteistyötä festivaalien kanssa sekä tukee opiskelijoiden osallistumista ammatillisiin harjoitteluihin ja tilaustöihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa kursseja muista Aallon kouluista. Teemme yhteistyötä myös muiden yliopistojen kanssa (esimerkiksi Taideylipiston Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu ja UniArts)

Lue lisää elokuvataiteen alasta

Ohjaaja Saara Hakkaraisen lyhytelokuva Hiljaisuus rikkoo tabua / Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitos

Hiljaisuus-elokuva rikkoo tabua 

Saara Hakkaraisen lyhytelokuva kertoo tarinan, jonka päähenkilöllä on vaiettu salaisuus.

Uutiset
vanhempi mieshenkilö istuu kotisohvalla ja katsoo kameraan, sohvan selkänojan päällä on kasa pehmonalleja ja pöydällä palaa kynttilöitä

Poikien puhelin -elokuva on puheenvuoro empatian puolesta

Dokumentaarin teossa pohdittiin, miten suojata soittajien anonymiteettiä ja käsitellä vihapuhetta.

Uutiset
Photo from short film No perkele

Maailman ensimmäinen mini-elokuvafestivaali Instagramissa (ulkoinen linkki)

Festivaalilla esitettiin keväällä 2021 seitsemän Insta-ympäristöön räätälöityä lyhytelokuvaa.

Nainen vihreässä takissa puhuu puhelinkioskissa ulkona

Suomalaisen elokuvan uusi nousukausi (ulkoinen linkki)

Suomalainen elokuva niittää menestystä ja löytää yhä laajemmin myös kansainvälistä yleisöä. Mikä menestystä selittää?

Taiteiden alan ennakkotehtävät 2024

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: