Nyheter

Helsingfors GSE:s Lägesrum: Analys: Hotet om konkursvåg mindre än befarat?

Ändå till exempel statistiken för februari visar ett ökat antal konkurser. Om den utvecklingen fortsätter kan vi se en konkursvåg.
Economicum-rakennus vaahterapuun katveessa

I Finland gick färre företag i konkurs i fjol än under åren före krisen. I anslutning till det har man förutsett att vi kommer att uppleva en konkursvåg våren 2021. En inledande granskning från Helsingfors GSE:s Lägesrum stöder ändå uppfattningen att de konkurser som saknas, om de inträffar, kanske sker i ett mindre antal än vad man direkt kan sluta sig till utifrån statistik om konkurser.

––

Det har diskuterats mycket i offentligheten om coronans inverkan på antalet konkurser.  En konkursmodell som gjorts av Helsingfors GSE:s Lägesrum och en undersökning som grundar sig på den ger en fingervisning om att det låga antalet konkurser 2020 jämfört med till exempel 2019 inte helt har att göra med de s.k. saknade konkurserna som beror på ändringar i lagstiftningen. Denna slutsats grundar sig på en observation som gjorts i Helsingfors GSE:s Lägesrum utgående från ett omfattande statistiskt material per månad. Prognosmodellen innehåller utöver grundläggande variabler omsättningen för tre månader innan observationsmånaden och ändringar i dem samt lönesummorna och ändringar i dem. Den skillnad som behandlats tidigare, som direkt kan räknas ut enligt konkursstatistiken mellan 2020 och tidigare år, kan överdriva antalet saknade konkurser.  

”Hotet om en konkursvåg kan vara mindre än befarat men man måste ändå beakta att vår modell är preliminär. En djupare granskning kan avslöja nya resultat. Till exempel statistiken för februari visar ett ökat antal konkurser. Om den utvecklingen fortsätter kan vi se en konkursvåg. En faktor som det är bra att fästa uppmärksamhet vid i fortsättningen är företag som lämnar marknaden utan konkurs”, berättar Helsingfors GSE:s akademiska ledare Otto Toivanen.

Antalet företag som slutat ökade också med 13 % i april–juni 2020 vid en jämförelse med samma tidsperiod 2019. Under 2020 gick cirka 500 färre företag i konkurs än under något av de två åren innan krisen. En möjlig förklaring till det låga antalet konkurser är de ändringar som gjorts i konkurslagen på grund av coronakrisen och som trädde i kraft i maj 2020. De försvårar borgenärers möjlighet att söka företag i konkurs.

”Konkurser hör till i en ekonomi som fungerar på marknadens villkor och är en del av att ekonomin förnyas. I och med dem lämnar företag med låg produktivitet marknaden då de inte har verksamhetsförutsättningar. Trots att det under detta undantagstillstånd är motiverat att stödja företag är det kanske inte motiverat att ens konkurser som hör ihop med coronan undviks eller skjuts upp i det oändliga”, säger medlemmen i forskargruppen i Helsingfors GSE, professor Ari Hyytinen.

Frågan är om det nu eller senare följer en omfattande konkursvåg och vad den eventuella ökningen i antalet konkurser innebär. De första resultaten från modellen som nu presenteras tyder på att antalet konkurser blir mindre än väntat. Du kan bekanta dig med rapporten på adressen www.helsinkigse.fi

Mer information:
Otto Toivanen
+358 50 3537651
[email protected]

Ari Hyytinen
+358 50 471 1860
[email protected]      

Lägesrummet är en forskargrupp i coronaekonomi som grundats i samarbete mellan GSE och VATT våren 2020 med mer än 20 forskare inom olika områden av ekonomisk vetenskap.Utöver Helsingfors GSE deltar forskare från Åbo universitet, VATT, THL och Statistikcentralen.Lägesrummet förenar registermaterial som produceras av myndigheter såsom FPA, Statistikcentralen, ministerier och till exempel skattemyndigheten på ett omfattande och aktuellt sätt av aldrig skådat slag. De rapporter som lägesrummet producerar hjälper beslutsfattare både i staten, kommuner och företag att förstå hur coronan och motåtgärderna mot den inverkar i samhället. Lägesrummets rapporter kan läsas på adressen helsinkigse.fi.

Helsinki Graduate School of Economics är Aalto-universitetets, Hankens och Helsingfors universitets gemensamma kompetenscenter för ekonomisk vetenskap vars uppgift är att utbilda, producera forskning på hög nivå och vara till nytta för samhället – såväl nationellt som internationellt.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Aalto Squad opiskelijoita ulkona
Studier Publicerat:

Studerande vid Handelshögskolan åker i stora skaror på utbyte utomlands

Studerande inom ekonomi hör till de som ivrigast åker på utbyte i hela Aalto-universitetet.
Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.
Campus, Forskning och konst, Studier Publicerat:

Renovering i Harald Herlin-lärcentrets K-våning

I Lärcentrets K-våning påbörjas den 5.2.2024 en renovering.
Kuva Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen K.-kerroksen seinän pyöreistä istuinaukoista. Opiskelijoita istumassa ja kävelemässä.
Forskning och konst, Studier Publicerat:

Aalto Thesis Database kan nu användas även utanför lärcentret

Tillgången till elektroniska lärdomsprov förbättras för studerande och personalen vid Aalto-universitetet.
talvinen kuva Otarannasta kaisloineen
Forskning och konst, Studier Publicerat:

Den årliga uppföljningen för doktorander är öppen fram till 10.1.2024

Hur framskrider dina doktorandstudier och din forskning? Uppdatera oss om din situation genom att svara på enkäten.