Nyheter

Olli Varis har utnämnts till Aalto-professor

Professor Olli Varis från Institutionen för byggd miljö har utnämnts till Aalto-professor. Hederstitel beviljas åt professorer vars vetenskapliga meriter är exceptionellt betydelsefulla.
Olli Varis nimitetty Aalto-professoriksi
Provost Kristiina Mäkelä gratulerar Aalto-professor Olli Varis.

Olli Varis är en internationellt känd och erkänd forskare inom vatten- och miljöbranschen. Hans mångsidiga vetenskapliga produktion koncentrerar sig på en hållbar användning av vattenresurserna, utvärdering av användningens miljö- och sociala effekter samt olika beräkningsmodeller.

Utnämningen beviljades vid Aalto-universitetets öppningsceremoni för läsåret den 3 september 2019 där rektor Ilkka Niemelä tackade professor Varis för hans mångsidiga vetenskapliga arbete.

"Professor Varis är särskilt känd för sin forskning gällande Asiens ekonomiska tillväxtregioner. Forskningsgruppen Vatten och utveckling som han grundat och leder är också väldigt uppskattad i världen", sade Niemelä.

”Vattenteknik är en av de äldsta ingenjörsbranscherna. Betydelsen för en hållbar hushållning av vatten både i den byggda miljön och i naturen har inte minskat, tvärtom. Vattnet är vår planets blodomlopp. Om vattnet smutsas ned lider vattenekosystemen. Om den hydrologiska cirkulationen störs som följd av till exempel ohållbar användning av jorden eller klimatförändringen kommer det att ha långtgående effekter. Fungerande vattensystem i den byggda miljön utgör hörnstenarna i ett hållbart samhälle”, konstaterade professor Varis i sitt tal på öppningsceremoni.

”Alla behöver vatten och produkter, såsom mat, som produceras med hjälp av vatten. Trycket på vår planets vattenresurser ökar ständigt och med fart. Det behövs vattenexperter överallt i världen och de måste omfattande, tvärvetenskapligt och lösningsorienterat kunna förstå problemen. Vattenexperterna som utexamineras från Aalto-universitetet är vetenskapligt starka men klarar samtidigt av att hitta lösningar på krävande och mångfasetterade problem", fortsatte professor Varis.

Olli Varis arbete har haft en väldigt stor betydelse för samhället. Han har aktivt deltagit i att hitta lösningar på de globala utmaningarna gällande vatten i flera FN-organisationer, såsom UNESCO. Han har flera förtroendeuppdrag vid Asiens främsta universitet, såsom vid universitetet i Hongkong och Southern University of Science and Technology i Kina. Varis har tilldelats Distinguished Adjunct-professur vid Asian Institute of Technology i Thailand.

I Finland har professor Varis haft stor inverkan även utanför vetenskapssamfundet och bland annat verkat som Högsta domstolens miljöexpertrådgivare åren 2006–2015.

Olli Varis utexaminerades som teknologie doktor från Tekniska högskolan år 1991. Han har arbetat vid Aalto-universitetet och dess föregångare Tekniska högskolan sedan år 1983, först som forskare och från och med år 2008 som professor inom vattenhushållning. År 2015 utnämndes Varis till Matti Pursula-professur. Han har dessutom varit prodekanus för forskning och innovationer vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper åren 2013–2018.

Varis har publicerat över 120 referentgranskade artiklar och hans publikationer har citerats cirka 3000 gånger. Olli Varis arbeten har publicerats på 14 olika språk. Han är även en framstående lärare. Han har handlett 10 avhandlingar och varit ledare för utbildningshelheten Aalto-universitetets Sustainable Global Technologies sedan år 2007.

 

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Professor Sand on the left, with one her simulations on the right
Utnämningar, Vetenskap & konst Publicerat:

Från pikosekunder till årtionden: modellering av material för framtidens energi

Professor Andrea Sand berättar om sitt arbete med att modellera strålningens effekter på olika material, och hur detta kan bidra till att framtida nya energikällor utvecklas.
Aalto-yliopistokiinteistöt ACRE toimitusjohtaja managing director Ville Jokela Kuva: Kalle Kataila
Utnämningar, Campus, Pressmeddelanden, Universitetet Publicerat:
Professori Maaria Nordman istuu rakennetun ympäristön laitoksen tilojen edessä.
Utnämningar Publicerat:

Maaria Nordman har utnämnts till biträdande professor i geoinformatik

Nordmans forskning är inriktad på geodynamik, geodesi och positionsbestämning.
Professori Elias Oikarinen Väreen edessä.
Utnämningar Publicerat:

Elias Oikarinen har utnämnts till Associate Professor i fastighetsekonomi

Oikarinen forskar bl.a. i prisbildning och dynamik på bostadsmarknaden och i fastighetsplacering.