Koulutustarjonta

Perustieteiden tohtoriohjelma

Monitieteisessä perustieteiden tohtoriohjelmassa yhdistyy ainutlaatuisesti tiede, teknologia ja liiketalous. Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa Perustieteiden korkeakoulun eri tutkimusalojen tohtoreita korkeiden kansainvälisten laatuvaatimusten mukaisesti. Nelivuotisessa tohtoriohjelmassa voi valita tutkimusalakseen fysiikan, matematiikan, lääketieteellisen tekniikan, tietotekniikan tai tuotantotalouden.

Picture of Aalto University

Tutkinto:

Tekniikan tohtori

Hakuaika:

1.1.2020 – 31.12.2020

Opetuskieli:

suomi
englanti
ruotsi

Kesto:

4 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Tohtoriohjelman tavoitteet

Tohtoriohjelman tavoitteena on kouluttaa itsenäiseen tutkimustyöhön kykeneviä fysiikan, matematiikan, lääketieteellisen tekniikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden tohtoreita tieteen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän palvelukseen. Tohtoriohjelmasta valmistuvilla tohtoreilla on erinomaiset edellytykset toimia vaativissa tieteellisissä tutkimus- ja opetustehtävissä sekä tietoyhteiskunnan asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtävissä.

Tohtoriohjelmasta vastaavat Perustieteiden korkeakoulun laitokset, joiden tarjoamat tutkimusalat perustuvat vahvoihin tutkimustraditioihin ja kansainväliseen huippututkimukseen. Perustieteiden korkeakoulu toimii aktiivisesti myös tohtorikoulutusverkostoissa.

Tutkinnon rakenne

Tohtorin tutkinto muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. hyväksytty opinnäyte eli väitöskirja
  2. tutkimusalan opinnot 20—35 ECTS
  3. tieteen käytännöt ja periaatteet kokonaisuus 5—20 ECTS

Opintojen sisältö

Tohtorinkoulutus rakentuu pitkäjänteiselle perustutkimukselle, joka muodostaa vankan perustan sekä opetukselle että kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. Tutkimustyötä tukevat opinnot räätälöidään yksilöllisesti kunkin tohtorikoulutettavan tavoitteiden mukaisesti. Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat ovat erittäin korkeatasoisia ja sisältävät usein artikkeleita kansainvälisissä huippujulkaisuissa.

Päätoimisesti opiskellen tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa.

Tohtoriopintojen vaihe Lisätietoja opintojen vaiheesta
Alkuvaihe (uusi tohtorikoulutettava)
Keskivaihe (1-3 vuoden tohtorikoulutettava)
Loppusuora (4. vuoden tohtorikoulutettava)

 

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on pääosin englanti, mutta väitöskirjan voi tehdä myös suomeksi tai ruotsiksi.

 

Tutkintokieli

Hakija määrittelee jatko-opintohakemuksessa millä kielellä hän tulee suorittamaan tutkintonsa. Mahdolliset tutkintokielet ovat suomi, ruotsi tai englanti. Jos hakija kirjoittaa väitöskirjansa suomeksi tai ruotsiksi, tutkintokieleksi tulee suomi tai ruotsi. Jos väitöskirja kirjoitetaan englanniksi, tutkintokieleksi voi valita englannin. Tutkintokielen vahvistaa tohtorinkoulutusneuvosto.

Tutkintokielen voi perustellusta syystä myöhemmin vaihtaa, mikäli esim. väitöskirjan kieli on muuttunut.

Kansainvälinen opiskeluympäristö

Kansainvälistyminen on kiinteä osa korkeakoulun tohtorinkoulutusta niin jatko-opiskelijoiden rekrytoinnissa kuin heidän koulutuksessaan. Perustieteiden korkeakoululla on myös tiiviit yhteydet lukuisiin tieteenalojensa kärkiyliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin.

Aalto-yliopisto kannustaa tohtorikoulutettaviaan lähtemään ulkomaille opintojensa aikana, sillä liikkuvuus edistää tohtorikoulutettavien uramahdollisuuksia. Vierailu toiseen ulkomaalaiseen yliopistoon ja tutkimusyksikköön merkitsee usein tiedon ja osaamisen jakamista, uusien ideoiden luomista, kansainvälisten verkostojen laajentamista sekä oman ammattitaidon kehittämistä.

Tutkimusyhteistyö

Tohtorinkoulutusverkostot tekevät koulutusyhteistyötä seminaarien, kurssien, kesäkoulujen ja tapahtumien merkeissä, auttavat opiskelijoita verkostoitumaan keskenään ja tarjoavat heille vertaistukea.

Opintojen rahoitus

Lahjakkaimmilla tohtorikoulutettavilla on mahdollisuus saada laitoksen myöntämää rahoitusta tai muuta projektirahoitusta tai apurahaa. Rahoituksesta keskustellaan aina ensisijaisesti tohtoriopintojen vastuuprofessorin kanssa.

Katso avoimet tohtorikoulutettavien työpaikat Aalto-yliopistossa

Hae meille!

Ennen hakemuksen jättämistä jokaisen hakijan tulee ottaa yhteyttä valitsemansa tutkimusalan vastuuprofessoriin sopiakseen hakijan opintojen mahdollisesta valvomisesta. Hakijan kannattaa varmistaa, että hänen ja mahdollisen professorin tutkimusintressit ovat yhtenevät.

Suomen hallituksen purkaessa vaiheittain rajoituksiaan myös Aalto avaa asteittain kampustaan. Siksi monia linjauksia on päivitetty. Uudet linjaukset tulevat voimaan torstaina 14.5., katso tarkemmin verkkosivulta https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta (jos linkki ei aukea, kopioi osoite selaimeen). Linjauksia voidaan tarkastella uudelleen pandemiatilanteen muuttuessa tai viranomaisten ohjeistusten niin vaatiessa

Henkilöstö on siirtynyt myös etätoimintaan, minkä vuoksi tulee varautua siihen, että hakupapereiden käsittelyssä ja opiskeluoikeuksien myöntämisessä voi kestää odotettua pidempään.

Yhteystiedot

Tohtoriohjelman opiskelijapalvelut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Käyntiosoite: Maarintie 8 (TUAS-talo), huoneet 1157 ja 1161 (IT-palveluiden vieressä)

Postiosoite: PL15500, 00076 AALTO

Laitokset ja keskukset

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Laitoksen tutkimuksen pääalueet ovat algebra ja diskreetti matematiikka, analyysi, soveltava matematiikka ja mekaniikka, stokastiikka ja tilastotiede sekä systeemianalyysi ja operaatiotutkimus.

Green plastic triangle on a white board,

Teknillisen fysiikan laitos

Teknillisen fysiikan laitoksella harjoitetaan korkeatasoista fysiikan tutkimusta ja luodaan tärkeitä sovelluksia, joita voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisesti teollisuudessa.

Low Temperature Laboratory

Tietotekniikan laitos

Aalto-yliopistossa tietotekniikka on ala, jossa tieteellinen perustutkimus yhdistyy innovatiivisiin sovelluksiin.

Computer Science research image, processor of a computer, photo: Matti Ahlgren

Tuotantotalouden laitos

Tuotantotalouden laitos tutkii ja ohjaa teknologiapohjaisen liiketoiminnan muutosta.

Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Tutkimme ihmisaivojen, -mielen ja -elimistön dynaamisia toimintoja.

Researcher setting braing imaging receptors to a voluntary subject

Hakuaika päättyy 31.12.2020 15:00 (UTC+2)

Hae nyt
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu