Nyheter

Över 400 unga inleder kandidatstudier i teknik i de nya huvudämnena vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Det totala antalet sökande till ansökningsalternativen på kandidatnivå vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper växte klart jämfört med fjolåret. Kvinnliga sökande var i synnerhet intresserade av huvudämnet hållbara samhällen, som fokuserar på förändringar i den byggda miljön.
2019 ENG fresman students
Nya kandidatstudenter 2019

Den här hösten börjar sammanlagt 420 nya studerande i de nya huvudämnena vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper. Kandidathuvudämnena förnyades hösten 2021 och våren 2022 kunde man för första gången söka till dem. De nya huvudämnena är energi- och maskinteknik, hållbara samhällen, fastighetsekonomi och geoinformatik samt byggnadsteknik. Nya studerande antas inte längre till de tidigare ansökningsalternativen energi- och miljöteknik, maskin- och byggnadsteknik eller den byggda miljön.

Antalet nybörjarplatser har i år höjts med 85 jämfört med i fjol, men även antalet sökande ökade med nästan hundra. I den gemensamma ansökan var energi- och maskinteknik det populäraste av de nya huvudämnena, med över tusen sökande. Huvudämnet har 195 nybörjarplatser. Traditionellt har majoriteten av de sökande till Högskolan för ingenjörsvetenskaper varit män, men reformen av ansökningsalternativen påverkade även könsfördelningen positivt. Till det nya huvudämnet hållbara samhällen var majoriteten av de sökande kvinnor.

”Vi väntar ivrigt på att träffa de nya studerande. Det växande antalet studerande är förstås spännande, men det är naturligtvis en positiv sak.", sammanfattar kandidatprogrammets planerare Saara Kanerva. "Vi är väldigt glada över att de nya huvudämnena verkade intressera de sökande och att det gångna årets utvecklingsarbete vid kandidatprogrammet har gett resultat.”

Det nya läsåret börjar 1 september 2022 och studenternas orienteringsvecka 29 augusti.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Kuva: Otakaari 27, kuvaaja Anders Portman
Studier Publicerat:

Kursregistrering till öppna universitets kurser i hösten 2022 startar

Anmälan till Öppna universitetets kursser börjar den 8 augusti
Students celebrating graduation at Aalto Univeristy's graduation party. Photo: Jaakko Kahilaniemi / Aalto University
Studier Publicerat:

2070 nya kandidatstuderande har antagits till Aalto

Resultaten för högskolornas andra gemensamma ansökan har publicerats i Studieinfo-portalen.
Doctoral student Aini Putkonen
Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Aini Putkonen: Aini Putkonen: Doktorandens liv är mycket mångsidigt

Doktoranden Aini Putkonen säger att doktorsexamen ger studerandena goda färdigheter för såväl en akademisk karriär som för industrin.
Student Eeli Susan
Studier Publicerat:

Studeranden Eeli Susan: Huvudämnet Signal Processing and Data Science är en perfekt mix av teori och praktik

Eeli anser att magisterprogrammets breda kursutbud gör det möjligt att skräddarsy studierna enligt egna preferenser.