Nyheter

Teppo Heiskanen har utnämnts till direktör för fundraising

Heiskanen tillträder sin nya position den 11 januari 2016.

Teppo Heiskanen (f. 1964) svarar för uppbyggnaden och ledningen av universitetets kapitalanskaffning och verksamhet i fråga om donatorförhållanden samt för att universitetets kapitalanskaffningsprojekt genomförs på ett resultatrikt sätt.

Heiskanen har varit direktör vid Nordiska ministerrådet och haft uppdrag i Danmark och Litauen under 2003–2011. Han svarade då bland annat för anskaffningen av finansieringen för European Humanities University. Han har tidigare varit anställd vid Helsingfors universitet som bland annat förvaltningsdirektör vid teologiska fakulteten. Under de senaste fyra åren har hans företag bjudit ut tjänster till högskolesektorn i anslutning till kapitalanskaffning och internationella projekt.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Mikko Raskinen
Campus, Universitetet Publicerat:

Skrotcykelinsamlingen är här igen!

Skrotcykelinsamlingen på Otnäs campus har dragit igång igen. Avsikten är att underlätta vardagen för områdets aktiva cyklister och främja en bättre cykelparkeringskultur.
Opiskelijoita pyöräilemässä kampuksella.
Campus, Universitetet Publicerat:

Dags att rösta! Hur ska vi använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande?

I början av hösten 2023 fick de studerande komma med idéer för hur universitetet ska använda 13 000 euro för att främja de studerandes välbefinnande på campus. Nu är det dags att rösta fram en idé som ska förverkligas på campus under våren 2024 .
Gabriele Del Brenna
Studier Publicerat:

I sitt jobb som akustikplanerare utnyttjar Gabriele Del Brenna de färdigheter han lärt sig i Aalto

"Finland är en unik plats där studentlivet blomstrar" säger Gabriele Del Brenna. I den här intervjun berättar han om sina studier i huvudämnet Acoustics and Audiotechnology och ger tips om hur internationella experter får jobb efter utexamineringen.
A yellow sign with the words Katso, Obs, Look, a tram icon next to them, with an arrow above pointing to left and an arrow below pointing to right. All text and icons are in black. This is part of a campaign to increase safety near the new light rail tram.
Campus, Universitetet Publicerat: