Studera vid Aalto

Anvisningar för begäran om omprövning

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till.
Aalto University School of Business building, photo by Mikko Raski

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat