Ansökningsservice

Landspecifika krav för dokument

Instruktioner variera beroende i vilket land sökande har avlaggat examen.
Aalto University students. Photo by A Toivonen.

Bestyrkta kopior efter att antagningsresultatet för magisterprogrammen har publicerats

I ansökningsskedet bör ursprungliga studieintyg skannas i färg och laddas upp i ansökningssystemet.

Efter antagningsresultatet för magisterprogrammen har publicerats, bör bara de antagna sökande skicka bestyrkta pappersbilagor före tidsfristens slut. Se tidsfrister på sidan: anvisningarna för bestyrkta bilagor.

Landet i vilket  du har avlagt din examen påverkar hur bilagorna bör levereras till Aalto-universitetet och alla som ha blivit antagna bör kontrollera landspecifika krav för bilagor. På listan nedan kan du hitta alla länderna, i vilka avlagda högskoleexamina har landspecifika krav för bilagor. Det finns ett landspecifikt krav också för examen avlagd i Finland.

Ifall ett landspecifikt krav angår endast ett dokument (till exempel ett studieprestationsutdrag), skicka in alla andra utbildningsdokument som krävs (till exempel ett examensintyg) enligt de anvisningarna för bestyrkta bilagor.

Ifall du skickar bilagorna från att land utanför EU, rekommenderar vi att använda kurirservice, (t.ex. DHL, UPS) istället för vanlig post.

Mer information

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2024 är 30.11.2023 - 2.1.2024.

Aalto University students on campus. Photo by Aleksi Poutanen.

Bestyrkta kopior som lämnas in efter att resultaten av antagningen offentliggjorts

Efter att antagningsresultatet för magisterprogrammen har publicerats, de antagna sökande bör skicka bestyrkta bilagor.

Students on Aalto University campus. Photo by A Toivonen.

Kontaktuppgifter till ansökningsservice

Här hittar du kontaktuppgifter till ansökningsservice.

Aalto University campus. Photo by Mikko Raskinen
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: