Opiskelu Aallossa

Ohje oikaisun hakemiseen

Aalto University School of Business building, photo by Mikko Raski

Oikaisun hakeminen, maisterikoulutuksen opiskelijavalinta 2020

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen tai lisätietojen saamiseksi valinnasta.

Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnön tulee olla perillä annetussa määräajassa.

Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama.

Valintapäätökset, ja päätökset oikaisupyyntöihin, tehdään niiden tietojen perusteella, jotka hakija on toimittanut yliopistolle hakuaikana ja liitteiden toimittamisen määräaikaan 10.1.2020 mennessä ja mikäli hakija on saanut täydennyspyynnön, sellaisessa täydennyspyynnössä mainitun myöhäisemmän määräajan kuluessa. Näiden aikarajojen jälkeen ei voi toimittaa uusia asiakirjoja oikaisupyynnön tueksi.

Apurahaa koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Aalto-yliopiston maisterikoulutuksen opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan 30.3.2020. Valintaa koskevan oikaisupyynnön tulee saapua 14.4.2020 kello 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen: Aalto-yliopisto, Kirjaamo, PL 11000, 00076 Aalto.

Sähköpostiviestin otsikoksi tai kirjekuoreen tulee merkitä: ”2020 maisterihaun oikaisupyyntö”.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu