Utbildningsutbud

Building Technology, Master of Science (Technology)

Utformning och konstruktion av både säkra och hållbara levnadsmiljöer står i centrum för magisterprogrammet Master's Programme in Building Technology. I programmet får de studerande de kunskaper och färdigheter som krävs för att lösa miljöproblem i byggbranschen och forma morgondagens byggda miljöer.
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Examen:

Diplomingenjör

Ansökningsperiod:

30.11.2023 – 2.1.2024

Undervisningsspråk:

engelska

Längd:

2 år, heltidsstudier

Behörighet:

Lämplig lägre högskoleexamen

Utbildningsområde:

Det tekniska utbildningsområdet

Studiepoäng:

120 studiepoäng

Högskola:

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Läsårsavgifter:

€15000/år (magister studier) för studeranden från länder utanför EU/EES Läs mer

Ansökan till magisterutbildning

Utbildningens beskrivning

Programmet innefattar utformning, konstruktion, användning och underhåll av konstruktioner såsom byggnader och broar. Eftersom byggnadsteknik spelar en central roll när det gäller att skapa säkra och hållbara boendeutrymmen ger arbetet på fältet dig en verklig chans att hjälpa samhället att lösa miljöfrågor och forma framtiden för det bättre. Kunskap om hur man kan bygga hållbara strukturer, använda hållbara material, förbättra energieffektiviteten och återanvända strukturer och material för att främja den cirkulära ekonomin – detta är några av de grundläggande kompetenser som dagens experter på byggnadsteknik behöver.

Detta program utbildar framtida yrkesverksamma och ledare som sömlöst slår samman vetenskap samt miljöansvarsfull och människocentrerad design för att bidra till övergången till en smartare byggd miljö. Som ett ungt universitet erbjuder Aalto de studerande en modernare inställning till byggnadsteknik. Undervisningen i detta program är mycket forskningsbaserad – de studerande får inblick i pågående forskningsprojekt. Dessutom integreras internationella forskningsresultat snabbt i vår undervisning.

Utexaminerade från magisterprogrammet kan: 

 • Utforma säkra och hållbara konstruktioner. Utexaminerade förstår de grundläggande teorierna och koncepten för byggnadsmekanik, byggnadsteknik och byggnadsfysik. De vet också hur man använder och återanvänder miljövänliga material inom byggsektorn.
 • Identifiera fysiska fenomen samt använda experimentella, teoretiska och beräkningsmässiga metoder för att undersöka och modellera dem.
 • Bedöma strukturer och inomhusmiljö med avseende på deras prestanda när det gäller kontextspecifika belastningar och fysiska fenomen.
 • Använda lämpliga experimentella metoder för att analysera mineralbaserade material.
 • Identifiera alternativa ledningsmetoder och tillämpa dem på planering och kontroll av både utformnings- och konstruktionsprocesser.

Under studierna kommer de studerande också att utveckla sina färdigheter i arbetslivet, t.ex. analytiskt och kritiskt tänkande, tvärvetenskapligt samarbete och kommunikation.

Undervisningsspråk

Magisterprogrammets undervisningsspråk engelska. Mer information om riktlinjerna för examens- och undervisningsspråken vid Aalto-universitetet på universitetets webbsidor.

Läsårsavgifter och stipendier

Läsårsavgiften för engelskspråkiga program som leder till magisterexamen vid Aalto-universitetet är 15 000 euro per läsår. Läsårsavgifterna gäller studerande som inte är medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Vid Aalto-universitetet finns ett stipendieprogram till stöd för studerande som är skyldiga att betala läsårsavgift. Stipendiet kan täcka 100 % eller 50 % av läsårsavgiften.

Se Läsårsavgifter och stipendier för mer information om läsårsavgifter och stipendier vid Aalto-universitet.

