Utbildningsutbud

Doktorandprogrammet i teknikvetenskap

I det mångvetenskapliga doktorandprogrammet i teknikvetenskap förenas konst, teknik och företagsekonomi på ett unikt sätt. Målet med doktorandprogrammet är att utbilda doktorer inom de olika forskningsområdena vid Högskolan för teknikvetenskaper i enlighet med de internationella kvalitetskraven. I det fyraåriga doktorandprogrammet kan du välja mellan följande forskningsområden: fysik, matematik, medicinsk teknik, datateknik och produktionsekonomi.
Picture of Aalto University

Examen:

Teknologie doktor

Ansökningsperiod:

16.12.2021 – 6.6.2022

Undervisningsspråk:

finska
engelska
svenska

Längd:

4 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

Högskola:

Högskolan för teknikvetenskaper

Doktorandprogrammets mål

Målet med doktorandprogrammet är att utbilda doktorer i fysik, matematik, medicinsk teknik, datateknik och produktionsekonomi som har förmåga att bedriva självständig forskning som främjar vetenskapen, den offentliga förvaltningen och näringslivet. Doktorer som utexamineras från doktorandprogrammet har goda förutsättningar att sköta krävande forsknings- och undervisningsuppgifter samt vetenskapliga expert-, utvecklings- och ledningsuppgifter.

Institutionerna vid Högskolan för teknikvetenskaper ansvarar för doktorandprogrammet. De forskningsområden som dessa institutioner erbjuder bygger på starka forskningstraditioner och på internationell toppforskning. Högskolan för teknikvetenskaper deltar också aktivt i olika nätverk för doktorandutbildning.

Examensstruktur

Doktorsexamen består av tre helheter:

  1. lärdomsprovet, d.v.s. doktorsavhandlingen
  2. studier inom forskningsområdet 20–35 ECTS
  3. allmänna forskningsfärdighets studier 5–20 ECTS

Studiernas innehåll

Doktorandutbildningen bygger på långsiktig grundforskning, som utgör en stadig grund för både undervisningen och utvecklings- och innovationsverksamheten. För varje doktorand skräddarsys sådana studier som stöder forskningsarbetet och stämmer överens med doktorandens mål. De doktorsavhandlingar som publiceras vid Högskolan för teknikvetenskaper är mycket högklassiga och innehåller ofta artiklar som publicerats i internationellt erkända publikationer. Doktorsexamen kan avläggas på fyra år vid heltidsstudier.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är huvudsakligen engelska, men doktorsavhandlingen kan också skrivas på finska eller svenska.

Examensspråk

Den sökande anger i sin ansökan på vilket språk hen ämnar avlägga examen (examensspråk). Examen kan avläggas på finska, svenska eller engelska. Om doktoranden skriver sin doktorsavhandling på finska eller svenska är också examensspråket finska eller svenska. Om doktorsavhandlingen skrivs på engelska kan den sökande välja engelska som examensspråk. Examensspråket fastställs av forskarutbildningsrådet. Examensspråket kan av grundad anledning bytas ut senare om till exempel språket för doktorsavhandlingen har ändrats.

Heltidsstudier och deltidsstudier

Alla doktorander defineiras som antingen heltids- eller deltidsstuderande. Doktoranden kan inte själv ändra på studieintensiteten, men den kan ändras genom att vid behov göra en ansökan om förändrad studieintensitet.

Doktorandstudier på heltid

En doktorand som studerar på heltid ska planera sina studier så att hen kan avlägga doktorsexamen inom fyra år från och med att studierätten beviljats. Den som söker in till doktorandstudier på heltid ska ha finansiering för studierna i åtminstone de 6 första månaderna (till exempel finansiering från arbetsgivaren, projektfinansiering eller stipendium). En sökande som är anställd utanför Aalto-universitetet ska till sin ansökan bifoga ett intyg från sin arbetsgivare (chef) över möjligheten till studier på heltid (minst 80 % av arbetstiden kan användas för studier).

Doktorandstudier på deltid

Den som inte uppfyller ovannämnda förutsättningar för heltidsstudier kan bedriva doktorandstudier på deltid. Då planeras doktorandstudierna så att det tar mer än fyra år, men högst åtta år att avlägga doktorsexamen. Till denna grupp hör bland annat sådana doktorander som är anställda någon annanstans än vid högskolan.
Den som söker till doktorandstudier på deltid rekommenderas att diskutera huruvida avhandlingsarbetet är nära kopplat till det egna arbetet och vilka möjligheter arbetsgivaren har att stöda intensiva doktorandstudier vid sidan av arbetet.

Internationell studiemiljö

I högskolans doktorandprogram fästs stor vikt vid internationalisering, både i rekryteringen av doktorander och i doktorandutbildningen. Högskolan för teknikvetenskaper har också nära kontakter till ett flertal toppuniversitet och forskningsinstitut i anslutning till högskolans forskningsområden.

Aalto-universitetet uppmuntrar sina doktorander till att åka utomlands under studierna, eftersom internationell rörlighet främjar doktorandernas karriärmöjligheter. En vistelse vid ett universitet och en forskningsenhet i utlandet innebär ofta en möjlighet att dela information och kunskap, skapa nya idéer, utvidga sina internationella nätverk och utveckla sina professionella färdigheter.

Forskningsgemenskapen

Nätverken för doktorandutbildning samarbetar i form av seminarier, kurser, sommarskolor och evenemang samt hjälper de studerande att nätverka med varandra och erbjuder dem kollegialt stöd.

Internationella doktorer i arbetslivet – redo för framtida utmaningar!

Aktivt nätverkande, problemlösningskunskaper som utvecklats av forskningsarbete och hårt arbetande studie av finska språket hjälper internationella doktorer att hitta sin plats på den finska arbetsmarknaden.

Internationella doktorer i arbetslivet
Aalto-yliopisto / tekniikan tohtoripromootio

Finansiering av studierna

De mest talangfulla doktoranderna kan få finansiering från institutionen eller finansiera sina doktorandstudier med hjälp av projektfinansiering eller stipendier. Finansieringen diskuteras alltid i första hand med ansvarsprofessorn.

Lediga arbetsplatser för doktoranderna vid Aalto-universitetet (på engelska)

Så här söker du

Innan du lämnar in ansökan ska du kontakta ansvarsprofessorn för det forskningsområde som du är intresserad av och komma överens om handledningen. Den sökande ska försäkra sig om att det egna forskningsintresset sammanfaller med ansvarsprofessorns och en eventuell forskningsgrupps intressen.

I takt med att Finlands regering stegvis häver de gällande begränsningarna öppnar också Aalto gradvis sitt campus. Som en följd av detta har flera riktlinjer uppdaterats. De nya riktlinjerna träder i kraft torsdagen den 14 maj, läs mer på nätet https://www.aalto.fi/sv/aalto-universitetet/information-om-coronaviruset (om länken inte fungerar kan du kopiera den till webbläsarens adressfält). Förändringar i pandemisituationen eller myndigheternas instruktioner kan leda till att riktlinjerna granskas på nytt.   

Arbeten vid Aalto-universitetet fortsätter huvudsakligen på distans. På grund av detta kan det ta längre än vanligare att behandla ansökningsbilagor och bevilja sudierätt.

Kontaktuppgifter

Doktorandprogrammets studerandeservice nås via e-post på adressen [email protected]

 

 

 

Institutioner vid högskolan i teknikvetenskaper

Institutionen för matematik och systemanalys

Våra främsta forskningsområden är algebra och diskret matematik, analys, tillämpad matematik och mekanik, stokastik och statistik, samt systemanalys och operationsanalys.

Green plastic triangle on a white board,

Institutionen för teknisk fysik

Institutionen för teknisk fysik bedriver avancerad forskning inom fysik och skapar viktiga industriella tillämpningar med fantastisk teknologisk potential.

Close-up of a plastic 3D model of nodes and vectors.

Institutionen för datateknik

Institutionen för datateknik bedriver forskning och utbildning i världsklass inom modern datavetenskap för att främja framtida forskning och teknik och vårt framtida samhälle. Arbetet kombinerar grundforskning med innovativa tillämpningar.

PML Research Group in Department of Computer Science

Institutionen för produktionsekonomi

Institutionen för produktionsekonomi bedriver slagkraftig undervisning och studerar omvandlingen av teknikbaserad affärsverksamhet. Vår långvariga tekniska, ekonomiska och organisatoriska kunskap är förankrad i ett nära samarbete med industrin.

Institutionen för neurovetenskap och biomedicinsk teknik

Vi studerar dynamiska funktioner på systemnivå i människans hjärna, sinne och kropp.

Illustration of combined TMS and EEG methods

Ansökningsperioden slutar 6.6.2022 23:59 (UTC+3)

Sök nu
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat