Nyheter

Utbudet av klimatkurser breddas: Aalto och 17 andra universitet samarbetar som Klimatuniversitet

Nätverket Klimatuniversitetet (Climate University) som koordineras av Helsingfors universitet har slutit samarbetsavtal för undervisning mellan 18 olika universitet. I och med de nya avtalen kommer de flesta universitetsstudenter i Finland att ha tillgång till nätverkets kurser om klimat- och hållbarhetsteman.
Ilmastoyliopiston logo

Utbudet av klimat- och hållbarhetsrelaterade kurser breddas vid Aalto-universitetet med klimatuniversitet-nätverket. De första klimatuniversitetskurserna som är öppna för alla studerande vid samarbetsuniversiteten kommer att starta i januari 2022, och registreringen för dem är öppen nu. Sakkunniga vid de olika högskolorna har planerat innehållet i kurserna i samarbete med varandra. INAR, Centret för atmosfärvetenskaper vid Helsingfors universitet, står som administrerande organisation för nätverket.

- Klimatet är ett invecklat system och klimatförändringen berör oss alla. Därför är det väsentligt att höja medvetenhet om och insikt i den. Climate University är ett mycket gott verktyg och en bra helhet för detta, säger INAR:s direktör, akademiprofessor Markku Kulmala.

De första kurserna inom Klimatuniversitetet är:

  • Leadership for sustainable change (Helsingfors universitet har huvudansvar)
  • SystemsChange.now (Aalto-universitetet)
  • ClimateComms.now / Ilmastoviestintä.nyt (Oulun yliopisto)

Den första kursen fokuserar på lösningar på systemnivå

Aalto-universitetet har varit involverat i nätverket sedan det etablerades 2018, och har varit en nyckelspelare i implementeringen av SystemsChange.now-kursen.

- Klimatförändringar måste ses som ett systemproblem, och Klimatuniversitetets mångfacetterade nätverk ger en utmärkt ram för undervisningen i det. Det har varit inspirerande att vara med och lansera en ny sorts undervisningssamverkan, säger Antti Punkka, professor i operations forskning.

Studier öppna för alla

Kursmaterialen är öppna för alla, men för att kunna få studiepoäng för kurserna måste man vara inskriven vid något av samarbetsuniversiteten eller i öppna universitetet. Kurserna fungerar huvudsakligen på webben, men utöver distansuppgifter erbjuder de ansvariga lärarna också undervisning i realtid och betygsätter studieprestationerna.

Kurserna vid Klimatuniversitetet passar studerande, lärare och dem som redan är i arbetslivet, som är intresserade av klimatförändrings- och hållbarhetsteman. Kurserna hålls till största del på engelska, men översättningar till svenska och finska är under arbete.

-Hållbarhetsutmaningar är mångdimensionella och kräver multidisciplinär expertis. Det är viktigt för oss att vara med och främja hållbarhetsundervisningen. Aalto-universitetet värderar högt detta samarbete mellan universiteten, säger Petri Suomala Aalto-universitetets vicerektor för utbildning.

18 universitet inblandade

Förutom Helsingfors universitet deltar Aalto-universitetet, Haaga-Helia ammattakorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Östra Finlands universitet, Jyväskylä universitet, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapplands universitet, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Uleåborgs universitet, Svenska handelshögskolan, Konstuniversitetet, Tammerfors universitet, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo universitet samt Vasa universitet.

Den akademiska rektorn för Östra Finlands universitet Tapio Määttä har för sin del agerat för att etablera nätverkets funktioner och åstadkomma samarbetsavtal. Han anser att nätverkets verksamhetsprincip är föredömlig.

- Studierna som produceras i de olika högskolorna finns brett tillgängliga för alla studeranden vid högskolorna inom nätverket.  Nätverket har också inspirerat lärarna till att utveckla gemensamma studieavsnitt, säger Määttä.

- Det är mycket bra att de flesta finländska universitet och yrkeshögskolor är med i nätverket. Det ger en god grund för att bli en global påverkare, tillägger Kulmala.

Klimatuniversitetets hållbarhets- och klimatkurser

Instruktion för anmälan till kurserna

Mer information:

Professor Antti Punkka, Aalto-universitet
[email protected]

Universitetslektor Laura Riuttanen, Helsingfors Universitet
+358 50 415 4746
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Nya teknologie hedersdoktorer
Pris och utmärkelser, Pressmeddelanden Publicerat:

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniella promotion i juni.
Hymyilevä Raili Pönni seisoo neuvotteluhuoneessa, taustalla näkyy ikkunasta Dipolin piha-aluetta.
Utnämningar, Pressmeddelanden Publicerat:

Raili Pönni har utnämnts till utvecklingschef vid Aalto-universitetet

Raili Pönni har tidigare varit planeringschef och ställföreträdande utvecklingschef vid universitetet.
Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.
Two students standing next to a train studying a map.
Studier Publicerat:

Hoppa på Unite! tåget från Barcelona till Grenoble - ansök senast den 7 april

Följ med på resan mot hållbar mobilitet och interkulturalitet på Unite! tåget.