Koulutustarjonta

Building Technology, Master of Science (Technology)

Rakennustekniikan tavoitteena on luoda terveellisiä ja turvallisia elinympäristöjä kestävän kehityksen ehdoilla.Rakennustekniikalla on keskeinen rooli rakennettujen ympäristöjen turvallisuudessa ja terveellisyydessä. Hyvän asuinympäristön tavoitteet voidaan saavuttaa energiatehokkaasti ja kestävän kehityksen mukaisesti, mutta tehtävä vaatii teoreettista ymmärrystä, ammattitaitoa ja laajaa näkökulmaa.
Students at Aalto University's concrete materials laboratory.

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2022 – 2.1.2023

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Lukuvuosimaksut:

EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset, €15000/v (maisteriopinnot)

Haku maisterikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Rakennustekniikan maisteriohjelmassa käsitellään rakennusten ja siltojen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa. Opinnoissa valittavia aihealueita ovat rakennetekniikka, rakennusten suorituskyky, rakentamistalous ja mineraalipohjaiset materiaalit. Omilla valinnoillasi voit erikoistua esimerkiksi rakennusten sisäilmaan, puurakentamiseen, paloturvallisuuteen tai rakenteiden mekaniikkaan.

Maisteriohjelman opinnoissa kehität myös työelämätaitoja, kuten analyyttistä ja kriittistä ajattelua, monialaista yhteistyötä sekä teknistä ja tieteellistä viestintää. Ammattietiikka sekä sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus ovat erottamaton osa koulutusta.

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskielenä on englanti. Lisätietoa tutkinto- ja opetuskieliä koskevista linjauksista Aalto-yliopistossa yliopiston verkkosivuilla.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Aalto-yliopiston englanninkielisissä maisteritutkintoon johtavissa ohjelmissa lukuvuosimaksu on 15 000 euroa lukuvuodessa. Lukuvuosimaksut koskevat muita kuin Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaiden tai Sveitsin kansalaisia.

Aalto-yliopistolla on apurahaohjelma maksuvelvollisten opiskelijoiden tukemiseksi. Apuraha voi kattaa 100 % tai 50 % lukuvuosimaksusta.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahoista Aalto-yliopistossa löytyy Lukuvuosimaksut ja apurahat -sivulta.

Opintojen rakenne

Perusopinnot koostuvat kuudesta pääosin ensimmäisen syyslukukauden aikana suoritettavasta kurssista (30 op). Perusopinnot suoritettuasi voit valita erikoisalasi rakennustekniikan piiristä (30 op).

Maisteriohjelman rakenteeseen kuuluu myös 30 opintopisteen verran valinnaisia opintoja, jotka voit valita maisteriohjelman omasta tarjonnasta tai muualta Aalto-yliopistosta. Erikoistumista varten tarjolla on myös valmiiksi suunniteltuja opintopolkuja.

Diplomi-insinöörin opinnot viimeistelee diplomityö, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Building Technology

Suuntautumisvaihtoehdot

Opintojen suuntaamista varten on valmisteltu opintopolkuja eli ehdotuksia siitä, miten valita mielekäs kurssijoukko tietylle erikoistumiselle. Osa opintopoluista on suunniteltu vastaamaan tiettyjä rakennustekniikan ammatillisia pätevyyksiä. Opintopolut ovat kuitenkin vain ehdotuksia ja opiskelijoita kannustetaan suunnittelemaan oma opintopolkunsa ensisijaisesti omien kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteiden pohjalta.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto tarjoaa erinomaiset vaihto-opiskelumahdollisuudet ympäri maailman. Vaihto-opiskeluun kannustetaan, ja sitä arvostetaan myös työelämässä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittaminen luo vankan pohjan tohtorin tutkintoon johtaviin opintoihin Aalto-yliopistossa tai jossain muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla.

Uramahdollisuudet

Rakennusten suunnittelussa, rakennuttamisessa, rakentamisessa ja ylläpidossa tarvitaan aina rakennusalalle erikoistuneita insinöörejä. Valmistuneet opiskelijat työskentelevät usein suunnittelun, rakentamisen, projektihallinnan ja tutkimuksen parissa. Urapolku voi johtaa teollisuudessa rakennusalan asiantuntija- ja johtotehtäviin, tieteen maailmassa esimerkiksi erikoistutkijan asemaan.

Mahdollisia yksityisiä työnantajia ovat Suomessa ja maailmalla toimivat suunnittelu-, konsultointi-, kiinteistökehitys-, rakennus- ja rakennusmateriaaliyritykset. Julkisella sektorilla rakennusalan asiantuntijoita työllistävät hallintoviranomaiset, ympäristötoimijat sekä useat eri järjestöt aina YK:ta myöten.

Tutkimuksen painopisteet

Rakennustekniikan laitoksella tutkimus suuntautuu mm. seuraaviin teemoihin: mineraalipohjaiset materiaalit, mekaniikka, rakennesuunnittelu, betonitekniikka, puurakentaminen, teräsrakenteet, sillanrakennus, rakennusfysiikka, rakentamisen tuotantotalous, paloturvallisuus, sisäilman laatu, energiatehokkaat rakennukset.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Useita kursseja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä alan yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

Tutustu meihin

Sara Troberg at the Moynihan Station jobsite in New York

Sara Troberg

A master's degree in the field of construction took Sara Troberg from Otaniemi to New York.

Opiskelu Aallossa
Student James Roney cross-country skiing

Rakennustekniikan opiskelun lisäksi James Roney pelaa biljardia Aallossa

Kiinnostus Suomessa asumista kohtaan toi James Roneyn Yhdysvalloista Aaltoon maisteriopintoihin.

Ihmiset
Haku maisterikoulutuksiin

Juttele Aallon opiskelijoiden kanssa!

Oletko pohtinut, millaista on opiskella Aalto-yliopistossa tai mietitkö, millaista opiskelijaelämä Otaniemen kampuksella tai Mikkelin toimipisteessä mahtaa olla? Tule juttelemaan opiskelijalähettiläidemme kanssa!

Juttele opiskelijoidemme kanssa!
Aalto students walking at campus during summer

Ohjelman valintaperusteet

Valinta ylempään tutkintoon johtaviin maisteriohjelmiin perustuu pääsääntöisesti aiempien opintojen perusteella saatuun näyttöön ja toteutetaan todistusvalintana, ilman pääsykoetta. Valintaprosessissa tarkistetaan ensin yleinen hakukelpoisuus, minkä jälkeen kelpoiset hakemukset arvioidaan hakukohteissa.

Maisterivaiheen valinnoissa käytetään keväällä 2023 seuraavia akateemisen arvioinnin valintakriteerejä:

  • Opintomenestys hakukelpoisuuden antavassa tutkinnossa
  • Aiempien opintojen soveltuvuus; Aiempien opintojen laatu ja määrä suhteessa hakukohteeseen
  • Yliopisto/korkeakoulu; Hakukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu korkeasta opetuksen ja tutkimuksen tasosta tunnustetussa korkeakoulussa
  • Soveltuvuus; Soveltuvuus, sitoutuminen ja motivaatio hakukohteeseen.

Tarkemmat valintaperusteet muun muassa vaadittavien hakuliitteiden osalta löytyvät ohjelman englanninkielisestä kuvauksesta.

Huom! Motivaatiokirje ja cv ovat tämän hakukohteen pakollisia ohjelmakohtaisia liitteitä.

Katso lisätietoja hakukohteen englanninkielisiltä sivuilta

Yhteystiedot

Gerhard Fink

Professori, koulutusohjelman johtaja

[email protected]

Katri Koistinen

koulutusohjelman suunnittelija (ohjelman sisältö ja opinnot)

[email protected]

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Lisätietoja hakumenettelystä, pakollisista hakudokumenteista ym.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu