Nyheter

Snabbspårvägslinje 15 börjar gå 21.10.

Rör dig alltid försiktigt nära spåren. Snabbspårvägstrafiken mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo inleds lördag 21.10. Kom och fira med oss i Otnäs!
Pikaraitiovaunu Otaniemen pysäkillä

Snabbspårvägstrafiken mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo börjar gå lördag 21.10. Snabbspårvägslinje 15 går en rutt som mäter 25 kilometer och rymmer 34 hållplatser och effektiviserar den tvärgående trafiken mellan öst och väst. 

Var uppmärksam på säkerheten och kom ihåg att fotgängare är alltid väjningsskyldiga vid snabbspårvagnens övergångsställen

Läs mer om säkerheten nedre på sidan och på HRTs webbsida.

Linjen kopplar samman till exempel Aalto-universitetets metrostation och metrostationerna i Östra centrum och Kägeludden samt järnvägsstationerna i Åggelby, Hoplax och Alberga. Snabbspårvägslinjen kommer med tiden att ersätta stambusslinje 550. Enligt HRT upphör busslinjen trafikera före utgången av året. Tidtabellerna för den nya snabbspårvägslinjen syns i ruttplaneraren i god tid innan trafiken kör igång.

Det hålls en invigningsfest för snabbspårvägen 21.10, kl. 9-12 i Otnäs. Välkommen med! 

Läs mer:

Snabbspårvagnslinje 15 invigningsfest i Otnäs

HRT: snabbspårvägslinje 15

Snabbspårvägslinjen ändrar hur vi rör oss på campus – i synnerhet den lätta trafiken ska beakta följande saker

Snabbspårvagnen skiljer sig från en vanlig spårvagn

Snabbspårvagnen har högre hastighet än spårvagnarna i Helsingfors centrum. Vagnarna rör sig under största delen av resan på en separat fil från övrig trafik och de långa rakorna möjliggör topphastigheter på upp till 70 kilometer i timmen. Övergångsställena är på samma nivå som övrig trafik. 

Att röra sig på Otnäs campus är livligt och tar sig uttryck på många sätt. Därför behöver man vara försiktig när man rör sig nära spåren. Undvik utan undantag att ta dig över spåren i sista stund, eftersom vagnarnas bromssträcka är lång.

Fotgängare är alltid väjningsskyldiga vid snabbspårvagnens övergångsställen

Visste du att fotgängare alltid är väjningsskyldiga vid snabbspårvagnens övergångsställen? De skiljer sig alltså från vanliga skyddsvägar där övrig trafik alltid är ska väja för fotgängare. Övergångsställena har inte skyltar för skyddsväg eller målad vägbana. Du känner igen övergångsställena på den bruna betongytan och en vit bild på en spårvagn mellan spåren.

Läs mer:

HRT: snabbspårvägslinje 15

Event image for light rail carnival, which is the opening event for the light rail line 15.

Spårvagnskarnevalen - Snabbspårvagnslinje 15 invigningsfest i Otnäs

Raide-Jokeri-projektet avslutas och den efterlängtade snabbspårvagnen börjar trafikera lördagen den 21 oktober.

Evenemang
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

kuva break prosta eri laitteilla
Campus, Universitetet Publicerat:

Break Pro pausgymnastikprogram lägger till rörelse i vardagen - nya videor i urvalet nu!

Den uppdaterade (2024) versionen har en hel del nya funktioner och intervallträningsvideor - så det är värt att ladda ner den nya versionen för ditt välbefinnande!
Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Publicerat:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.
Aalto_University_staff_campus_bikes_2-5-2013_photo_Mikko_Raskinen
Campus Publicerat:

Cykelstölderna på campus har ökat - kom ihåg att låsa fast din cykel ordentligt

Under våren har cykelstölderna på Aalto-universitetets campus ökat.
Two students standing next to a train studying a map.
Studier Publicerat:

Hoppa på Unite! tåget från Barcelona till Grenoble - ansök senast den 7 april

Följ med på resan mot hållbar mobilitet och interkulturalitet på Unite! tåget.