Nyheter

Professor Minna Halme får Alfred Kordelins pris på 50 000 euro

Enligt priskommittén har Halmes arbete direkt bidragit till att skapa ett mer hållbart samhälle.
Professori Minna Halme. Kuva: Mikko Käkelä
Professor Minna Halme. Bild: Mikko Käkelä

Alfred Kordelins pris utdelas i Finland en gång om året till framtida beslutsfattare som genom sin verksamhet inom områdena vetenskap, kultur och civilsamhälle skapat förutsättningar för ett starkare, mer mångsidigt och hållbart samhälle och därmed en bättre framtid. I år gavs Alfred Kordelins stiftelsens pris till professorn i ansvarsfull affärsverksamhet Minna Halme, till kapellmästaren Dalia Stasevska och till professorn i biodiversitet Ilari Sääksjärvi. Var och en av dem fick ett pris på 50 000 euro.

"Jag vill varmt tacka Alfred Kordelins stiftelse för detta betydelsefulla erkännande. Kordelinstiftelsens pris ger synlighet åt vikten av hållbar utveckling i näringslivet, vilket gör mig väldigt glad. För mig är detta erkännande en särskilt betydelsefull positiv respons för ett långt arbete och för valet av forskningsämnen som har ofta legat före sin tid, vilket vissa kanske har ansett vara konstigt eller till och med pinsamt”, säger professor Minna Halme.

Minna Halme – en respekterad vetenskapskvinna, lärare och social påverkare

Priskommittén motiverade priset till professor Minna Halme på följande sätt:

Minna Halme har gjort en betydande karriär inom ansvarsfull affärsverksamhet. Halme är en respekterad vetenskapskvinna, lärare och social påverkare. Hon utför sitt arbete med stark tro på sin sak och följer sina egna principer.

Vidare konstateras i motiveringarna att Halme i sin forskning har lyft fram hur man kan idka affärsverksamhet på ett sådant sätt att det blir både ekologiskt och socialt mer hållbart samt på lång sikt även ekonomiskt förnuftigt. Hon har visat hur innovativa nya affärsmodeller kan användas för att lösa allvarliga problem inom hållbar utveckling, som exempelvis förstörelse av naturen, klimatförändring och global fattigdom.

Minna Halme har blivit en nationell och internationell påverkare, vars läror har fått spridning via hennes elever, och hon har hjälpt till med att styra företag i mer ansvarsfull riktning. Hennes arbete har direkt bidragit till att skapa ett mer hållbart samhälle – både i Finland och globalt.

Minna Halme har arbetat som professor i ledarskap vid Aalto-universitetets handelshögskola sedan 2009, där hon har grundat Aalto Global Impact, Aalto Sustainability Hub och det tvärvetenskapliga magistersprogrammet Creative Sustainability.

Nominering av pristagare, kommittén och val av mottagare

Priskommitténs ordförande och styrelseordförande för Kordelins stiftelse Juha Laaksonen säger att syftet med stiftelsen är att stöda finsk vetenskap och kultur.

”Stiftelsens omfattande syfte har också avspeglats i de 48 prisförslag som lämnats in till stiftelsen. Årets pristagare representerar på ett bra sätt de personer som utformar vår framtid. Utöver sina utmärkta meriter har de med sin verksamhet lyckats beröra ett flertal personer. För Alfred Kordelin var det viktigt att så många som möjligt skulle kunna ta del av vetenskapens och kulturens landvinningar.”

Stiftelsen bad i maj 2022 om förslag på pristagare från finländska universitet, konstnärs- och kulturorganisationer och tidigare pristagare.  Pristagarna utsågs av en kommitté som inkluderade journalisten Tuija Siltamäki, facklitteraturförfattaren Tiina Raevaara, professor Marja Makarow, entreprenören Mika Anttonen, Juha Laaksonen (ordförande) och vice ordförande Jukka Seppälä.

Tilläggsinformation:
Erik Båsk, VD, Alfred Kordelins stiftelse
+358 40 825 8071
[email protected] 

Minna Halme, professor, institutionen för ledarskapsstudier
+358 40 353 8251
[email protected]

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Vilho Väisälän pajassa opiskelijaryhmät pääsevät suunnittelemaan ja rakentamaan eri kursseilla mitä taidokkaimpia ja teknisesti haastavia laitteita. Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Samarbete, Studier Publicerat:

Vilho Väisäläs verkstad invigdes i Otnäs

Medel från Vilho Väisäläs efterkommande, Weisell-stiftelsen och företaget Vaisala har möjliggjort långsiktig utveckling vid Aalto-universitetet.
Otaniemi - kuva Unto Rautio
Campus, Universitetet Publicerat:

Förslag på hur du skulle använda 13 000 e för välbefinnandet av Aalto-universitetets studenter!

Lämna ditt förslag senast den 29.9.2023 som ett deltagande budgetprojekt för att förbättra studenternas välbefinnande på campus. En vinnare kommer att röstas fram från de genomförbara idéerna under år 2023.
sanasto-somekuva-twitter.png
Samarbete, Forskning och konst Publicerat:

Bästa författare av kursböcker och vetenskapslitteratur - visste du att du har rätt till utlåningsersättning?

Alla författare som har skrivit text till ett verk som lånas ut på bibliotek har rätt till utlåningsersättning.
Forskning och konst Publicerat:

Anvisningar om god vetenskaplig praxis uppdaterats

Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade sina uppdaterade anvisningar om god vetenskaplig praxis i mars 2023. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antama Hyvän tieteellisen käytännön ohjeistus (HTK-ohje) on uudistunut. Päivitystyö on toteutettu yhteistyössä tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.