Studiernas uppbyggnad

Det tvååriga magisterprogrammet omfattar totalt 120 studiepoäng:

 • Gemensamma och fördjupade studier (60 studiepoäng)
 • Fritt valbara studier (30 studiepoäng)
 • Diplomarbete (30 studiepoäng)
   

De gemensamma och fördjupade studierna är tänkta att genomföras innan diplomarbetet. Parallellt kan du välja i princip vilken kombination av kurser som helst – från Aalto eller andra universitet i Finland och utomlands – som stöder dina studier och motsvarar dina intressen.

De viktigaste undervisningsmetoderna är föreläsningar, övningar och projektbaserade uppdrag. Programmet samarbetar också med branschen, och de studerande får besöka byggarbetsplatser.

Mer information om studierna och undervisningsplanen finns i Studentguiden.

Master's Programme in Building Technology

Inriktningsalternativ

De studerande uppmuntras att planera sina studiestigar främst utifrån sina egna intressen och mål. För att stödja de studerande finns även färdiga inriktningsalternativ som är utformade för att uppfylla vissa yrkeskvalifikationer inom byggnadsteknik. Dessa innefattar:

 • Konstruktionsteknik. Denna inriktning består av olika teman, från betong-, stål- och träkonstruktioner till materialmodellering.
 • Byggnadsprestanda. De studerande lär sig om ämnen som inomhusmiljö och luftkvalitet samt brandsimulering.
 • Byggnadsförvaltning. Här ligger fokus på utformningsprocess, drift och strategisk förvaltning inom byggsektorn.
 • Mineralbaserade material. De studerande introduceras i betong som byggmaterial, olika produktionstekniker för betongstrukturer och testning av betong.
 • Strukturell mekanik och beräkningsmekanik. De studerande lär sig att utveckla och tillämpa de grundläggande verktygen för byggteknik: strukturella och materiella mekanikmodeller, numeriska metoder och färdigheter i mjukvara för simulering.

Internationell verksamhet

Aalto-universitetet är känt för sin internationella studie- och forskningsmiljö. Aalto-universitetet välkomnar tusentals examens- och utbytesstuderande från utlandet årligen. Många av professorerna och forskarna har internationell bakgrund och erfarenhet vilket för deras internationella nätverk nära de studerande.

De studerande kan utveckla sin globala kompetens till exempel genom att

 • Avlägga en del av examen utomlands, t.ex. ett biämne, vid ett av de internationella partneruniversiteten som utbytesstuderande
 • Välja kurser med ett interkulturellt perspektiv, lära sig främmande språk och/eller bli tutor för internationella studerande
 • Göra praktik eller diplomarbetet utomlands
 • Ta sommarkurser utomlands

Möjlighet till fortsatta studier

Magisterprogrammet anses vara en utmärkt grund för doktorandstudier.

Karriärmöjligheter

 Diplomingenjörer behövs för en mängd olika uppgifter när det gäller utformning, ingenjörskonstruktion, byggande och underhåll av strukturer. Genom att slutföra programmet får du de kunskaper och färdigheter som krävs för en karriär inom industri, forskning, utbildning eller myndigheter. Majoriteten av våra studerande har redan en fast tjänst när de tar examen.

Om de inte blir egenföretagare leder våra utexaminerades karriärvägar vanligtvis till expert- eller chefstjänster inom den privata sektorn. En diplomingenjör kan få anställning i finländska och internationella byggföretag, ingenjörsbyråer och byggmaterialindustrier. Inom den offentliga sektorn arbetar yrkesverksamma inom byggteknik inom offentlig förvaltning, miljöorganisationer och till och med institutioner som FN.

Nyutexaminerade arbetar vanligtvis med design, konstruktion, projektledning eller forskning. I takt med att du går vidare i din karriär kan dina arbetsuppgifter flyttas över till att bli rådgivare, administratör eller forskare i ledande ställning.

