Ansökningsservice

Landspecifika krav för dokument

Landet du har avlagt din examen i påverkar hur bilagorna måste levereras till Aalto-universitetet. På listan nedan kan du hitta alla länderna, i vilka avlagda högskoleexamina har landspecifika krav för bilagor.

Ifall ett landspecifikt krav angår endast ett dokument (till exempel ett studieprestationsutdrag), leverera alla andra utbildningsdokument som krävs enligt de allmänna anvisningarna.

Ansökan till magisterutbildning

Aalto University Master students

Ansökan till magisterutbildning

Ansökan till Aalto-universitetets två-åriga magisterprogram görs inom ramen för universitetets magisteransökan, som ordnas en gång per år. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2020 är 2.12.2019–3.1.2020.

Studera vid Aalto
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat