Studera vid Aalto

Anvisningar för begäran om omprövning

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till.
Aalto University School of Business building, photo by Mikko Raski
Aalto-yliopiston Kandidaattikeskus, portaat

Begäran om omprövning gällande antagningen till kandidatutbildning 2024

Anvisningar för begäran om omprövning. Syftet med omprövningsförfarandet är att ge den sökande en möjlighet att åberopa ett eventuellt fel i beslutsfattandet för att få det felaktiga beslutet korrigerat.

Ansökningsservice
Aalto students. Photo by Unto Rautio.

Begäran om omprövning gällande antagningen till magisterutbildning 2024

Det är möjligt att begära omprövning av ett antagningsbeslut inom 14 dagar från det att resultaten har offentliggjorts.

Syftet med det skriftliga omprövningsförfarandet är att ge den sökande en möjlighet att åberopa ett fel i beslutsfattandet för att få ett felaktigt beslut korrigerat.

Ansökningsservice
Ohje oikaisun hakemiseen, syksyn yhteishaku 2020

Anvisningar för begäran om omprövning, gemensamma antagning höst 2023

Anvisningar för begäran om omprövning. Syftet med omprövningsförfarandet är att ge den sökande en möjlighet att åberopa ett eventuellt fel i beslutsfattandet för att få det felaktiga beslutet korrigerat.

Ansökningsservice
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: