Nyheter

Vid Aalto-universitetet inrättas en unik professur i ägarskap

Professuren som inrättas med gåvomedel främjar akademisk forskning och undervisning på hög nivå och förstärker finländsk ägarskapskompetens och ägarskapskultur.
Kuvassa näkyy Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu talvella dronella kuvattuna. Kuvan otti Roope Kiviranta Aalto-yliopistosta.
Aalto-universitetets handelshögskola i Otnäs på adressen Ekonomplatsen 1. Bild: Roope Kiviranta / Aalto-universitetet.

Vid Aalto-universitetet inrättas en unik professur i ägarskap. Professuren som inrättas med gåvomedel förläggs till Handelshögskolan. Den nya professuren inlemmar ägarskap som en organisk del av den akademiska forskningen och undervisningen, förstärker finländsk ägarskapskompetens och ägarskapskultur och producerar forskningsdata av hög kvalitet till underlag för samhällsdebatten och beslutsfattandet.

Ägarskap är en oskiljaktig del av marknadsekonomin och dess betydelse understryks av de internationella kapitalflödena. Också ekonomins digitalisering ökar ägarskapets olika former, fenomen och möjligheter – men också hoten.

Enligt Timo Korkeamäki, dekanus för Handelshögskolan, kommer den nya professuren att ha en central roll i produktionen av akademisk toppforskning inom ägarskapstemat och i att förankra forskningsresultaten i samhällets beslutsfattande.

"Det finns förvånansvärt litet vetenskapliga studier av hög kvalitet om hur ägarskapets olika former inverkar på företagens verksamhet och framgång som arbetsgivare, tillväxtmotorer och skattebetalare. Den nya professuren fyller den här luckan och fungerar också som ledstjärna för den forskning och undervisning som är knuten till ägarskapstemat såväl i Aaltos interna som i nationella och internationella nätverk", säger Korkeamäki.

Unik professsur

Far till projektet gällande en ägarskapsprofessur är Tero Luoma, som skrivit en bok om ägande. Han har tillsammans med Lari Raitavuo som hör till Ensto Invests ägare letat upp aktörer som stöder projektet. Den nya professuren inrättas med hjälp av donationer från flera organisationer, stiftelser, företag och privatpersoner. Professuren har stötts av bland annat Jenny och Antti Wihuris stiftelse, Saastamoinenstiftelsen, Börsstiftelsen, Familjeföretagens förbund, Finlands Näringsliv EK, Oras Invest, Ensto Invest och stiftelsen Yksityisyrittäjäin säätiö.
Här hittar du mera information om donationer och en uppdaterad lista på donatorer (på engelska).För professurprojektet grundades en styrgrupp där Familjeföretagens förbund, Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland, Börsstiftelsen, Pääomasijoittajat och Finnish Business Angels Network FiBAN ingår.

"I hela världen har det hittills inte funnits någon professur i ägarskap och vi ville att en sådan inrättas i Finland. Professuren är en bestående satsning på finländsk ägarskapskompetens som sträcker sig till kommande generationer. Med styrgruppen gick vi igenom sju finländska universitet och sökte den bästa platsen för professuren. Aalto stod ut med sin ambition, internationalism och förmåga att sömlöst integrera professuren i den övriga undervisningen och forskningen", berättar Tero Luoma.

Enligt Lari Raitavuo har ägare framöver i och med professuren bättre möjligheter att bygga upp sin ägarskapskompetens och växa som ägare.

"Som ung ägare av ett familjeföretag vill jag också själv utvecklas till en bättre ägare. Kunskap som grundar sig på forskningsrön och bästa internationella praxis ger viktig kompetens för det praktiska arbetet."

Med en donation kan du stöda ägarskapskompetens

Aalto-universitetets professurer har traditionellt fått donationer av främst stiftelser, företag och föreningar. Nu kan också privatpersoner genom en donation till Handelshögskolan som riktas till professuren i ägarskap stöda professuren och skapandet av det kompetenscenter som ska byggas kring den.

"Kompetensen i Finland på det här viktiga området kan nu stödas med såväl små som större donationer", säger Timo Korkeamäki.

Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä anser att professuren i ägarskap har stor betydelse.

"Ägandet är viktigt för sysselsättningen, investeringarna, skatte- och exportintäkterna och för hela samhällets välbefinnande. Därför är det storartat att Finland får den första professuren som fokuserar på forskning och undervisning på området. Jag riktar ett varmt tack till ägarskapsprofessurens initiativtagare och donatorer."

Professuren i ägarskap är på heltid och donationerna tryggar dess grundfinansiering för 20 år framåt. Professorns rekryteringsprocess har redan börjat och den nya professorn ska inleda sitt uppdrag senast i början av år 2022.

Donatorernas tankar om ägarskap

Enligt Arto Mäenmaa, ombudsman vid Jenny och Antti Wihuris fond, har det vem som äger företagen en stor betydelse för allas vår vardag.

"Vi är en stiftelse med företagarbakgrund och ett övergripande intresse för samhällets välmående och vi anser att det är ytterst viktigt att det finns en omfattande förståelse för ägarskapets samhälleliga betydelse", säger Mäenmaa. 

Jyri Häkämies, verkställande direktör för Finlands Näringsliv EK, konstaterar att betydelsen och uppskattningen av företagsamhet har förstärkts i Finland men att uppskattningen av ägarskapet inte har ökat i samma takt. 

"Ägarnas betydelse som skapare och förstärkare av företagsverksamhet behöver åtgärdas. Därför vill EK vara med som donator i att inrätta denna professur. Vi tror att professuren kommer att skapa förståelse för ägarskap i samhället och att detta leder till beslut som främjar det finska ägarskapet", säger Häkämies.   

Enligt Börsstiftelsens verkställande direktör Sari Lounasmeri kan alla i Finland vara ägare. 

"Finland är på väg till ett bredbottnatt ägarskapssamhälle där alla kan äga börsaktier. Genom att äga kan man både bli förmögen och påverka.  Donationerna till ägarskapsprofessuren avspeglar det finländska ägandet - alla kan komma med med en liten summa, tillsammans kan vi små göra någonting stort", säger Lounasmeri.  

"Sådana här initiativ är livsviktiga för Finland i dessa svåra tider. De skapar framtidstro", säger Saastamoinenstiftelsens ordförande Petteri Karttunen

 

Mera information:

Dekanus Timo Korkeamäki, Aalto-universitetets handelshögskola
[email protected]
040 483 4060

Säkrast anträffbar måndag 8.2.2021 kl. 8.30-9.30 och kl. 11-12.

Styrgruppens ordförande Tero Luoma
[email protected]
050 344 9993

Information om donationer:

Helena Salminen, Donor Engagement Manager
[email protected]
050 475 7108

Läs mer om donationer och donera till ägarskapsprofessuren:

People and public artwork Donors' Wall at the School of Business.

Endowed professorship in ownership

Aalto University has established a unique professorship in ownership.

School of Business
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

A dog and two researchers. Photo: Aalto University/Mikko Raskinen
Forskning och konst Publicerat:

Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet beviljas finansiering av Finlands Akademi för banbrytande och mångvetenskaplig forskning om människors och djurs välmående i arbetet

Astrid Huopalainen, biträdande professor vid Aalto-universitetet, Linda Tallberg, biträdande professor vid Hanken och Anna Hielm-Björkman, docent vid Helsingfors universitet, har beviljats 840 000 euro i akademiprojektfinansiering av Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle.
Opiskelijoita kävelemässä vihreiden puiden alla
Studier Publicerat:

Donationer möjliggör utbytesstudier till alla studenter

Internationella utbytesstudier är en väsentlig del av studierna för många studerande vid Handelshögskolan.
Illustration image of an early autumn day, depicting Otakaari 2B from the opposite side of Tietotie. Some leaves are on the ground, there are people walking on campus, undistinguishable faces.
Campus, Universitetet Publicerat:

Föreslå ett nytt namn för byggnaden på Otsvängen 2B

Skicka in ditt namnförslag senast 14.6!
Logo
Studier, Universitetet Publicerat: