Koulutustarjonta

Perustieteiden tohtoriohjelma

Monitieteisessä perustieteiden tohtoriohjelmassa yhdistyy ainutlaatuisesti tiede, teknologia ja liiketalous. Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa Perustieteiden korkeakoulun eri tutkimusalojen tohtoreita korkeiden kansainvälisten laatuvaatimusten mukaisesti. Nelivuotisessa tohtoriohjelmassa voi valita tutkimusalakseen fysiikan, matematiikan, lääketieteellisen tekniikan, tietotekniikan tai tuotantotalouden.
Picture of Aalto University

Tutkinto:

Tekniikan tohtori

Hakuaika:

7.12.2022 – 6.6.2023

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Tohtoriohjelman tavoitteet

Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa itsenäiseen tutkimustyöhön kykeneviä fysiikan, matematiikan, lääketieteellisen tekniikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden tohtoreita tieteen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän palvelukseen. Tohtoriohjelmasta valmistuvilla tohtoreilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa tieteellisissä tutkimus- ja opetustehtävissä sekä tietoyhteiskunnan asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä.

Tohtoriohjelmasta vastaavat Perustieteiden korkeakoulun laitokset, joiden tarjoamat tutkimusalat perustuvat vahvoihin tutkimustraditioihin ja kansainväliseen huippututkimukseen. Perustieteiden korkeakoulu toimii aktiivisesti myös tohtorikoulutusverkostoissa.

Tutkinnon rakenne

Tohtorin tutkinto muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. hyväksytty opinnäyte eli väitöskirja
  2. tutkimusalan opinnot 20—35 ECTS
  3. yleiset tutkimusvalmiusopinnot 5—20 ECTS

Opintojen sisältö

Tohtorinkoulutus rakentuu pitkäjänteiselle perustutkimukselle, joka muodostaa vankan perustan sekä opetukselle että kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Tutkimustyötä tukevat opinnot räätälöidään yksilöllisesti kunkin tohtorikoulutettavan tavoitteiden mukaisesti. Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat ovat erittäin korkeatasoisia ja sisältävät usein artikkeleita kansainvälisissä huippujulkaisuissa.

Päätoimisesti opiskellen tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on pääosin englanti, mutta väitöskirjan voi tehdä myös suomeksi tai ruotsiksi.

 

Tutkintokieli

Hakija määrittelee jatko-opintohakemuksessa millä kielellä hän tulee suorittamaan tutkintonsa (tutkintokieli). Mahdolliset tutkintokielet ovat suomi, ruotsi tai englanti. Jos hakija kirjoittaa väitöskirjansa suomeksi tai ruotsiksi, tutkintokieleksi tulee suomi tai ruotsi. Jos väitöskirja kirjoitetaan englanniksi, tutkintokieleksi voi valita englannin. Tutkintokielen vahvistaa tohtorinkoulutusneuvosto. Tutkintokielen voi perustellusta syystä myöhemmin vaihtaa, mikäli esim. väitöskirjan kieli on muuttunut.

 

Pää- ja sivutoiminen jatko-opiskelu

Aalto-yliopistoon valittavat tohtorikoulutettavat määritellään päätoimisiksi tai sivutoimisiksi opiskelijoiksi. Tohtorikoulutettava ei voi itse muuttaa päätoimisuuttaan tai sivutoimisuuttaan. Mikäli opiskeluintensiteetissä tapahtuu muutoksia, tohtorikoulutettava voi tehdä perustellun hakemuksen pää-/sivutoimisuutensa muuttamiseksi.

Päätoimiset tohtorikoulutettavat suunnittelevat jatko-opintonsa siten, että tavoitteena on suorittaa tohtorin tutkinto neljän vuoden kuluessa jatko-opiskeluoikeuden myöntämisestä. Päätoimisiin jatko-opintoihin hakevalla tulee olla jatko-opintoihin osoitettu rahoitus vähintään 6 kuukaudeksi (esim. työnantajan rahoitus, projektirahoitus tai apuraha). Aalto-yliopiston ulkopuolella työskentelevän tulee liittää hakemukseen työnantajan (esimiehen) todistus päätoimisesta opiskelumahdollisuudesta (vähintään 80% työajasta voidaan käyttää jatko-opintoihin).

Sivutoimisia tohtorikoulutettavia  ovat ne henkilöt, joiden osalta yllä esitetyt päätoimisen tohtorikoulutettavan edellytykset eivät täyty. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa sellaiset tohtorikoulutettavat, joilla on päätoimi muualla kuin Perustieteiden korkeakoulussa. Sivutoimiset tohtorikoulutettavat suunnittelevat opintonsa siten, että tohtorin tutkintoon kuluva aika on enintään kahdeksan vuotta.

Sivutoimiseksi hakevien kohdalla suositellaan keskustelua siitä, liittyykö tutkimus läheisesti hakijan omaan työhön ja millaisia mahdollisuuksia työnantajalla on tukea intensiivisiä tohtoriopintoja työn ohessa.

Kansainvälinen opiskeluympäristö

Kansainvälistyminen on kiinteä osa korkeakoulun tohtorinkoulutusta niin tohtorikoulutettavien rekrytoinnissa kuin heidän koulutuksessaan. Perustieteiden korkeakoululla on myös tiiviit yhteydet lukuisiin tieteenalojensa kärkiyliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Aalto-yliopisto kannustaa tohtorikoulutettaviaan lähtemään ulkomaille opintojensa aikana, sillä liikkuvuus edistää tohtorikoulutettavien uramahdollisuuksia. Vierailu toiseen ulkomaalaiseen yliopistoon ja tutkimusyksikköön merkitsee usein tiedon ja osaamisen jakamista, uusien ideoiden luomista, kansainvälisten verkostojen laajentamista sekä oman ammattitaidon kehittämistä.

Tutkimusyhteistyö

Tohtorinkoulutusverkostot tekevät koulutusyhteistyötä seminaarien, kurssien, kesäkoulujen ja tapahtumien merkeissä, auttavat opiskelijoita verkostoitumaan keskenään ja tarjoavat heille vertaistukea.

Anna Cichonska tietää, miten datatiede voi tehdä terveydenhuollosta parempaa

Cichonska on palkittu väitöskirjastaan peräti kahdesti ja nyt hän auttaa kehittämään ennaltaehkäisevää lääketiedettä datatieteen avulla.

Lue lisää
Anna Cichonska by the sea photo Matti Ahlgren Aalto University

Alumni Juulia Suvilehto tutkii sosiaalista käyttäytymistä ja koskemista korona-aikana

Tutkimus on yhteispohjoismainen, ja kyselyyn voi edelleen osallistua. Suvilehto tutkii myös nuorten sosiaalista yksinäisyyttä. Naistenpäivänä Suvilehto haluaa kiittää mahtavia naispuolisia roolimalleja ja kiinnittää huomiota siihen, että yleisesti ottaen naiset pitävät huolta yhteisöjen hyvinvoinnista.

Lue lisää
Juulia Suvilehto. Photo: Aleksandre Asatiani.

Opintojen rahoitus

Lahjakkaimmilla tohtorikoulutettavilla on mahdollisuus saada laitoksen myöntämää rahoitusta tai muuta projektirahoitusta tai apurahaa. Rahoituksesta keskustellaan aina ensisijaisesti tohtoriopintojen vastuuprofessorin kanssa.

Katso avoimet tohtorikoulutettavien työpaikat Aalto-yliopistossa

Hae meille!

Ennen hakemuksen jättämistä jokaisen hakijan tulee ottaa yhteyttä valitsemansa tutkimusalan vastuuprofessoriin sopiakseen hakijan opintojen mahdollisesta valvomisesta. Hakijan kannattaa varmistaa, että hänen ja mahdollisen professorin tutkimusintressit ovat yhtenevät.

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Laitokset ja keskukset

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Laitoksen tutkimuksen pääalueet ovat algebra ja diskreetti matematiikka, analyysi, soveltava matematiikka ja mekaniikka, stokastiikka ja tilastotiede sekä systeemianalyysi ja operaatiotutkimus.

Green plastic triangle on a white board,

Teknillisen fysiikan laitos

Teknillisen fysiikan laitoksella harjoitetaan korkeatasoista fysiikan tutkimusta ja luodaan tärkeitä sovelluksia, joita voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti teollisuudessa.

Low Temperature Laboratory

Tietotekniikan laitos

Tietotekniikka yhdistää kaikkia aloja. Tietotekniikan laitoksella perustutkimus yhdistyy innovatiivisiin sovelluksiin.

PML research group Department of Computer Science

Tuotantotalouden laitos

Tuotantotalouden laitos tutkii ja ohjaa teknologiapohjaisen liiketoiminnan muutosta.

Students of Aalto University

Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Tutkimme ihmisaivojen, -mielen ja -elimistön dynaamisia toimintoja.

Researcher setting braing imaging receptors to a voluntary subject

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu