Nyheter

Helsingfors GSE:s Lägesrum: Analys: Hotet om konkursvåg mindre än befarat?

Ändå till exempel statistiken för februari visar ett ökat antal konkurser. Om den utvecklingen fortsätter kan vi se en konkursvåg.
Economicum-rakennus vaahterapuun katveessa

I Finland gick färre företag i konkurs i fjol än under åren före krisen. I anslutning till det har man förutsett att vi kommer att uppleva en konkursvåg våren 2021. En inledande granskning från Helsingfors GSE:s Lägesrum stöder ändå uppfattningen att de konkurser som saknas, om de inträffar, kanske sker i ett mindre antal än vad man direkt kan sluta sig till utifrån statistik om konkurser.

––

Det har diskuterats mycket i offentligheten om coronans inverkan på antalet konkurser.  En konkursmodell som gjorts av Helsingfors GSE:s Lägesrum och en undersökning som grundar sig på den ger en fingervisning om att det låga antalet konkurser 2020 jämfört med till exempel 2019 inte helt har att göra med de s.k. saknade konkurserna som beror på ändringar i lagstiftningen. Denna slutsats grundar sig på en observation som gjorts i Helsingfors GSE:s Lägesrum utgående från ett omfattande statistiskt material per månad. Prognosmodellen innehåller utöver grundläggande variabler omsättningen för tre månader innan observationsmånaden och ändringar i dem samt lönesummorna och ändringar i dem. Den skillnad som behandlats tidigare, som direkt kan räknas ut enligt konkursstatistiken mellan 2020 och tidigare år, kan överdriva antalet saknade konkurser.  

”Hotet om en konkursvåg kan vara mindre än befarat men man måste ändå beakta att vår modell är preliminär. En djupare granskning kan avslöja nya resultat. Till exempel statistiken för februari visar ett ökat antal konkurser. Om den utvecklingen fortsätter kan vi se en konkursvåg. En faktor som det är bra att fästa uppmärksamhet vid i fortsättningen är företag som lämnar marknaden utan konkurs”, berättar Helsingfors GSE:s akademiska ledare Otto Toivanen.

Antalet företag som slutat ökade också med 13 % i april–juni 2020 vid en jämförelse med samma tidsperiod 2019. Under 2020 gick cirka 500 färre företag i konkurs än under något av de två åren innan krisen. En möjlig förklaring till det låga antalet konkurser är de ändringar som gjorts i konkurslagen på grund av coronakrisen och som trädde i kraft i maj 2020. De försvårar borgenärers möjlighet att söka företag i konkurs.

”Konkurser hör till i en ekonomi som fungerar på marknadens villkor och är en del av att ekonomin förnyas. I och med dem lämnar företag med låg produktivitet marknaden då de inte har verksamhetsförutsättningar. Trots att det under detta undantagstillstånd är motiverat att stödja företag är det kanske inte motiverat att ens konkurser som hör ihop med coronan undviks eller skjuts upp i det oändliga”, säger medlemmen i forskargruppen i Helsingfors GSE, professor Ari Hyytinen.

Frågan är om det nu eller senare följer en omfattande konkursvåg och vad den eventuella ökningen i antalet konkurser innebär. De första resultaten från modellen som nu presenteras tyder på att antalet konkurser blir mindre än väntat. Du kan bekanta dig med rapporten på adressen www.helsinkigse.fi

Mer information:
Otto Toivanen
+358 50 3537651
[email protected]

Ari Hyytinen
+358 50 471 1860
[email protected]      

 

Lägesrummet är en forskargrupp i coronaekonomi som grundats i samarbete mellan GSE och VATT våren 2020 med mer än 20 forskare inom olika områden av ekonomisk vetenskap.Utöver Helsingfors GSE deltar forskare från Åbo universitet, VATT, THL och Statistikcentralen.Lägesrummet förenar registermaterial som produceras av myndigheter såsom FPA, Statistikcentralen, ministerier och till exempel skattemyndigheten på ett omfattande och aktuellt sätt av aldrig skådat slag. De rapporter som lägesrummet producerar hjälper beslutsfattare både i staten, kommuner och företag att förstå hur coronan och motåtgärderna mot den inverkar i samhället.  Lägesrummets rapporter kan läsas på adressen helsinkigse.fi.

Helsinki Graduate School of Economics är Aalto-universitetets, Hankens och Helsingfors universitets gemensamma kompetenscenter för ekonomisk vetenskap vars uppgift är att utbilda, producera forskning på hög nivå och vara till nytta för samhället – såväl nationellt som internationellt.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

Kuvassa vasemmalla näkyy Tatu Puttonen ja oikealla Vesa Puttonen.
Vetenskap & konst Publicerat:

Hållbart investerande är inte nog i kampen mot klimatförändringen

Professor Vesa Puttonen och kandidat i naturvetenskaper Tatu Puttonen konstaterar i sin nya bok om hållbart investerande att politikerna inte kan lägga ut sitt ansvar för bekämpningen av klimatförändringen på kapitalförvaltare och investerare. Boken har publicerats i Aalto-universitetets publikationsserie.
Two ceramic pots in shot, one in the back and the second seen partially at the very front
Vetenskap & konst Publicerat:

Konst från Venediglagunen till Otnäs

Konstverken som finns i byggnaden för Högskolan för kemiteknik har att göra med ekologiska konsekvenser av mänsklig verksamhet.
Learning Centre graphics
Vetenskap & konst Publicerat:

Aalto-e-postadress i bruk i Aalto-Primo

Aalto-universitetets studerande och personal skall i fortsättningen endast använda sin Aalto-e-postadress i Aalto-Primo.
Sapce Lab, image: Mikko Raskinen/Aalto University
Vetenskap & konst, Studier Publicerat:

Stipendier för studier, forskning, projekt främjande kvinnors tekniska studier utlyses och för en studieresa till Förenta staterna

Studerandeservice vid Högskolan för elektroteknik utlyser stipendier ur den sammanlagda studiefonden, Kansallis-Osake-Pankki fonden, Marja-Terttu Tanttinens fond, Strömbergs fond, Julius Tallbergs fond och Ernst Wirtzens fond.