Nyheter

Rektor Ilkka Niemelä: ”Nedskärningar i forskningen innebär också alltid nedskärningar i utbildningen”

Vid inskriptionen talade även Jutta Urpilainen, EU-kommissionär med ansvar för internationella partnerskap och studentkårens ordförande Milja Leinonen. Inskriptionen skedde virtuellt.
Avajaispuheen studiotilanne
Foto: Aalto-universitetet / Mikko Raskinen.

Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä gav i sitt inskriptionstal uttryck för sin djupa oro för nedskärningar inom forskningen i en situation där de utmaningar som den hållbara utvecklingen för med sig kräver att samhället förnyas från grunden. ”En förnyelse av samhället kräver oundvikligen också offentliga investeringar. Dessa ska användas för att skapa kunnande som står sig i den internationella konkurrensen samt miljöer som i sin tur kan locka privata investeringar på ett globalt plan. Endast på detta sätt kan vi höja Finlands satsning på forskning, utveckling och innovationer till fyra procent av bruttonationalprodukten fram till 2030, vilket även är målet i statsminister Marins regeringsprogram.” 

”Nu borde det alltså vara bäddat för investeringar som bidrar till att förnya samhället. Så är dock inte fallet. Vi är på väg i motsatt riktning. Den finländska forskningen drivs i botten, och den föreslagna minskningen av Finlands Akademis bevillningsfullmakt drabbar i synnerhet unga forskare och inverkar på framtiden. Nedskärningar i forskningen innebär också alltid nedskärningar i utbildningen,” konstaterade Niemelä.

Statsmaktens hälsning till inskriptionen framfördes av kommissionär Jutta Urpilainen: ”Innan coronan levde vi i en värld som präglades av en allt hårdare konkurrens och världspolitiska spänningar. Spänningarna har inte försvunnit men parallellt med dem har det blivit uppenbart för oss hur starkt vårt ömsesidiga beroende förbinder oss till varandra. Pandemin och det ständigt muterande viruset har på ett påtagligt sätt påvisat behovet av internationellt samarbete.”

Milja Leinonen, ordförande för Aalto-universitetets studentkår, konstaterade i sitt tal att ”Aalto är en plats där man får försöka och misslyckas, försöka igen och öva på att be om hjälp. En plats att få vänner, bli kär, bli besviken, lära sig att tolerera osäkerhet. Möten med andra skapar Aalto. Vi har inte råd att delas in i enskilda undergrupper, utan vi måste ständigt nå ut till andra människor och nya insikter.”

Risto Ilmoniemi utnämndes till Aalto-professor

Risto Ilmoniemi, professor i teknisk fysik och prefekt för Aalto-universitetets institution för neurovetenskap och biomedicinsk teknik, utnämndes till Aalto-professor. Titeln kan beviljas en professor vars vetenskapliga meriter är exceptionellt betydande.

Professor Risto Ilmoniemi är en synnerligen meriterad forskare och en av världens ledande experter inom magnetoencefalografi (MEG, magnetstimulering av hjärnan) och transkraniell magnetstimulering (TMS), det vill säga magnetstimulering av hjärnan som sker utanför skallen. Han var akademiprofessor 2012–2016. Han är även en meriterad lärare och har handlett över 50 doktorsavhandlingar. Han är exemplariskt engagerad i att tillämpa ny kunskap i praktiken, vilket bevisas av ett flertal patent, innovationspriser och aktiv verksamhet i anknytning till företagande. 

Professor Ilmoniemi fick som första finländare år 2018 Europeiska forskningsrådets (ERC) Synergy Grant för projektet ConnectToBrain, som går ut på att utveckla nya hjärnstimulatorer. I framtiden kan självstyrda hjärnstimulatorer som drar nytta av artificiell intelligens hjälpa miljontals patienter med hjärnsjukdomar. Professor Risto Ilmoniemi höll ett Aalto-föredrag i samband med inskriptionen.

Esa Saarinen belönades för årets Aalto-gärning

Professor Esa Saarinens föreläsningsserie om filosofi och systemtänkande utsågs till årets Aalto-gärning. Serien ägde rum våren 2021 och var den sista innan Saarinen gick i pension.

Esa Saarinen har berört folkets själ med sitt ojämförliga, djupt mänskliga angreppssätt och visat vägen mot ett bättre tankesätt och mot kärlek och välgång i livet. Hans kursvideor har inspirerat över en miljon tittare och den sammanlagda tittartiden är 50 år.

Vid inskriptionen utdelades dessutom övriga pris till anställda vid universitetet.

Läs mer:
Artikeln om professor Risto Ilmoniemi (på finska eller engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Opiskelijoita ja henkilökuntaa kuvattuna yläperspektiivista. Ihmiset kävelemässä eri suuntiin. Liikettä kuvassa.
Universitetet Publicerat:

Påverka vår levande strategi – svara på en enkät om universitetets förhandsöversikt 2023

Alla aaltoiter och partner är varmt välkomna att dela med sig av sina tankar genom att svara på en webbenkät senast den 30 september.
Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Otaniemi - kuva Unto Rautio
Campus, Universitetet Publicerat:

Förslag på hur du skulle använda 13 000 e för välbefinnandet av Aalto-universitetets studenter!

Lämna ditt förslag senast den 29.9.2023 som ett deltagande budgetprojekt för att förbättra studenternas välbefinnande på campus. En vinnare kommer att röstas fram från de genomförbara idéerna under år 2023.
Ilkka Niemelä in his official black ceremony clothes giving speech
Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:

Ilkka Niemeläs budskap till Finlands regering: Innovationer och den hållbara tillväxten försvinner om riktlinjerna för invandring genomförs

Internationaliseringen har påskyndat uppkomsten av nya innovationer och röjt banan för många finländska tillväxtföretag som fått sin början vid Aalto. Av Aalto-universitetets akademiska personal är redan nästan hälften från ett annat land än Finland och Aalto har studerande från över 100 länder.