Nyheter

Tuula Teeri, rektor för Aalto-universitetet: Samhället behöver kritiska tänkare

Rektor Tuula Teeri och AUS ordf. Milja Asikainen samtalade om universitetets uppgifter och samhälleliga genomslag vid inskriptionen inför läsåret.
aalto_university_opening_ceremony_06-9-2016_photo_mikko_raskinen_007_sv.jpg

Tuula Teeri och Milja Asikainen var bekymrade över att trots att dagens moderna samhällen är uppbyggda och ska vara uppbyggda på kunskap, förefaller värdesättningen av kunskap i sig och som grund för den samhälleliga utvecklingen minska. Såväl den allmänna opinionen som beslutsfattarna bryr sig i allt mindre grad om kunskap eller om hur saker och ting verkligen står till.

Tuula Teeri betonade att grunden för universitetens existens ligger i utbildningen av generationer av kritiska tänkare – tänkare som är tillräckligt djärva och självsäkra för att försvara informationssamhället. Dagens samhälle behöver kritiska tänkare antagligen i högre grad än någonsin förut: ”Det är universitetens skyldighet att trygga informationssamhället, utveckla ny kunskap och kräva att beslutsfattandet ska basera sig på kunskap”, säger Tuula Teeri. Milja Asikainen tillägger: ” Universiteten borde istället för att instämma ta en större roll än nu i att styra den offentliga debatten”.

Undervisnings- och kulturministeriet kommer framöver att utvärdera genomslagskraften hos forskningen och utbildningen vid universiteten i större omfattning än tidigare. Tuula Teeri kommenterar: ”Över hälften av finansieringen av vår kärnverksamhet kommer från ministeriet. Enligt lagen ingår forskning, utbildning och växelverkan med samhället i vår kärnverksamhet. Det är avgörande för Finlands framgång att vi på sakliga grunder gör oss förtjänta av ministeriets finansiering för genomförandet av alla våra uppgifter.”

Aalto-universitetet har genom att utveckla ett innovationsekosystem lyckats bra med att generera värde genom forskning och utbildning. Över hälften av de Finlands företag som har sin utgångspunkt i universiteten har sitt upphov i Aalto-universitetet. Vår gemenskap av studerande har skapat det välkända Slush, som så avsevärt har förändrat finländarnas allmänna attityd gentemot företagande. Det mervärde som Aalto-gemenskapen genererar för företagen är också betydande.

Framtidens arbetsgivare behöver den kompetens som universitetsstudier ger

Tuula Teeri påminde även om universitetets andra uppgift: att ge dem som utexamineras sådan kompetens som framtidens arbetsgivare behöver. På Aalto-universitetet utbildar vi framtidens aktörer. Vårt mål är kvalitativt kunnande inom olika fackområden med komplettering av konst, kreativitet, flervetenskapligt samarbete och entreprenörskap. ”En sådan utbildning där studerandena själva kan påverka sina studieprogram ger dem även medel att förändra världen. Jag är säker på att detta ökar universitetets genomslag och vikten av vår utbildning”, säger hon.

Milja Asikainen ansåg att även arbete vid sidan av studierna och aktivitet i studentorganisationer ger sådana lärdomar som behövs i framtidens arbetsliv, såsom färdighet i teamarbete, social kompetens och ledarskap i grupper och projekt.

Tuula Teeris centrala teser: Politiker måste intressera sig för att öppna en diskussion med sakkunniga både i Finland och internationellt sett. Eftersom konkurrensen är global, är det skäl för beslutsfattarna att lyssna på råd från omvärlden. Det behövs en inhemsk debatt som skapar en djärv bild av framtiden och samtidigt ger en bas för forsknings- och innovationssystemet på lång sikt. Dessutom behövs en vision och en plan för att förverkliga den, en plan som bär över regeringar och regeringsprogram.

Milja Asikainens centrala teser: Universiteten är livsviktiga för att världens problem ska kunna lösas. Aalto-samfundet bär en del ansvaret för att bildning och vetenskap värderas tillräckligt högt. Det är viktigt att få även studerandena att bli intresserade av samhället.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen framförde statsmaktens hälsning vid inskriptionen.

Rektor Tuula Teeri utnämnde professor Juha Varto vid Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur till Aalto-professor som erkänsla för hans betydande meriter inom forskningen och undervisningen i bildkonstpedagogik samt hans banbrytande arbete inom områdena för humanvetenskapernas metodologi, estetik och filosofi. Temat för professor Vartos Aalto-föredrag var ”Från flervetenskaplighet till tvärvetenskaplighet”.

Vid inskriptionen utdelades dessutom priser till universitetets personal. Priset Årets Aalto-gärning 2016 gick till chefen för internationella ärenden Mari-Anna Suurmunne, vicerektor Hannu Seristö och professor Turkka Keinonen.  Priset gavs som erkänsla för deras kunniga verksamhet vid grundandet av Shanghai International College of Design and Innovation (D&I), ett internationellt institut inom design och innovationer.

Vid inskriptionen utdelades även priset framgångens möjliggörare för år 2016. Detta pris gavs till Aalto-universitetets placeringsteam – placeringsdirektör Kati Eriksson samt portföljförvaltarna Iivo Paukkeri och Lauri Ehanti. Motiveringen var att placeringsteamet har visat utmärkt yrkesskicklighet och ansvarsfullhet i sitt arbete och baserar sitt arbete på forskningsbaserad information.

Videon om inskriptionen (Aaltos YouTube-kanal)

Mer information:

Tuula Teeri, rektor, Aalto-universitetet
tfn 050 452 4690 (assistent Hely Kilpeläinen)
[email protected]

Milja Asikainen, ordförande, AUS
tfn 050 520 9420
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Nya teknologie hedersdoktorer
Pris och utmärkelser, Pressmeddelanden Publicerat:

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniella promotion i juni.
Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.
Kuvassa opiskelijoita kauppakorkeakoulun lukusalissa, Aalto-yliopisto/ Aino Huovio
Samarbete, Pressmeddelanden, Studier, Universitetet Publicerat:
Ilkka Niemelä in his official black ceremony clothes giving speech
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Ilkka Niemeläs budskap till Finlands regering: Innovationer och den hållbara tillväxten försvinner om riktlinjerna för invandring genomförs

Internationaliseringen har påskyndat uppkomsten av nya innovationer och röjt banan för många finländska tillväxtföretag som fått sin början vid Aalto. Av Aalto-universitetets akademiska personal är redan nästan hälften från ett annat land än Finland och Aalto har studerande från över 100 länder.