Nyheter

Studenter utvecklar verktyg för Helsingfors stad för att bedöma designens påverkan

Aalto-universitetets institution för design och Helsingfors stad inledde i våras ett samarbete för att bedöma stadens designverksamhetens påverkan. Det är fråga om den första kartläggningen av stadens designprojekt och av deras fördelar och utmaningar. Resultaten presenterades i december då studentkurs Strategic Co-Design hade sitt avslutande seminarium.
Strategid Co-Design -kurssin opiskelijat tekivät ratkaisuehdotuksia Helsingin kaupungin muotoilutoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Helsingfors stad har redan i flera års tid utnyttjat design i utvecklingen av servicen och den bebyggda miljön. De senaste åren har design innefattats också i strategiarbetet och organisationsutvecklingen.

”Helsingfors har varit en pionjär då det gäller användningen av design inom offentlig sektor, men har inte systematiskt samlat information om designverksamhetens omfattning, innehåll och påverkan”, konstaterar stadens designchef Päivi Hietanen.

”Samarbetet med Aalto-universitet har gett oss en god bild av Helsingfors starka sidor i utnyttjandet av design och av var det i sin tur finns sådant som bör utvecklas. Vi har fått en utmärkt analys av nuläget samt nya verktyg och praktiska tips för att utveckla verksamheten”, konstaterar Hietanen med glädje.

Designens möjligheter och utmaningar har identifierats

Enligt den analys som har gjorts av forskare Sampsa Hyysalo och Tuuli Mattelmäki vid Aalto-universitetet har Helsingfors utnyttjat design i stor omfattning och fördomsfritt för många skilda ändamål. Man har med design berett möjlighet för kunden att få sin röst hörd, man har ökat kundförståelsen och man har utvecklat servicen och stadens interna verksamhetsmodeller. Det ansågs också som en styrka att design och kundinriktning finns i stadens strategi.

En utmaning som identifierades var i sin tur att designkunnandet och mogenheten att utnyttja design i så hög grad varierar inom stadens organisation. Designverksamhet är också ofta av projektkaraktär, och designens möjligheter och konkreta nytta är ännu inte så välkända.

”Forskarnas iakttagelser stärker vår uppfattning om att det lönar sig att satsa på att göra designverksamheten planmässig och långsiktig. Dessutom bör man mera systematiskt än förut samla och dela kunskap och lärdomar om designprojekt”, konstaterar Hietanen.

”Samarbetet med studerandena gav oss också konkreta verktyg för att ställa upp mål för projekten och för att mäta dem."

Sstadens designchef Päivi Hietanen

Studerandena visualiserar stadsdesignens karta

Samarbetet med Aalto resulterade också i en karta över stadsdesign. Där har Helsingfors designverksamhet delats in i sex kategorier. Med hjälp av designkartan kan man typbestämma olika slags designprojekt och bedöma deras egenskaper och påverkan. Kartan gör det också lättare att bevara kunskap om projekt och att kommunicera stadens designarbete.

Under hösten fortsatte samarbetet med Aalto-universitet i form av kursen Strategic Co-Design, där studerandena vidareutvecklade analysstadiets resultat. Studerandena satte sig noggrannare in i stadens designprojekt och vidareförädlade stadsdesignens karta.

”På kursen utarbetade studerandena ett tydligt och begripligt sätt att bedöma och gruppera olika slags designprojekt. Dessutom tog de fram en interaktiv version av designkartan, en version som är fint visualiserad”, omtalar Päivi Hietanen.

”Samarbetet med studerandena gav oss också konkreta verktyg för att ställa upp mål för projekten och för att mäta dem. Härifrån är det gott att fortsätta med stadens utvecklingsarbete.”

Också på Aalto-universitetet är man nöjd med samarbetet.

”Helsingfors stad är en föregångare i utnyttjandet av design. I synnerhet omfattningen av och mångfalden i stadens designverksamhet öppnar upp ett alldeles nytt slags utmaningar för utvecklingen av design och dess påverkan. Att lösa de frågorna passar väl ihop med vårt kunnande och vårt intresse”, säger Sampsa Hyysalo, professor i co-design vid Aalto-universitetet.

”Samarbetet ger oss samtidigt en unik utsiktsplats beträffande användning av design i stor skala i en urban kontext via både forskningen och studerandearbetena. Det har redan så här långt varit en glädje att samarbeta och vi önskar att det ska fortsätta framöver.”

ryhmä opiskelijoita istuu värikkäillä istuimilla ja hymyilee
Studerande på Strategic Co-Design kursen, foto: Laura Oja

Mätning av design intresserar ute i världen

Helsingfors designkunnande har väckt intresse även internationellt.

”Helsingfors är en storkonsument av design, och det har man märkt också runt om i världen. Design har lyft fram Helsingfors som en intressant förebild som man vänder sig till med frågor om erfarenheter och råd angående användningen av design”, konstaterar utvecklingskonsult Meri Virta från Helsingfors stadskansli.

För staden innebär design framför allt människonärhet och tillvaratagande av kundens synvinkel.

”Helsingfors vill vara världens bäst fungerande stad. En välfungerande stad uppstår ur samarbete, genom lyhördhet för invånarna och med beaktande av deras behov. Här har design mycket att ge. Vi vill vara föregångare även då det gäller bedömningen av vår designverksamhet. Därför hoppas jag att vi också framdeles ska ha ett tätt samarbete med Aalto-universitetet”, säger Virta.

Text: Johanna Snellman, Helsingfors stad

Läs mer:

Professor Tuuli Mattelmäki
tuuli.mattelmaki(at)aalto.fi
tfn. 050 372 4428

Professor Sampsa Hyysalo
sampsa.hyysalo(at)aalto.fi
tfn. 050 594 6137

Helsingfors stad:

Sstadens designchef Päivi Hietanen
tfn. 040 665 3229
paivi.hietanen(at)hel.fi

Utvecklingskonsult Meri Virta
tfn. 050 553 1310
meri.virta(at)hel.fi

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Relaterade nyheter

kuva Aalto Alumni Board 2020
Samarbete Publicerat:

Fem nya ledamöter i ledningsgruppen för alumnnätverket vid Aalto-universitetet 

Den 7 februari 2020 tog Tuula Antola, Isabella Haas, Mikko J. Salminen, Kaisa Vikkula och Antti Ylimutka plats i alumnnätverkets ledningsgrupp. Kaj Hagros (ordf.) och Ilkka Hiirsalmi fortsätter i ledningsgruppen. I år är målet att initiera tvärvetenskaplig alumnverksamhet och involvera även de internationella alumnerna.

photo: Aleksi Neuvonen
Universitetet Publicerat:

Tänk om AR-navigering kunde hjälpa dig att hitta gratis kaffe på Slush?

VimAI använder maskininlärning blandat med datorseende för att skapa en ny typ av förstärkt intelligens för inomhusmiljöer, tillgänglig via en smarttelefon och utan mastiga infrastruktursatsningar.
photo: Aleksi Neuvonen
Universitetet Publicerat:

Tänk om du inte behövde äga något alls?

Rentle är en föregångare inom hållbar konsumtion baserad på uthyrning. Deras idé är att göra det lättare för uthyrningsföretag att driva sin verksamhet via en förenklad, moderniserad och kraftfull plattform.
What if a software could foster world peace?
Universitetet Publicerat:

Tänk om mjukvara kunde främja världsfred?

Inforglobe har skapat mjukvara för deltagandebaserade beslut, som hjälper både privata och offentliga organisationer med deltagandebaserad riskhantering och strategiprocesser. Man har nytta av det här i många utmanande situationer.