Tyngdpunkter inom forskning

Vid institutionen för byggnadsteknik fokuserar forskningen på följande teman: 

1. Strukturer – Strukturteknik, mekanik och datorteknik 

Syftet med detta forskningsområde är att skapa ny, forskningsbaserad kunskap inom allt från konstruktion och teknik till säker användning, underhåll och nedmontering av strukturer. De ämnen som behandlas är till exempel följande:

 • Betong-, stål- och träkonstruktioner
 • Konstruktionsteknik
 • Konstruktionsmekanik
 • Datateknik
 • Brobygge


2. Prestanda vid utformning och uppförande av byggnader

Syftet med denna tvärvetenskapliga grupp är att eftersträva omvälvande förändringar inom byggindustrin och att tillsammans undersöka flera prestandakriterier. Gruppen omfattar ämnesområden som rör olika aspekter av byggnaders prestanda och processer under utformnings- och konstruktionsfasen.


3. Mineralbaserade material och mekanismer

På detta forskningsområde är målet att säkerställa styrkan, slitstyrkan och hållbarheten hos de tekniska strukturerna i den byggda miljön genom att kombinera geo- och materialvetenskap med mekanik och ingenjörsvetenskap.  Området omfattar följande områden:

 • Geoteknisk teknik
 • Motorvägsteknik
 • Tunnlar och gruvdrift
 • Teknik för betong
 • Trottoarer
 • Krossat stenmaterial

 
Du kan läsa mer om forskningen vid institutionen för byggnadsteknik här.

Samarbete med andra aktörer

Aalto-universitetet är känt för att kombinera olika områden – studerande kan välja fritt valbara studiehelheter så att deras examen är en kombination av vetenskap, teknik, ekonomi och konst. Den studerande kan komplettera sina studier med kurser från andra högskolor och program vid Aalto-universitetet och med studier vid andra universitet, även internationella. Denna mångvetenskapliga miljö ger upphov till nya idéer, vänskap, nätverk och nu och då även startupföretag.

Inom magisterprogrammet Building Technology görs många kurser i samarbete med företag och andra program - såsom Architecture och Mechanical Engineering. Många samarbetspartner från industrin ger föreläsningar under olika kurser och studerande besöker byggplatser. Dessutom görs ungefär två tredjedelar av diplomarbetena för utomstående parter, främst företag.

Lära känna oss

Sara Troberg at the Moynihan Station jobsite in New York

Sara Troberg

A master's degree in the field of construction took Sara Troberg from Otaniemi to New York.

Opiskelu Aallossa
Student James Roney cross-country skiing

Besides studying Building Technology, student James Roney plays pool at Aalto

Interest in living in Finland brought James Roney from USA to Aalto for his Master’s studies.

People
Ansökan till magisterutbildning

Akademiska bedömningsgrunder

Vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper används våren 2024 följande kriterier i den akademiska bedömningen på magisternivå (bara på engelska):

 • Academic performance
 • Relevance of previous studies
 • Recognition and quality of institution
 • Suitability

Obs! Motivationsbrevet  och CV är obligatoriska dokument för detta magistersprogram!

-> Se mera på det engelspråkiga sidorna

Study-option-specific documents requested

The documents requested from all applicants are listed here (https://www.aalto.fi/en/study-at-
aalto/applying-to-masters-programmes). In addition, applicants to the Building technology programme are requested to provide the following study-option-specific documents:
●    Motivation letter*
The motivation letter should be written in English. The maximum length of the motivation letter
is about 4000 characters.

●    Curriculum Vitae (CV)*

*The lack of this document will adversely affect the evaluation of the application.

The study option should provide genuinely new knowledge and enhance the career prospects of  the applicant. Thus, applicants who already have a master’s degree in a closely related field will only be admitted with well-justified reasons which should be explained in the motivation letter. 

Motivation letter

Kontakt information

Gerhard Fink

Professor, programsdirektör

[email protected]

Katri Koistinen

planerare (programmets innehåll och studier)

[email protected]

Aalto-universitet, Ansökningsservice

För frågor om ansökningsprocessen, ansökningsdokument och språktest, kontakta

[email protected]

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: