Uutiset

Kari Tammi ja Jussi Ryynänen on nimitetty dekaaneiksi

Professori Kari Tammi aloittaa 1. heinäkuuta Insinööritieteiden korkeakoulussa ja professori Jussi Ryynänen 1. elokuuta Sähkötekniikan korkeakoulussa.
Tulevat dekaanit Kari Tammi ja Jussi Ryynänen.
Kesällä aloittavat dekaanit Kari Tammi (vas.) ja Jussi Ryynänen. Kuva: Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen.

Aalto-yliopistossa on tehty kaksi dekaaninimitystä. Dekaanit raportoivat provosti Kristiina Mäkelälle.

Kari Tammi Insinööritieteiden korkeakoulun dekaaniksi

Professori Kari Tammi on nimitetty Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun dekaaniksi ja yliopiston johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa viisivuotisen kautensa 1.7.2023.

Kari Tammi on toiminut aiemmin Aalto-yliopiston konetekniikan laitoksen professorina ja Insinööritieteiden korkeakoulun vaikuttavuudesta vastaavana varadekaanina vuoden 2022 alusta alkaen.

Kari Tammi nimitettiin vakinaiseen professorin tehtävään (associate professor) konetekniikan laitokselle 1.2.2020 alanaan mekatronisten koneiden suunnittelu. Hänen tutkimusalueitaan ovat mekatroniikka, hybridienergiajärjestelmät ja autonomiset järjestelmät. 

Tammi on ollut jäsenenä Aalto-yliopiston vaikuttavuuden ohjausryhmässä (ISG) ja Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa. Tammi väitteli automaatio- ja systeemitekniikasta Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007. Ennen siirtymistään Aalto-yliopistoon vuonna 2015 hän työskenteli tutkimusprofessorina VTT:llä.  Tammen johtamissa tutkimusprojekteissa kehitettyjä teknologioita on hyödynnetty useiden merkittävien yritysten teollisessa käytössä, esimerkkinä ABB:n toimittamat hukkalämmön talteenottojärjestelmät 14 konttilaivaan.

Jussi Ryynänen Sähkötekniikan korkeakoulun dekaaniksi

Professori Jussi Ryynänen on nimitetty Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun dekaaniksi ja yliopiston johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa viisivuotisen kautensa 1.8.2023.

Jussi Ryynänen on toiminut aiemmin Aalto-yliopiston elektroniikan ja nanotekniikan laitoksen johtajana. Hänet nimitettiin professoriksi, ensin vakituiseen associate professor -tehtävään vuonna 2011 ja full professor -tehtävään vuonna 2019.  Ryynäsen professuurin ala on mikroelektroniikkasuunnittelu ja erityisesti integroitujen piirien kehitys tulevaisuuden langattomissa verkoissa. Hänen tutkimusryhmänsä on erikoistunut energiatehokkaiden integroitujen radiotaajuus- ja sekamuotomikropiirien suunnitteluun ja rakentamiseen. 

Ryynänen on toiminut Sähkötekniikan korkeakoulun elektroniikka ja sähkötekniikka -hakukohteen johtajana ja opetuksen ohjausryhmän jäsenenä. Hän on työskennellyt vuodesta 1997 alkaen eri tehtävissä Teknillisessä korkeakoulussa, jossa hän väitteli sähkötekniikasta vuonna 2004.

Professori Ryynänen on ollut aktiivinen yritysyhteistyössä. Tuorein esimerkki on Nokian ja Aalto-yliopiston kuluvana vuonna käynnistämä tohtorikoulu vahvistamaan koko Euroopalle keskeistä tulevaisuuden verkkojen osaamista.

* * *

Dekaanin tehtävänä Aalto-yliopistossa on johtaa korkeakoulun toimintaa yliopiston linjausten puitteissa sekä osallistua Aalto-yliopiston pitkäjänteiseen kehittämiseen johtoryhmän jäsenenä. Dekaani vastaa korkeakoulun toiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä ja kansainvälisestä kilpailukyvystä, resurssien jaosta korkeakoulussa yliopiston toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa sekä tutkimus- ja opetushenkilöstön rekrytoinnista Aalto-yliopiston urajärjestelmien linjausten mukaisesti.

Lisätietoja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:

Lue lisää uutisia

kuva hyvinvointiviikon logosta jossa keltaisia kuvioita
Kampus, Yliopisto Julkaistu:

Vielä ehdit ilmoittautua Aalto Wellbeing Week 2023 tapahtumiin!

Hyvinvointiviikolla taas paljon tapahtumia kampuksella
Enriqueta Noriega Benitez and Thuy-Linh Phi
Nimitykset Julkaistu:

Enriqueta Noriega Benitez ja Thuy-Linh Phi aloittivat data-agentteina kemian tekniikan korkeakoulussa

Kaksi uutta data-agenttia liittyi Aallon datanhallintaverkostoon keväällä 2023.
Dean's Impact Award, School of Business
Palkinnot ja tunnustukset Julkaistu:

Dekaani palkitsee Kauppakorkeakoulun opiskelijoita myös muista kuin erinomaisista arvosanoista

Uudella Dean’s Impact Award -palkinnolla halutaan osoittaa arvostusta esimerkiksi kestävän kehityksen tai Aallon arvojen mukaisen toiminnan edistämiselle.
mika_sillanpaa_11_en.jpg
Nimitykset Julkaistu:

Mika A. Sillanpää: Olisi hyödyllistä, jos meillä olisi laboratoriossa pari mustaa aukkoa

Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen kiertämisestä kvanttigravitaation osoittamiseen – professori venyttää kvanttifysiikan rajoja.