Utbildningsutbud

Building Technology, Master of Science (Technology)

Byggtekniken har som mål att skapa hälsosamma och trygga livsmiljöer på den hållbara utvecklingens villkor.Byggtekniken spelar en central roll när det gäller att skapa trygga och hälsosamma byggda miljöer. Det är möjligt att nå målen för en god boendemiljö energieffektivt och hållbart men det kräver teoretisk förståelse, yrkeskunskap och ett vidsynt perspektiv.
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

1.12.2022 – 2.1.2023

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Magisterprogrammet i byggteknik behandlar projektering, konstruktion, användning och underhåll av byggnader och broar. I studierna kan du välja mellan områdena byggnadskonstruktion, byggnadsprestanda, byggnadsekonomi och mineralbaserade material. Du kan specialisera dig till exempel på byggnaders inneluft, träbyggnad, brandsäkerhet eller byggnadsmekanik.

Under studierna i magisterprogrammet utvecklar du också arbetslivsfärdigheter, såsom analytiskt och kritiskt tänkande, multidisciplinärt samarbete och teknisk och vetenskaplig kommunikation. Yrkesetik samt socialt och ekologiskt ansvar är en integrerad del av utbildningen.

Undervisningsspråk

Magisterprogrammets undervisningsspråk engelska. Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet på universitetets webbsidor.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Grundstudierna består av sex kurser som ska avläggas huvudsakligen under den första höstterminen (30 sp). När du är klar med grundstudierna kan du välja inriktning inom byggteknik (30 sp).

Till magisterprogrammet hör också 30 studiepoäng valfria studier som du kan välja i magisterprogrammets eget kursutbud eller någon annanstans i Aalto-universitetet. För specialisering finns det också färdigt utformade studiestigar.

Diplomingenjörsstudierna avslutas med examensarbetet, vars omfattning är 30 sp.

Mer information om utbildningens innehåll och undervisningsplan hittar du i Studentguiden.

Master's Programme in Building Technology

Inriktningsalternativ

För de studerandes specialisering har utarbetats studiestigar, dvs. förslag till hur du väljer en ändamålsenlig mix av kurser för en viss inriktning. En del av studiestigarna är utformade så att de ska svara mot en viss byggteknikens yrkeskompetens. Studiestigarna är dock bara förslag, och studerandena uppmuntras att i första hand planera sina studiestigar utifrån sina egna intressen och mål.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet erbjuder utmärkta möjligheter till utbytesstudier runt om i världen. Utbytesstudier uppmuntras, och de värdesätts också i arbetslivet.

Möjlighet till fortsatta studier

En avlagd diplomingenjörsexamen bildar en gedigen grund för doktorandstudier vid Aalto-universitetet eller något annat universitet i Finland eller utomlands.

Karriärmöjligheter

Att uppföra och underhålla byggnader kräver alltid ingenjörer, specialiserade på byggområdet. De utexaminerade studerandena jobbar ofta med planering, konstruktion, projektledning och forskning. Karriärvägen kan i industrin leda till sakkunnig- eller ledande befattningar inom byggbranschen, i forskarvärlden exempelvis till anställning som specialforskare.

Möjliga arbetsgivare inom den privata sektorn är i Finland och utomlands verksamma bygg- och byggmaterialföretag. Inom den offentliga sektorn sysselsätts byggexperter av förvaltningsmyndigheter, miljöaktörer och mångahanda organisationer, t.o.m. FN.

Tyngdpunkter inom forskning

Vid Institutionen för byggnadsteknik inriktas forskningen bl.a. på följande teman: mineralbaserade material, mekanik, byggnadskonstruktion, betongteknik, träbyggnad, stålkonstruktioner, brobyggnad, byggnadsfysik, byggandets produktionsekonomi, brandsäkerhet, inneluftens kvalitet, energieffektiva byggnader.

Samarbete med andra aktörer

Flera av programmets kurser genomförs i nära samverkan med branschföretag och andra organisationer.

Lära känna oss

Sara Troberg at the Moynihan Station jobsite in New York

Sara Troberg

A master's degree in the field of construction took Sara Troberg from Otaniemi to New York.

Opiskelu Aallossa
Student James Roney cross-country skiing

Besides studying Building Technology, student James Roney plays pool at Aalto

Interest in living in Finland brought James Roney from USA to Aalto for his Master’s studies.

People
Ansökan till magisterutbildning

Akademiska bedömningsgrunder

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper används våren 2023 följande kriterier i den akademiska bedömningen på magisternivå (bara på engelska):

 

Obs! Motivationsbrevet  och CV är "study-option-specific" dokument för detta magistersprogram!

 

-> Se mera på det engelspråkiga sidorna

 

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-
aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to the Building technology programme are requested to provide the following study-option-specific documents:
●    Motivation letter*
The motivation letter should be written in English. The maximum length of the motivation letter
is about 4000 characters.

●    Curriculum Vitae (CV)*

*The lack of this document will adversely affect the evaluation of the application.

Motivation letter

Kontakt information

Gerhard Fink

Professor, programsdirektör

[email protected]

Katri Koistinen

planerare (programmets innehåll och studier)

[email protected]

Aalto-universitet, Ansökningsservice

Mer information om ansökningsprocessen

[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat