Nyheter

Kundmötena till en ny nivå med ett engagerande rapporteringsverktyg

Hackathon-kursens mest lovande lösning är samarbetsgruppen Apotti & Helsinki-Uusimaas app som tagits fram för handikappservice.
the_winners_pshack100_sv_sv.jpg

Denna höst löste 110 studerande vid Aalto och 15 studerande vid Försvarshögskolan i 27 tvärvetenskapliga team inom ramen för kursen hackathon (#PSHACK100, Public Service Hackathon) digitaliseringsutmaningarna i tre organisationer inom offentlig sektor. I det här Finland100-projektet på Aalto-universitetet fick magisterstuderande i uppgift att ta fram lösningar för att underlätta ärendehantering och öka användningen av webb- och mobiltjänster.

Försvaret, Statens servicecentral för ekonomi- och personaladministration Palkeet och konsortiet Apotti & Helsinki-Uusimaa som tar fram handikapptjänster ställde två utmaningar vardera. I finalen som ordnades den 14 december 2017 presenterade det bästa studerandeteamet för varje utmaning sin lösning. De sex bästa vaskades fram den 8 december vid en gala på Handelshögskolan, där varje team fick 3 minuter tid att med en pitch-presentation sälja sin lösning till sin uppdragsgivare.

Accenture var värd för den högklassiga finalen i sin designbyrå Fjords lokaler. Efter teamens pitch-presentationer valde den ansedda juryn, som bestod av Handelshögskolans undervisningsansvarige vice dekan Timo Saarinen, Apotti-projektets teknologidirektör Jari Renko, Palkeet-servicecentrets verkställande direktör Pirjo Pöyhiä, direktören för Försvarets servicecentral överste Timo Viinikainen och Accentures direktör för tjänstedesign Hanna-Mari Parkkinen, appen RAPA som vinnande koncept på grund av att den är kundorienterad och har värdefull potential.

”Både det vinnande teamet och övriga team som nådde den högklassiga finalen visade med sina lösningar fantastiska kombinationer av ny teknologi, kundorienterade lösningar och nya verksamhetsmodeller. Vi är igen väldigt stolta över koncepten som våra studerande skapat”, säger Apottis teknologidirektör Jari Renko.

Rapporteringsverktyget som engagerar vårdhemmets kund och dennes anhöriga frigör personalens tid för arbete som har värde för kunden

”Den största utmaningen inom handikappades serviceboende är en lagenlig registreringsskyldighet, som förpliktigar anställda att dokumentera alla åtgärder inom kundarbetet i en databas", berättar Annukka Svanda i det vinnande teamet. Informationen i databasen används dock ganska lite. Målet med appen RAPA (Raportointia Asiakkaan Parhaaksi) är att omvandla den obligatoriska dokumenteringen och rapporteringen till att användning av ett mångsidigt verktyg som engagerar kunden och dennes anhöriga. Detta ökar kundens välbefinnande och frigör anställda till mera kundarbete än tidigare".

Appen för handikappservice erbjuder bilder och visuella element för en precisare och snabbare kommunikation. RAPA stöder handikappade i digitalt lärande och gör kommunikationen med familjen mångsidigare. Mobilappens användning kan även anpassas för olika verksamhetsställens kommunikation, såsom mellan hem och arbete.

I det vinnande teamet deltog utöver Svanda som studerar vid högskolan för konst och design även Vy Dinh Thuy Do, Po-Lin Lu, Alexandra Pitkänen och Matias Salokannel från Handelshögskolan. De studerar på engelskspråkiga magisterprogrammet Collaborative and Industrial Design, Creative Sustainability, Accounting och Information and Service Management.

”Kursen Hackathon erbjöd oss studerande en bra möjlighet att knyta kontakter med offentliga sektorns aktörer och ett tillfälle att visa vilka innovationer universitet kan erbjuda kundorganisationer i praktiken. Under kursen bekantade vi oss även med olika arbetsmetoder och fick en god inblick i offentliga sektorns verkliga utmaningar", berättar Annukka Svanda.

Offentliga sektorns digi-hackathon-kurser succéer

”Den allt snabbare utvecklingen kräver ständig förnyelse. Aalto har långa traditioner inom tvärvetenskapliga program. Vårt ambitiösa mål är att erbjuda en unik och praktisk utvecklingserfarenhet inom en 6 studiepoängs kurs", sammanfattar kursens utvecklare och initiativtagare Professor of Practice Katariina Kemppainen vid Handelshögskolans institut för informations- och serviceledning.” De studerande får en oförglömlig upplevelse då intensivt och systembaserat arbete leder till utmärkta resultat på en kort tid.”

Aalto-universitetet har nyligen premierat kursen hackathon som en Teaching Excellence-prestation. Ansvarslärare Kemppainen och äldre universitetslektor Johanna Bragge tror att liknande kurser med integration och brett samarbete blir vanligare inom Aalto under de närmaste åren.” Ett varmt tack till Accentures och Fjords experter för deras engagemang i denna kurs som ordnades för tredje gången. Vi är tacksamma för kundorganisationernas mod att kasta sig in i denna process och vi följer intresserat den offentliga sektorns förnyelse." I Aaltos coachteam ingår även Professor of Practice Esko Penttinen, vice professor Eeva Vilkkumaa och forskardoktor Jani Merikivi.

Ytterligare uppgifter:
Katariina Kemppainen
Professor of Practice, ledning av leveranskedjor och operationer
Institutet för informations- och serviceledning
050 486 9858
[email protected]

Johanna Bragge
Äldre universitetslektor, informationssystemvetenskap
Institutet för informations- och serviceledning
040 530 1032
[email protected]

Föregående nyhet om kursen (på finska) (2.11.2017)

Följ och delta i diskussionen på Twitter: #pshack100 #aalto #suomi100 #finland100

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Aalto-wide sustainability minor logo
Studier Publicerat:

Nytt mångvetenskapligt biämne i hållbar utveckling startar vid Aalto i höst

Aalto erbjuder ett nytt biämne, Luonnonvarojen kestävä käyttö (Hållbar användning av naturresurser), som nu är redo att tilläggas i din studieplan!
Two students watching measurements from a computer
Studier Publicerat:

Programmet Health Technology Engineering ger färdigheter att utveckla innovativa tekniska lösningar på hälsorelaterade problem

Det nya magisterprogrammet kombinerar tekniskt kunnande och praktisk förståelse för hälsofrågor.
Course work for Smart Wearables
Studier Publicerat:

Smart Wearables-kurserna lär studerande ingenjörs- och designfärdigheter

I Smart Wearables-kursernas tvärvetenskapliga team skapas otroligt kreativa projekt där studerande inom olika discipliner får lära sig av varandra.
Kuva opiskelijoista juttelemassa
Studier Publicerat:

Tillbaka på banan / Back on track workshopserie 8.10. & 29.10.2024

Aaltos studiepsykologer och studievägledare organiserar en tvådelad workshopserie för studenter som återvänder till sina studier eller som har studerat mycket lite under det senaste året.