Nyheter

Snabbspårvägslinjen 15 har börjat trafikera – detta medför förändringar i hur vi rör oss på campus

Korsa snabbspårvägen försiktigt i dess närhet. Snabbspårvagnen har företräde på campusområdet och vid övergångsställen.
A yellow sign with the words Katso, Obs, Look, a tram icon next to them, with an arrow above pointing to left and an arrow below pointing to right. All text and icons are in black. This is part of a campaign to increase safety near the new light rail tram.

Hur vi rör oss på campusområdet har förändrats sedan den nya snabbspårvägen började trafikera 21.10.2023. Fotgängare och cyklister i närheten av området mellan Aalto-universitetets metrostation och Väre byggnaden, samt Harald Herlin -lärcentret, kan korsa spåren på en lämplig plats.

Området mellan Korkeakouluaukio och Ainoplatsen används av olika transportmedel som delar samma gatuutrymme. Snabbspårvagnen har företräde, men fotgängare och cyklister kan korsa spåren var som helst med hänsyn till övrig trafik. Cyklister rekommenderas att korsa spåren rakt över, eftersom det finns risk för att cykeln kan välta om däcket hamnar i spåren.

Att röra sig på Otnäs campus är mångsidigt och livligt. Det lönar sig att alltid vara försiktig och använda omdöme i närheten av spåren. Spårvagnen är tung och har en lång bromssträcka – korsa aldrig spåren i sista minuten! 

Vad är en spårövergång?

En spårövergång är ett ställe där man kan korsa spåren och där spårvagnen har förkörsrätt i förhållande till fotgängare. Med andra ord måste fotgängare alltid väja för spårvagnen vid spårövergångarna. Sådana platser finns på Otnäs campus, inklusive i närheten av Aalto-universitetets hållplats (nära Harald Herlin-lärcentret) och i närheten av Kide byggnaden. Ljusreglerade övergångsställen finns på Otnäsvägen och Marvägen. 

Spårövergångarna på snabbspårvägen ligger vid spåren. Spårövergången fortsätter på båda sidor av spåret som ett normalt övergångsställe. Vid spårövergångarna finns inga trafikmärken för övergångsställe eller vägmarkeringar. 
Spårövergångarna har en yta som är brun betong. Mellan spåren finns en vit bild på en spårvagn. 

Spårövergångarna och hållplatserna är tillgängliga. Det finns kantstenar och andra lösningar för bättre tillgänglighet som möjliggör en trygg och säker passage för synskadade vid hållplatserna och spårövergångarna. 

Mer information:  

Snabbspårväg på HSLs sidorna

Spårövergånger på HSLs sidorna

Frågor och svar om snabbspårväg

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.
Campus, Forskning och konst, Studier Publicerat:

Renovering i Harald Herlin-lärcentrets K-våning

I Lärcentrets K-våning påbörjas den 5.2.2024 en renovering.
Ernst Enkvist
Universitetet Publicerat:

Ernst Enkvist (1931–2023) in Memoriam

Skeppsbyggare utvecklade finskt kunnande inom varvsindustrin.
Drone image of Otaniemi campus in early December, light covering of snow everywhere, with low sun shining
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsförfarandet på campusområdet i Otnäs förenhetligas vid årsskiftet

Campusparkeringen omfattas av ett pilotprojekt som inleds 1.1.2024.