Uutiset

Osallistavalla raportointityökalulla uudelle tasolle asiakaskohtaamisissa

Hackathon-kurssin lupaavin ratkaisu on Apotti & Helsinki-Uusimaa -yhteistyöryhmän vammaispalveluihin suunniteltu sovellus.
the_winners_pshack100_fi_fi.jpg

Tänä syksynä 110 Aallon ja 15 Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijaa ratkoi hackathon-kurssilla (#PSHACK100, Public Service Hackathon) kolmen julkisen sektorin organisaation digitalisaatiohaasteita 27 poikkitieteellisessä tiimissä. Tässä Aalto-yliopiston Suomi 100 -hankkeessa maisteriopiskelijoiden tehtävänä oli kehittää ratkaisuja, jotka helpottavat asiointia ja lisäävät verkko- ja mobiilipalveluiden käyttöä.

Puolustusvoimat, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet ja vammaispalveluja kehittävä Apotti & Helsinki-Uusimaa -konsortio antoivat kukin kaksi haastetta. 14.12.2017 järjestetyssä finaalissa jokaisen haasteen paras opiskelijatiimi pääsi esittämään ratkaisunsa. Kuuden kärki oli selvinnyt 8. joulukuuta Kauppakorkeakoululla pidetyssä gaalassa, jossa jokainen tiimi sai 3 minuuttia aikaa myydä pitch-esityksellään ratkaisunsa toimeksiantajalleen.

Accenture isännöi korkeatasoista finaalia muotoilutoimistonsa Fjordin tiloissa. Tiimien pitch-esitysten jälkeen arvovaltainen tuomaristo, johon kuuluivat puheenjohtajana Kauppakorkeakoulun opetuksesta vastaava varadekaani, professori Timo Saarinen, Apotti-hankkeen teknologiajohtaja Jari Renko, Palkeet-palvelukeskuksen toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä, Puolustusvoimien palvelukeskuksen johtaja, eversti Timo Viinikainen ja Accenturen palvelumuotoilujohtaja Hanna-Mari Parkkinen, valitsi voittajakonseptiksi RAPA-sovelluksen sen asiakaslähtöisyyden ja merkittävän potentiaalin ansiosta.

”Niin voittajatiimimme ratkaisu kuin muutkin kovatasoiseen finaaliin yltäneet tiimit osoittivat ratkaisullaan, miten upeasti on mahdollista yhdistää uutta teknologiaa, asiakaslähtöisyys ja uudet toimintamallit. Olemme jälleen todella ylpeitä opiskelijoiden luomista konsepteista”, sanoo Apotin teknologiajohtaja Jari Renko.

Tuetun asumisen asukasta ja hänen läheisiään osallistava raportointityökalu vapauttaa työntekijöiden aikaa asiakastyöhön

”Suurin haaste vammaisten palveluasumisessa on lakisääteinen kirjaaminen, joka velvoittaa työntekijät dokumentoimaan tietokantaan kaikki asiakastyössä tehdyt toimenpiteet”, kertoo voittajatiimiin kuulunut Annukka Svanda. ”Tietokannassa oleva informaatio on kuitenkin kohtuullisen vähän käytössä. RAPA (Raportointia Asiakkaan Parhaaksi) -sovelluksen tavoitteena on muuttaa pakollinen dokumentointi ja raportointi monipuoliseksi asiakasta ja hänen läheisiään osallistavaksi työkaluksi. Tämä lisää asiakkaan hyvinvointia ja vapauttaa työntekijät tekemään aiempaa enemmän välitöntä asiakastyötä.”

Vammaispalveluihin suunnattu sovellus tarjoaa kuvia ja visuaalisia elementtejä, joiden avulla viestintä täsmentyy ja nopeutuu. RAPA tukee vammaisia digioppimisessa ja monipuolistaa yhteydenpitoa perheiden kanssa. Mobiilisovelluksen käyttöä voi soveltaa myös eri toimipisteiden, kuten kodin ja työn väliseen viestittelyyn.

Voittajatiimiin kuuluivat Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa opiskelevan Svandan lisäksi Vy Dinh, Po-Lin Lu, Sofia Pitkänen ja Juho-Veli Salokannel Kauppakorkeakoulusta. He opiskelevat englanninkielisissä Collaborative and Industrial Design, Creative Sustainability, Accounting ja Information and Service Management -maisteriohjelmissa.

"Hackathon-kurssi tarjosi meille opiskelijoille hyvän tilaisuuden luoda kontakteja julkisen sektorin toimijoihin ja mahdollisuuden osoittaa käytännössä, mitä innovaatioita yliopisto voi tarjota asiakasorganisaatioille. Kurssin aikana pääsi myös kätevästi tutustumaan erilaisiin työskentelymetodeihin ja sai hyvän käsityksen julkisten palveluiden todellisista haasteista", Annukka Svanda kertoo.

Julkisen sektorin digi-hackathon-kurssit ovat olleet menestyksiä

”Nopeutuva kehitys edellyttää jatkuvaa uudistumista. Aallolla on pitkät perinteet poikkitieteellisistä ohjelmista. Meidän kunnianhimoinen tavoite on tarjota ainutlaatuinen ja käytännönläheinen kehitystyökokemus vain 6 opintopisteen kurssilla”, tiivistää kurssin kehittäjä ja liikkeellepanija Professor of Practice Katariina Kemppainen Kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitokselta. ”Opiskelijat saavat mieleenpainuvan kokemuksen siitä, kuinka intensiivinen ja menetelmäpohjainen työskentely johtaa loistaviin tuloksiin lyhyessä ajassa.”

Aalto-yliopisto on juuri palkinnut hackathon-kurssin yhtenä Teaching Excellence -saavutuksena. Vastuuopettajat Kemppainen ja vanhempi yliopistonlehtori Johanna Bragge uskovat, että tämäntyyppiset integroivat ja laajaan yhteistyöhön perustuvat kurssit yleistyvät Aallossa lähivuosina. ”Yhteistyö Accenturen ammattilaisten kanssa on sujunut erinomaisesti tässä kolmannen kerran yhdessä järjestetyssä kurssissa. Olemme kiitollisia asiakasorganisaatioiden rohkeudesta heittäytyä tähän prosessiin ja mielenkiinnolla seuraamme julkisen sektorin uudistumista.” Aallon valmennustiimiin kuuluivat myös Professor of Practice Esko Penttinen, apulaisprofessori Eeva Vilkkumaa ja tutkijatohtori Jani Merikivi.

”Hackathon-kurssi on hyvä esimerkki avoimen innovaatiotoiminnan hyödyntämisestä julkisella sektorilla. Finalistit kykenivät luomaan vaikuttavia konsepteja, joiden kehitys toivottavasti etenee yhteistyössä osallistuneiden organisaatioiden kanssa. Koemme Accenturella yhteistyön yliopistojen kanssa julkisen sektorin uudistustyössä tärkeäksi ja siksi haluan kiittää Aalto-yliopistoa yhteistyöstä hackathon-kurssin järjestämisessä”, sanoo terveydenhuollon ja julkishallinnon konsultoinnin johtaja Vesa Silfver Accenturelta.

Lisätietoja:
Katariina Kemppainen
Professor of Practice, toimitusketjun ja operaatioiden johtaminen
Tieto- ja palvelujohtamisen laitos
050 486 9858
[email protected]

Johanna Bragge
Vanhempi yliopistonlehtori, tietojärjestelmätiede
Tieto- ja palvelujohtamisen laitos
040 530 1032
[email protected]

Edellinen uutinen kurssista (2.11.2017)

Seuraa Twitter-keskustelua ja osallistu siihen: #pshack100 #aalto #suomi100

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

Shcool of Business alumna Riikka Davidkin
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Alumni Riikka Davidkin: Vaikuttavuus on työni keskiössä – emme tee mitään, jos sillä ei ole mahdollista ensisijaisesti saada aikaan positiivista vaikutusta yhteiskunnassa

Alumnimme Riikka Davidkin haaveili jo lapsena kansainvälisestä urasta. Nyt New Yorkissa Social Financella impact-rahastoihin sijoittavan tiimin vetäjänä hän kokee suurta merkityksellisyyttä työssään, sillä kokee, että juuri rahoitussektori on parhaiten asemoitunut vaikuttamaan aikamme isojen ongelmien ratkaisemiseen.
Students sitting at Aalto University School of Business
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:
Opinnot Julkaistu:

Uusi 3:n op:n kurssi Mind & Study - hyvinvoivan opiskelijan työkalupakki tulossa 2. periodissa

Aallon opintopsykologien kehittämä kaikille avoin opintopisteytetty ryhmämuotoinen verkkokurssi alkaa loppusyksystä!
Welcome Evenig 2023 panel discussion.
Yhteistyö, Opinnot Julkaistu:

Uudet Kauppiksen opiskelijat tapasivat alumneja Welcome Evening -tapahtumassa

Uudet Kauppiksen opiskelijat saivat tietoa työelämästä alumneilta Welcome Evening -tapahtumassa.