Ansökningsservice

Landspecifika krav för dokument

Instruktioner variera beroende i vilket land sökande har avlaggat examen.
Aalto logo on campus. Photo by Mikko Raskinen.

I ansökningsskedet bör ursprungliga studieintyg skannas i färg och laddas upp i ansökningssystemet. Efter antagningsresultatet har publicerats, bör bara de antagna sökande skicka bestyrkta pappersbilagor före tidsfristens slut.

Landet i vilket  du har avlagt din examen påverkar hur bilagorna bör levereras till Aalto-universitetet och alla som ha blivit antagna bör kontrollera landspecifika krav för bilagor. På listan nedan kan du hitta alla länderna, i vilka avlagda högskoleexamina har landspecifika krav för bilagor. Det finns ett landspecifikt krav också för examen avlagd i Finland.

Ifall ett landspecifikt krav angår endast ett dokument (till exempel ett studieprestationsutdrag), skicka in alla andra utbildningsdokument som krävs (till exempel ett examensintyg) enligt de anvisningarna för bestyrkta bilagor.

Mer information

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets tvååriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2022 är 1.12.2021 - 3.1.2022.

Aalto University Master students

Bestyrkta kopior som lämnas in efter att resultaten av antagningen offentliggjorts

Efter att antagningsresultatet för magisterprogrammen har publicerats, de antagna sökande bör skicka bestyrkta pappersbilagor.

Aalto University students on campus. Photo by Unto Raitio.

Kontaktuppgifter till ansökningsservice

Här hittar du kontaktuppgifter till ansökningsservice.

Undergraduate centre, Otakaari 1. Photo by Mikko Raskinen.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat