Studera vid Aalto

Anvisningar för begäran om omprövning

Överklagande av antagningsbeslut, ansökan till magisterutbildning 2020

Syftet med det skriftliga omprövningsförfarandet är att ge den sökande en möjlighet att åberopa ett eventuellt fel i beslutsfattandet för att få det felaktiga beslutet korrigerat. Begäran om omprövning ska inte användas i syfte att få respons eller tilläggsinformation om antagningen.

Det är möjligt att begära omprövning av ett antagningsbeslut inom 14 dagar från det att resultaten har offentliggjorts.Begäran måste anlända till universitetet inom utsatt tid.

I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den.

Antagningsbesluten, och besluten om rättelse, fattas på basis av uppgifter som den sökande har lämnat in till universitet inom ansökningstiden och inom tidsfristen för inlämning av bilagor (den 10 januari 2020) eller inom den tidsfrist som anges i begäran om komplettering, om den studerande har fått en sådan. Efter dessa datum är det inte längre möjligt att lämna in fler dokument som stöd för begäran om rättelse.

Ett beslut får inte överklagas genom besvär, om det gäller stipendier.

Resultaten från antagningen av studerande till magisternivån publiceras onsdagen den 30 mars 2020. Begäran om omprövning ska lämnas in senast den 14 april 2020 kl. 15.00 på adressen: Aalto-universitetet, Registratur, PB 11000, 00076 Aalto (besöksadress: Otsvängen 1 B, 02150 Esbo, öppet vardagar kl. 9.00-15.00) eller per e-post till [email protected]

Beroende på utbildningsområdet rubriksätt e-postmeddelandet eller skriv på kuvertet: “Antagning 2020 – överklagande av antagningsbeslut”.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat