Programme director's handbook

Utvärdering av undervisning och lärande – TEE

Målet med TEE 2020 -utvärderingen är att identifiera utvecklingsbehov i utbildning och undervisning vid Aalto samt lyfta fram och utvärdera resultaten under Aaltos 10 år.
A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

TEE 2020 -utvärderingen är en del av Aaltos utvärderingskontinuum där den senaste mer omfattande utvärderingen av undervisning och lärande har gjorts år 2011. TEE 2020 syftar på att stödja den strategiska utvecklingen av utbildningen på samtliga utbildningsnivåer vid Aalto. Resultaten av utvärderingen tas i beaktande i planeringen av undervisningsprogrammet för 2022-2024.

Utvärderingens centrala områden är:

  1. Ledningen av utbildningsprogrammen, inklusive hur framtidens arbetslivs- och kunskapsbehov tas i beaktande
  2. Tillväxten av studerandenas kompetens och kunskap
  3. Tillgång och möjligheter till multidisciplinära studier
  4. Flytet i studierna

TEE 2020 -utvärderingen har också en nära koppling till Aalto-universitetets nya strategi för lärande och utbildning, men ett mål att kartlägga nuläget i utbildningen och identifiera utvecklingsbehov. Vidare länkas TEE 2020 ihop med forskningens olika fokusområden som utmynnades som resultat av utvärderingen av forskningen, den konstnärliga verksamheten och den samhälleliga inverkan (RAI 2018). Syftet är att intensifiera kopplingen mellan utbildningen och forskningen vid Aalto.

Organisation

Den operativa ledningen av projektet handhas av Heidi Rontu, projektets styrgrupp är Styrgruppen för lärandet (LESG) och den strategiska styrgruppen är universitetets operativa ledningsgruppen (PMT). Projektet har också en arbetsgrupp som utgörs av representanter för samtliga högskolor vid Aalto, studerandenrepresentation och stöd från Lärandeservice.

Projektets olika faser och tidtabell

TEE 2020 -utvärderingen utgörs av två interna utvärdernigsfaser och två externa. Den interna utvärderingen kommer i gång i början av 2020 med en självutvärdering av alla utbildningsprogrammen vid Aalto (jan-mars). Programmen får sammanfattande feedback på självutvärderingen, varefter programmen gör en kamratutvärdering med ett annat utbildningsprogram (april-juni). Slutresultatet av de interna faserna är att programmen gör en analytisk sammanfattning an nuläget med en vision för den framtida utvecklingen. Den första externa utvärderingsfasen (aug-sept) har olika intressegrupper som utvärderare av Aaltos utbildning. Den andra externa och sista utvärderingsfasen i TEE 2020 är internationell, och omfattar också ett besök av en internationell utvärderingspanel i Otnäs.

 Aalto University Teaching and Education Evaluation (2010-2011), Learning Together - towards enchancing the co-creation of education (.pdf, aaltodoc.aalto.fi)

Information om TEE 2020 uppdateras huvudsakligen på de engelskspråkiga sidorna.

Ytterligare information om TEE 2020:

Heidi Rontu FD, Docent
Projektdirektör, utvecklingsprojekt inom utbildning
Lärandetjänster vid Aalto-universitetet
[email protected], +358 50 307 7875

 

Aalto University, TEE 2020 project path

The focus of TEE 2020 is on:

  1. Programme (portfolio) management including capability in anticipating the future of work and knowledge requirements
  2. Competence accumulation in the degree programmes
  3. Ways of implementing multidisciplinarity in education
  4. Fluency in studies

TEE 2020 links to Aalto University's new strategy for education, aiming at providing the current status of education and identifying development needs.

Organisation

The operational head of the project is Heidi Rontu, the steering group of the project is Learning Steering Group (LESG) and the strategic steering is conducted by the President's Management Team. The project has also a workgroup with representatives from all six Aalto schools, a student representative and learning services support. The TEE 2020 project is bridging over to the (research) focus areas of Aalto University, identified in the  Research, Art and Impact (RAI) Assessment in 2018. The target is to bring education more closely connected to research.

The workgroup:
Aalto ARTS: Sanna Pesonen
Aalto BIZ: Riikka Leikola
Aalto CHEM: Alexander Frey/ Antti Karttunen
Aalto ELEC: Kirsti Keltikangas
Aalto ENG: Kirsi Virrantaus
Aalto SCI: Mikko Jääskeläinen
Student: Milja Leinonen
Learning Services: Noora Jaakkola, Heidi Rontu, Johanna Söderholm, Minna Söderqvist, Sara Rönkkönen

Phases and timeline

The TEE 2020 project consists of  four evaluation phases, of which the first two phases are internal, and the last two phases external. The first internal evaluation phase is programme self-evaluation which is conducted in January-May 2020. The second internal evaluation phase is programme peer review in May-September 2020, resulting in a summary of the peer review and vision for each degree programme of Aalto University. After the internal evaluation phases the evaluation exercise continues with an external stakeholder review in October 2020 and the evaluation is finalised by a site visit of an international evaluation panel in December 2020. The panel’s visit will result in an evaluation report with development recommendations. The report of the whole TEE 2020  project with conclusions and recommendations for the development of education at Aalto University will be published at the beginning of 2021.

Support for the evaluation

For the evaluation it is recommended that the programme uses uses available background data in the evaluation, e.g. the Online Reporting Tool for Programme Management, results from the AllWell?-survey, other relevant data such as TEK and SEFE surveys. More detailed information can be found on the page programme self-evaluation.

Aalto University Teaching and Education Evaluation 2010-2011

The project report of the previous TEE Evaluation (2010-2011) Learning Together - towards enchancing the co-creation of education (.pdf, aaltodoc.aalto.fi) is also available as hard copy at the Learning Centre Library Services.

For more information please contact:

Heidi Rontu, PhD, Docent
Head of Education Development Ventures, Learning services
[email protected], tel. +358 50 307 7875

Aalto University, photo Unto Rautio

Programme self-evaluation and programme vision – TEE 2020

The target of the programme self-evaluation is to conduct a critical analysis of the status of the programme and to identify best practices and potential challenges in the programme.

Programme director's handbook
two students building a robotic device photo: unto rautio / Aalto University

Peer review - TEE 2020

The internal peer review is a review of the programme self-evaluation between two programmes. The schedule of the peer evaluation is May to September 2020. The peer evaluation can be conducted digitally, if needed. The peer evaluation is supported by external facilitation. The facilitation will schedule and coordinate the evaluation, and also produce the summary of the peer evaluation.

Programme director's handbook
Ekonominaukio 1 staircase to 1st floor. Photo by Unto Rautio.

Stakeholder review - TEE 2020

The stakeholder review aims at an evaluation of Aalto University current programme portfolio and visions for future.

Programme director's handbook
Kandidaattikeskus

International review - TEE 2020

The international review is conducted as a remote visit at the university with the target of assessing Aalto’s programme portfolio and education offerings from an international perspective.

Programme director's handbook

Rapporten från utvärderingen av undervisning och lärande (TEE 2020) har publicerats

TEE 2020 är en del av Aaltos kontinuerliga utvärderingsprocess, där den senaste heltäckande utvärderingen av utbildningen gjordes 2011.

Read more
Kuva: Unto Rautio
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat