Nyheter

Svara på campusenkäten, påverka och vinn – enkäten är öppen fram till 9.11.

Mot världens bästa campusupplevelse! Dela med dig av dina åsikter om din arbetsmiljö – vad fungerar och vad borde man utveckla? Du kan vinna lunch för en vecka eller andra välmåendepriser.
ACRE Campus Plan

Med den årliga Leesman-campusenkäten kartlägger vi hur väl den nuvarande universitetsmiljön stöder ditt arbete vid Aalto-universitetet. Utifrån resultaten av de tidigare enkäterna har vi bland annat förbättrat universitetets inomhusförhållanden, såsom akustiken och belysningen, samt gjort campusets tjänsteutbud mångsidigare. Vårt senaste utvecklingsobjekt har varit att förbättra utomhusområdena på campuset. 

Alla svar är fullständigt anonyma. Det tar 10 minuter att svara på enkäten. 

Länk till enkäten, studerande: https://aufs22.leesmanindex.co.uk/c43Q2WuksgnaVsBt (på Finska eller Engelska)

Länk till enkäten, personal: https://aufc2022.leesmanindex.co.uk/HjGJzRSoC0r1egbY (på Finska eller Engelska)

Du kan även ge din feedback direkt på campusområdets karta. Vad skulle du gärna utveckla, vad fungerar? En länk till kartan finns i slutet av Leesman-enkäten. 

Enkäten är öppen fram till den 9 november 2022.  

Genom att svara kan du delta i utlottningen av ett lunchpaket (värde cirka 60 euro), vi lottar ut fem paket. Om den totala svarsprocenten bland personalen överskrider 40 procent, lottar vi dessutom ut andra välmåendepriser. 

Tack för din medverkan! 

Campus

Genom att svara kan du alltså påverka på riktigt. Vi utnyttjar enkätens resultat som verktyg för en kontinuerlig utveckling. Din feedback är viktig för oss. 

Campusenkäten genomförs av ACRE, som svarar för campuset och fastigheterna vid Aalto-universitetet. För enkätens verkställande står Leesman (www.leesmanindex.fi). Leesman erbjuder det mest omfattande, oberoende internationella jämförelsematerialet om arbetstagarerfarenheter och arbetsmiljöns funktionalitet. Utifrån enkäten utarbetas ett Leesman-index för universitetscampuset som beskriver campuserfarenheten på skalan 0–100. År 2020 var Aalto-universitetets Leesman-index 66.7.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Sleeping Pod
Campus Publicerat:

Sovkapslar till campuset – föreslå en plats!

På studenternas önskemål kommer under våren–sommaren 2023 att placeras ut sovkapslar på campuset.
In the photo taken from the Väre building's lobby, people watching an exhibition and walking by
Campus Publicerat:

Enkät om favoritplatserna i Väre

Ta del av undersökningen som kartlägger stämningarna i Väre byggnaden och involverar dig i att undersöka objektets funktionalitet och komfort på ett nytt sätt! Undersökningen är avsedd för studenter och personal vid Aalto-universitetet.
AllWell 2022 Center
Studier, Universitetet Publicerat:

AllWell? - Den årliga enkäten om välbefinnande i studierna genomförs 15.2–1.3.2023

Genom den årliga AllWell?-enkäten om välbefinnande i studierna samlar vi in information om de studerandes upplevelser gällande undervisning, välbefinnande och studieförmåga samt kamratstöd. I år är enkäten öppen 15.2–1.3.2023. Enkäten skickas per e-post till alla andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.
Aalto BIZ Homecoming Day 2023, Pekka Mattila vetää keskustelua
Studier, Universitetet Publicerat:

Handelshögskolan erbjuder ett stort antal program och inriktningsalternativ, berättar Pekka Mattila, professor i marknadsföring

”Med de verktyg som vi kan erbjuda kan man avancera till sådana roller i vilka det på riktigt finns en möjlighet att påverka.”