Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i teknikvetenskap

I det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i teknikvetenskap förenas konst, teknik och företagsekonomi på ett unikt sätt. Målet med doktorandprogrammet är att utbilda doktorer inom de olika forskningsområdena vid Högskolan för teknikvetenskaper i enlighet med de internationella kvalitetskraven. I det fyraåriga doktorandprogrammet kan du välja mellan följande forskningsområden: fysik, matematik, medicinsk teknik, datateknik och produktionsekonomi.
Picture of Aalto University

Examen:

Teknologie doktor

Ansökningsperiod:

8.6.2024 – 5.12.2024

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Välj doktorandutbildning vid Högskolan för teknikvetenskaper

Vi utökar forskningsgränserna med beslutsamhet genom att skapa ny kunskap och en djupare förståelse. Vi matchar högteknologiska avancemang inom forskning och teknik med samhällsbehov, vilket resulterar i långtgående inverkan som möjliggörs med nya kombinationer av kärnvetenskaper. Vi utbildar ansvarstagande och mångsidiga experter till att bli framtidens ledare och visionärer.

Doctors dressed in black celebrating their promotion as doctors

Internationella doktorer i arbetslivet – redo för framtida utmaningar!

Aktivt nätverkande, problemlösningskunskaper som utvecklats av forskningsarbete och hårt arbetande studie av finska språket hjälper internationella doktorer att hitta sin plats på den finska arbetsmarknaden.

Företagssamarbete
Two doctors raising their glasses to celebrate their promotion to doctors

Hur är det att bedriva doktorsstudier?

Som doktorand är du en del av det internationella vetenskapssamfundet och blir expert inom ditt eget område.

Doktorandutbildning
A gold-plated cryostat sits half open with many cables coming out from the bottom.

Doctoral education pilot

We are hiring 178 new doctoral researchers - get your doctorate from Aalto

Din stig till forskarstudier cid Högskolan för teknikvetenskaper

 1. Du behöver en ansvarsprofessor som är villig att ansvara för dina forskarstudier och som försäkrar sig om att din expertis och ditt forskningsintresse är i linje med forskningsgruppens. Det finns flera sätt att förverkliga detta steg: 
  • Sök efter en avlönad doktorandplats vid Aalto-universitetet. Annonser för avlönade doktorandplatser kan du hitta här Lediga arbetsplatser.
  • Om du är intresserad av heltidsstudier, men det för tillfället inte finns lediga doktorandplatser, kontakta då en professor som ansvarar för det forskningsområde du är intresserad av. Med professorn kan du diskutera handledning av forskarstudier och andra finansieringsmöjligheter (t.ex. forskningsstipendier) eller eventuella platser som inte ännu annonserats.
  • Om du är anställd utanför Aalto och är intresserad av forskarstudier, är det möjligt att genomföra studierna antingen som heltids- eller deltidsstudier, beroende på din situation. Kontakta den potentiella ansvarsprofessor för att diskutera saken. Observera att för att avlägga en examen, måste man vistas i Finland åtminstone en del av studietiden.
  • I vissa fall är det även möjligt att utföra forskarstudier utan finansiering (deltidsstudier). Kontakta ansvarsprofessorn direkt för att diskutera saken. Observera att för att avlägga en examen, måste man vistas i Finland åtminstone en del av studietiden. Utländska studeranden måste ta i beaktande Migrationsverkets  krav på inkomster. 
 2. Efter att du och ansvarsprofessorn kommit överens om dina forskarstudier, sök om studierätt i vårt doktorandprogram (utöver ett möjligt arbetskontrakt vid Aalto). Se våra ansökningsinstruktioner nedan. Vänligen notera att du inte har en studierätt i doktorandprogrammet innan du officiellt har antagits till doktorandprogrammet. Den avlönade platsen ger dig inte studierätt in doktorandprogrammet.

Observera: Innan du ansöker om en avlönad doktorandplats eller kontaktar en ansvarsprofessor, kolla behörighetskraven och bedömningsgrunderna för studierätten nedan.

Hitta ditt forskningsämne och en ansvarsprofessor

Avdelningarnas forskningsaktiviteter är indelade i forskningsgrupper. Om ditt forskningsintresse passar ihop med någon av forskningsgruppernas, kommer det att vara lättare ett hitta en doktorandplats.

Find research groups under our Department pagesResearch fields and supervising professors in the School of Science

Utöver avdelningarnas och forskningsgruppernas nätsidor kan du använda Aalto-universitetets forskningsportal för att hitta professorerna som forskar inom det område du är intresserad av. Innan du söker till forskarstudier är det bra om du är medveten om forskningen som görs på området och vilka dessa forskare är.

Aalto University's research portal for finding our researchers and research projects

More information on discovering your research topic and finding a professor

Grundläggande information om doktorandutbildning

Hur söker du om studierätt?

Till doktorandstudier i teknikvetenskaper kan du söka året runt (med undantag av juli). Se noggrannare ansökningstider nedan.

Innan du lämnar in ansökan ska du kontakta ansvarsprofessorn för det forskningsområde som du är intresserad av och komma överens om handledningen. Den sökande ska försäkra sig om att det egna forskningsintresset sammanfaller med ansvarsprofessorns och en eventuell forskningsgrupps intressen.

Ansökningstider

Gäller även de som söker till doktorandstudier på deltid, med undantag för de som söker inom forskningsområden vid produktionsekonomi.

2024

Ansökningstiden går ut Antagningsbesluten görs
11.1.2024 25.1.2024
30.1.2024 15.2.2024
7.3.2024 21.3.2024
11.4.2024 25.4.2024
7.5.2024 23.5.2024
4.6.2024 20.6.2024
8.8.2024 22.8.2024
12.9.2024 26.9.2024
3.10.2024 24.10.2024
29.10.2024 14.11.2024
3.12.2024 19.12.2024

Sökanden till forskningsområden vid produktionsekonomi

 1. Till doktorandstudier på heltid inom forskningsåmråden vid produktionsekonomi kan du söka en gång om månaden (se ansökningstidningen ovanför).
 2. Till doktorandstudier på deltid inom forskningsåmråden vid produktionsekonomi kan du söka två gånger per år, se nedan.

Ansökningstiden till doktorandstudier på deltid inom forskningsåmråden vid produktionsekonomi 2024:

Ansökningstiden går ut Antagningsbesluten görs
18.3.–11.4.2024 23.5.2024
21.8.–12.9.2024 24.10.2024

För alla sökande obligatoriska bilagor

Lämna in följande bilagor via det elektroniska ansökninssystemet (studieinfo.fi, länk till ansökningsblanket)

I början av ansökningsblanketten, välj Doctoral Programme in Science, som ditt studieprogram (”Add study programme”) 

Studieplanen, forskningsplanen, handledningsplanen och finansieringsplanen ska godkännas och skrivas under av både den sökande och ansvarsprofessorn. Genom sin underskrift förbinder sig ansvarsprofessorn för forskningsområdet till att vara den sökandes ansvarsprofessor.

Läs anvisningarna för ansökan noggrant och förbered alla behövliga bilagor, bifoga alla obligatoriska bilagor (och sökande med en magisterexamen som inte är från Aalto-universitet eller något av dess föregångaruniversitet krävade dokument) and skicka in ansökan.

Om din magisterexamen inte är från Aalto-universitet krävs dessutom följande bilagor

Sökande med en magisterexamen som inte är från Aalto-universitet (eller något av dess föregångaruniversitet) måste dessutom lämna in följande dokument:

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

Institutioner vid högskolan i teknikvetenskaper

Institutionen för matematik och systemanalys

Våra främsta forskningsområden är algebra och diskret matematik, analys, tillämpad matematik och mekanik, stokastik och statistik, samt systemanalys och operationsanalys.

Green plastic triangle on a white board,

Institutionen för produktionsekonomi

Institutionen för produktionsekonomi bedriver slagkraftig undervisning och studerar omvandlingen av teknikbaserad affärsverksamhet. Vår långvariga tekniska, ekonomiska och organisatoriska kunskap är förankrad i ett nära samarbete med industrin.

Institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik

Vi studerar dynamiska funktioner på systemnivå i människans hjärna, sinne och kropp.

Illustration of combined TMS and EEG methods

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: